Author Archives: admin

MUKOLITINE A shurup

MUKOLITINE A – Shurup 250 mg / 5 ml
(Karbocisteinë)

mukolitinë_a

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.
 Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
 Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
 Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t’i dëmtojë
ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
 Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësohet ose në qoftë se vëreni
ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të
njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.
Në këtë fletëudhëzues:
1. Çfarë është Mukolitine dhe përse përdoret
2. Përpara se të merrni Mukolitine
3. Si ta merrni Mukolitine
4. Efekte anësore të mundshme
5. Si ta ruani Mukolitine
6. Informacion i mëtejshëm
1. ÇFARË ËSHTË MUKOLITINE DHE PËRSE PËRDORET
Karbocisteina është një agjent mukolitik. Molekula e karbocisteinës e bllokon kimikisht
grupin sulfhidril (-SH), i cili është përgjegjës për vetitë e mukusit. Në këtë mënyrë
karbocisteina vepron si mukolitik. Ajo ndikon edhe në sintezën e sialomucinës, duke e
shtuar sasinë e kësaj të fundit dhe kështu bën të mundur largimin më të lehtë të
sekrecioneve në mushkëri. Karbocisteina e ul hiperplazinë dhe hipertrofinë e zonës që
sekreton mukusin dhe në të njëjtën kohë ndikon lokalisht edhe si antiflogjistik. Me
normalizimin e sekretimit, karbocisteina ndikon si rregulluese edhe në strukturat e tjera
2
ku formohet mukoproteina, si p.sh.: në aparatin tretës dhe atë urogenital, si edhe në
veshin e mesëm.
Mukolitine indikohet në:
 mjekimin e çrregullimeve të aparatit të frymëmarrjes, të shoqëruara me
sekrecione të theksuara të mukusit,
 bronkite,
 astmë bronkiale,
 tuberkulozin e mushkërive i ndërlikuar me bronkit kronik,
 rinit,
 sinuzit,
 laringit.
Mjeku juaj mund ta ketë dhënë Mukolitine për një qëllim tjetër. Pyesni mjekun tuaj në
qoftë se doni të dini pse ju është dhënë ky bar.
2. PËRPARA SE TË MERRNI MUKOLITINE
Mos merrni Mukolitine në qoftë se vuani nga:
 mbindjeshmëria e njohur ndaj karbocisteinës;
 ulçera gastroduodenale aktive;
 glomerulonefriti;
 cistiti akut.
Tregoni kujdes të veçantë me Mukolitine
Pyesni mjekun tuaj përpara se të merrni Mukolitine.
Mukolitine duhet përdorur me shumë kujdes tek të sëmurët me të dhëna për ulçer
peptike. Në rastet e hipersekrecionit të theksuar mund të lindë nevoja e thithjes së
sekrecioneve trakeobronkiale.
Marrja e Mukolitine me ushqim dhe pije
Nuk ka të dhëna.
3
Shtatzënia
Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni shtatzënë ose po planifikoni të
ngeleni shtatzënë. Gjatë periudhës së shtatzënisë, ky bar duhet përdorur vetëm në
rastet absolutisht të domosdoshme.
Gjithnjë konsultohuni me mjekun tuaj përpara se të përdorni Mukolitine gjatë
shtatzënisë.
Ushqimi me gji
Nuk ka të dhëna për përdorimin e Mukolitine gjatë ushqyerjes me gji të foshnjes.
Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive
Nuk janë vërejtur efekte gjatë drejtimit të automjetit dhe përdorimit të makinerive.
Marrja e barnave të tjera
Trajtimi i njëkohshëm me barna të tjera mund të ndikojë ose të ndikohet nga Mukolitine.
Ju lutemi të kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë ose
keni marrë kohët e fundit barna të tjera, përfshirë ato të marra pa recetë. Mos harroni të
informoni mjekun tuaj për trajtimin me Mukolitine në qoftë se ju jepet ndonjë bar tjetër
gjatë trajtimit.
Nuk janë vërejtur ndërveprime të karbocisteinës me barnat e tjera.
3. SI TA MERRNI MUKOLITINE
Gjithmonë merreni Mukolitine sipas këshillës së mjekut. Në qoftë se nuk jeni i sigurt
kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj. Në qoftë se ndjeni që efektet e Mukolitine
janë shumë të forta ose shumë të dobëta, flisni me mjekun ose farmacistin tuaj.
Mukolitine A – shurup 250 mg / 5 ml
Dozimi është si më poshtë:
4
Ky bar për të rriturit dhe për fëmijët mbi 12 vjeç, jepet nga goja si shurup në një dozë
750 mg, 3 herë në ditë (15 ml ose 3 lugë kafeje shurup, 3 herë në ditë). Doza ulet në
1/3 kur vëreni një përmirësim gjatë trajtimit.
Bronkit: Administrimi i karbocisteinës në masën 750 mg tre herë në ditë për 6 muaj ka
dhënë përmirësime në funksionin e mushkërive tek pacientët me bronkit kronik, por
duket se nuk ka efekt në shpeshtësinë e acarimeve akute. Karbocisteina jep
përmirësime në rrjedhën e sputumit.
Mukolitine P – shurup 100 mg / 5 ml
Dozimi është si më poshtë:
Fëmijët e moshës 2 deri 5 vjeç duhet të marrin 50 – 100 mg, 4 herë në ditë. Ndërsa
fëmijët e moshës 6 – 12 vjeç duhet të marrin 200 mg, 4 herë në ditë.
Në qoftë se keni marrë më shumë Mukolitine
Në qoftë se keni marrë më shumë Mukolitine se sasia që duhet të merrnit, ose në qoftë
se fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj, spitalin
ose të telefononi urgjencën për të marrë një mendim për rrezikun dhe këshillë për
veprimet që duhet të ndërmerren. Në mbidozë akute të karbocisteinës e vetmja
simptomë që paraqitet janë çrregullimet gastrointenstinale dhe shihet i nevojshëm një
trajtim joaktiv; megjithatë duhet të kryhet trajtimi simptomatik.
Në qoftë se keni harruar të merrni Mukolitine
Në qoftë se harroni një dozë (ose më shumë doza), merrni dozën në vazhdim kur të jetë
koha për marrjen e zakonshme të saj.
Mos merrni një dozë të dyfishtë (ose më të lartë) për të plotësuar dozën (dozat) e
harruar(a).
Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose
farmacistin tuaj.

5
4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME
Si të gjitha barnat e tjera, Mukolitine mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo
çdokush i manifeston. Mukolitine tolerohet mirë në dozat e rekomanduara. Njoftoni
mjekun tuaj për efektet anësore të mëposhtme që mund t’ju shfaqen:
 të përziera;
 dhimbje koke;
 çrregullime gastrike;
 diarre;
 hemorragji gastrointestinale;
 ekzantema;
 reaksione mbindjeshmërie.
Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore përkeqësohet, ose në qoftë se vëreni efekte
anësore që nuk përmenden në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të lajmëroni mjekun ose
farmacistin tuaj. Kur shfaqet ndonjë nga efektet anësore të mësipërme, mjekimi me
Mukolitine duhet ndërprerë dhe ju duhet të këshilloheni me mjekun ose me farmacistin
tuaj.
5. SI TA RUANI MUKOLITINE
Mbajeni larg fëmijëve!
Mos e përdorni barin pas datës së skadencës të shënuar në paketim!
Ruajeni nën temperaturën 25°C!
Ruajeni në paketimin origjinal për ta mbrojtur nga drita dhe nga lagështia!
6. INFORMACION I MËTEJSHËM
Çfarë përmban Mukolitine A – shurup 250 mg / 5 ml:
Lënda vepruese është karbocisteinë.
5 ml shurup përmbajnë 250 mg karbocisteinë.
Përbërës të tjerë: acid citrik monohidrat, hidroksid natriumi, edetat dinatriumi (EDTA),
etanol 96%, esencë banane, metil parahidroksibenzoat (nipaginë), sheqer dhe ujë i
pastruar.
6
Çfarë përmban Mukolitine P – shurup 100 mg / 5 ml:
Lënda vepruese është karbocisteinë.
5 ml shurup përmbajnë 100 mg karbocisteinë.
Përbërës të tjerë: acid citrik monohidrat, hidroksid natriumi, edetat dinatriumi (EDTA),
etanol 96%, esencë banane, metil parahidroksibenzoat (nipaginë), sheqer dhe ujë i
pastruar.
Përmbajtja e paketimit:
Mukolitine A – shurup 250 mg / 5 ml:
Kuti me 1 flakon qelqi me 150 ml.
Mukolitine P – shurup 100 mg / 5 ml:
Kuti me 1 flakon qelqi me 150 ml.
Mbajtësi i autorizimit për tregtim (MAT) dhe prodhuesi:
PROFARMA Sh.a.
Rruga “Myslym Keta “
Tel.Fax. 00 355 4 23 89 602
Tiranë – Shqipëri
Ky fletëudhëzues u rishikua për herë të fundit në Prill 2014.

Loraderm shurup

LORADERM
Shurup – 5 mg/5 ml

(Loratadinë)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.
 Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
 Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
 Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t’i dëmtojë
ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma me ju.
 Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësohet ose në qoftë se vëreni
ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të
njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.
Në këtë fletëudhëzues:
1. Çfarë është Loraderm dhe përse përdoret
2. Përpara se të merrni Loraderm
3. Si ta merrni Loraderm
4. Efekte anësore të mundshme
5. Si ta ruani Loraderm
6. Informacion i mëtejshëm
1. ÇFARË ËSHTË LORADERM DHE PËRSE PËRDORET
Loraderm është emri i preparatit që vjen tek pacienti në formën e shurupit. Ky shurup ka
si përbërës aktiv loratadinën.
Loratadina është një antihistaminik josedativ me veprim të gjatë dhe me veprim
antimuskarinik të dobët. Loratadina antagonizon veprimin e histaminës në sajë të
aftësisë konkuruese për receptorët H1 të histaminës.
Loratadina përdoret për trajtimin simptomatik të gjendjeve alergjike si:
– rinit e urtikarie kronike;
– shtim i sekrecioneve nazale;
– teshtima;
– kruajtje të hundëve dhe syve;
– kruajtje të lëkurës etj.
2. PËRPARA SE TË MERRNI LORADERM
Mos merrni Loraderm:
– në qoftë se jeni i ndjeshëm (alergjik) ndaj loratadinës (përbërësi aktiv) ose ndaj
ndonjërit prej përbërësve të tjerë të shurupit Loraderm.
Tregoni kujdes të veçantë me Loraderm
Pyesni mjekun tuaj përpara se të merrni shurupin Loraderm.
– Në qoftë se keni dëmtim të funksionit të mëlçisë; në këtë rast doza fillestare
duhet të jetë më e ulët.
– Në qoftë se keni dëmtim të funksionit të veshkës; në këtë rast doza fillestare
duhet të jetë më e ulët.
– Në qoftë se vuani nga tensioni i lartë; loratadina mund të shkaktojë rritje të
tensionit.
– Në qoftë se vuani nga retensioni urinar.
Administrimi i shurupit Loraderm duhet ndërprerë të paktën 48 orë përpara se t’i
nënshtroheni testeve të lëkurës; loratadina mund të parandalojë, pakësojë ose
përndryshe të shkaktojë reaksion pozitiv ndaj indikatorëve dermalë.
Marrja e barnave te tjera:
Trajtimi i njëkohshëm me barna të tjera mund të ndikojë ose të ndikohet nga shurupi
Loraderm.
Ju lutemi të kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë ose
keni marrë kohët e fundit barna të tjera, përfshirë ato të marra pa recetë. Mos harroni të
informoni mjekun tuaj për trajtimin me shurupin Loraderm në qoftë se ju jepet ndonjë
bar tjetër gjatë trajtimit.
Është veçanërisht e rëndësishme që mjeku juaj të jetë në dijeni të faktit që ju jeni
trajtuar me:
– eritromicinë, klaritromicinë (antibakterialë); frenojnë metabolizmin e loratadinës;
– ketokonazol (antimykotik); frenon metabolizmin e loratadinës;
– cimetidine (bar për trajtimin e ulçerës së stomakut, aciditetit në stomak dhe
refluksit acid).
Shtatzënia
Kërkoni këshillën e farmacistit ose të mjekut përpara se të merrni këtë bar!
Akoma nuk është vërtetuar përdorimi i sigurtë i loratadinës gjatë shtatzënisë, prandaj
nuk rekomandohet përdorimi i këtij shurupi gjatë shtatzënisë.
Ushqimi me gji
Loratadina kalon në qumështin e gjirit dhe prandaj nuk duhet që ky shurup të përdoret
gjatë ushqimit të foshnjes me gji.
Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive
Efekti i këtij bari mbi aftësinë për të drejtuar automjetin dhe përdorur makineri
përcaktohet pas dozave të para dhe është individual. Megjithatë, këshillohet të tregohet
kujdes në rastin e drejtimit të automjetit apo në kryerjen e punëve që kërkojnë vëmendje
të lartë gjatë përdorimit të shurupit Loraderm.
3. SI TA MERRNI LORADERM
Gjithmonë merreni shurupin Loraderm sipas këshillës së mjekut. Në qoftë se nuk jeni të
sigurtë kontaktoni me mjekun ose farmacistin. Në qoftë se ndjeni që efektet e shurupit
janë shumë të forta ose shumë të dobëta, flisni me mjekun ose farmacistin tuaj.
Shurupin mund ta merrni me ose pa ushqim.
Dozimi:
 Të rriturit dhe fëmijët mbi 12 vjeç
10 ml shurup (që përmbajnë 10 mg loratadinë) një herë në ditë.
 Fëmijët nga 2 deri në 12 vjeç
Kësaj kategorie pacientësh i këshillohet dozimi në bazë të peshës trupore. Fëmijëve me
peshë trupore mbi 30 kg u këshillohet 10 ml shurup (që përmbajnë 10 mg loratadinë)
një herë në ditë.
Fëmijëve me peshë trupore 30 kg ose më pak u këshillohet 5 ml shurup (që përmbajnë
5 mg loratadinë) një herë në ditë.
Efikasiteti dhe siguria e përdorimit të loratadinës tek fëmijët nën 2 vjeç nuk është
përcaktuar akoma.
 Dëmtim i funksionit të mëlçisë
Rekomandohet që kjo kategori pacientësh të fillojë mjekimin me doza më të ulëta.
Të rriturit dhe fëmijët me peshë trupore më shumë se 30 kg
Këshillohet një dozë fillestare prej 10 mg loratadinë, çka do të thotë 10 ml shurup në
ditë të alternuara.
Fëmijë me peshë trupore 30 kg ose më pak
Këtyre fëmijëve duhet që fillimisht t’u jepet 5 mg loratadinë, pra 5 ml shurup, në ditë të
alternuara.
 Dëmtim i funksionit të veshkave
Nuk kërkohet përndryshim i dozës tek të moshuarit apo tek pacientët me dëmtim të
funksionit të veshkave.
Në qoftë se keni marrë më shumë shurup Loraderm
Në qoftë se keni marrë më shumë shurup se sasia që duhet të merrnit, ose në qoftë se
fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj, spitalin ose
të telefononi urgjencën për të marrë një mendim për rrezikun dhe këshillë për veprimet
që duhet të ndërmerren.
Mbidozimi me loratadinë thekson simptomat antikolinergjike që vijnë nga përdorimi i
loratadinës. Përgjumja, takikardia dhe dhimbja e kokës mund të jenë simptoma të tjera
të mbidozimit.
Në qoftë se keni harruar të merrni shurupin në kohën e duhur:
Në qoftë se harroni një dozë (ose më shumë doza), merrni dozën në vazhdim kur të jetë
koha për marrjen e zakonshme të saj.
Mos merrni një dozë të dyfishtë (ose më të lartë) për të plotësuar dozën (dozat) e
harruar(a).
Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose
farmacistin tuaj.
4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME TË LORADERM
Si të gjitha barnat e tjera, edhe shurupi Loraderm mund të shkaktojë efekte anësore,
megjithëse jo çdokush i manifeston.
Efektet mbi SNQ (Sistemi Nervor Qendror)
Deprimimi i SNQ është një nga efektet anësore të zakonshme i të gjithë
antihistaminikëve.
Loratadina, si një antihistaminik josedativ, ka një përshkueshmëri të ulët në SNQ dhe
një afinitet më të lartë për receptorët H1 periferikë të histaminës krahasuar me ata
qendrorë. Studimet me loratadinën në përgjithësi kanë treguar një incidencë më të ulët
të aftësive sedative dhe të efekteve të tjera që kanë të bëjnë me SNQ krahasuar me
efektet e vërejtura nga antihistaminikët e vjetër, krahasuar gjithashtu me placebo.
Efektet mbi Sistemin Kardiovaskular
Hipertension, palpitacion, takikardi, sinkop.
Efektet dermatologjike
Dermatit, flokë të thatë, tharje e lëkurës, kruarje të lëkurës, fotosensibilizim, shtim i
djersitjes.
Sy – Veshë – Hundë – Grykë
Turbullim i shikimit, dhimbje veshi, dhimbje syri, ndryshim i perceptimit të shijes.
Trakti Gastro – intestinal
Tharje e gojës, dhimbje barku, rritje e oreksit dhe shtim në peshë, të përziera, të vjella.
Efektet në Traktin Urogenital
Çngjyrosje e urinës, mbajtje e urinës.
Efektet në mëlçi
Funksionim jo normal i mëlçisë duke përfshirë verdhëzën dhe hepatitin.
Efektet ne Sistemin Respirator
Vështirësi në frymëmarrje, tharje të mukozës së hundës, teshtitje.
5. SI TA RUANI LORADERM
Mbajeni larg fëmijëve.
Mos e përdorni shurupin Loraderm pas datës së skadimit e cila është e shënuar në
paketim.
Të mos ruhet në temperaturë mbi 25°C.
Ruajeni shurupin në paketimin origjinal për ta mbrojtur nga drita.
6. INFORMACION I MËTEJSHËM
Çfarë përmban shurupi Loraderm
Lëndavepruese është loratadina.
5 ml shurup përmbajnë 5 mg loratadinë.
Përbërësit e tjerë janë: propilenglikol, hidroksipropilmetil celulozë, glicerinë, sakarinë
natriumi, benzoat natriumi, acid citrik anhidër, EDTA – dinatriumi, esencë qitroje dhe
vaniljeje.
Përmbajtja e paketimit:
Kuti x shishe x 120 ml.
Kuti x shishe x 150 ml.

Mbajtësi i autorizimit për tregtim (MAT) dhe prodhuesi:
PROFARMA Sh.a.
Rruga “Myslym Keta”
Tel.Fax: 00 355 4 23 89 602
Tiranë – Shqipëri
Ky fletëudhëzues u rishikua për herë të fundit në Nëntor 2012.

Lorade 10mg

Lorade
Tableta – 10 mg
(Loratadinë)
Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.
Ky bar mund të merret pa recetën e mjekut. Megjithatë, për të arritur rezultatet e
kërkuara, ju duhet ta përdorni këtë bar me kujdes.
 Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
 Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni farmacistin tuaj.
 Në qoftë se gjendja juaj përkeqësohet ose nuk përmirësohet, kontaktoni mjekun
tuaj.
 Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore bëhet serioz ose në qoftë se vëreni efekte
anësore që nuk përmenden në këtë fletëudhëzues, kontaktoni mjekun tuaj.
Në këtë fletëudhëzues:
1. Çfarë është Lorade dhe përse përdoret?
2. Përpara se të merrni Lorade
3. Si ta merrni Lorade?
4. Efekte anësore të mundshme
5. Si ta ruani Lorade?
6. Informacion i mëtejshëm
1. ÇFARË ËSHTË LORADE DHE PËRSE PËRDORET?
Lorade përmban lëndën vepruese loratadinë, e cila bën pjesë në grupin e barnave të
quajtur antihistaminikë.
Lorade përdoret për trajtimin simptomatik të rinitit alergjik (si p.sh. ethe nga bari) dhe
në urtikarien kronike idiopatike (me origjinë të panjohur).
2. PËRPARA SE TË MERRNI LORADE
Mos merrni Lorade nëse:
keni alergji (mbindjeshmëri) ndaj loratadinës ose ndaj ndonjërit prej përbërësve të
tjerë të Lorade.
2
Tregoni kujdes të veçantë me Lorade:
 nëse keni dëmtim të rëndë të funksionit të mëlçisë
 nëse planifikoni të kryeni një test në lëkurë. Ju duhet të ndërprisini trajtimin me
Lorade të paktën 48 orë përpara se të kryeni testin në lëkurë. Në të kundërt,
antihistaminikë si Lorade, mund të japin rezultate falls-negative ose lehtësisht
pozitive.
Marrja e barnave të tjera
Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj nëse jeni duke marrë apo keni marrë së fundmi
barna të tjera, përfshirë ato të marra pa recetën e mjekut.
Gjatë provave klinike, nuk janë vënë re ndërveprime me barna të tjera.
Marrja e Lorade me ushqim dhe pije
Lorade nuk rrit efektet e alkoolit.
Shtatzënia dhe ushqimi me gji
Kërkoni këshillën e mjekut ose farmacistit tuaj përpara se të merrni këtë bar.
Studimet në kafshë nuk kanë treguar se loratadina dëmton fetusin. Siguria e
përdorimit të loratadinës nuk është përcaktuar. Në këto kushte, nuk këshillohet
përdorimi i Lorade gjatë shtatzënisë.
Loratadina kalon në qumështin e gjirit. Në këto kushte, nuk këshillohet përdorimi i
Lorade gjatë ushqimit me gji.
Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive
Në raste shumë të rralla, loratadina mund të shkaktojë marrje mendsh. Ky efekt
mund të ndikojë në aftësinë për të drejtuar automjetin dhe për të përdorur makineri.
Për këtë arsye, këshillohet të verifikoni gjëndjen tuaj pas marrjes së Lorade, përpara
se të drejtoni automjetin ose të përdorni makineri.
Informacion i rëndësishëm për disa nga përbërësit e Lorade
Për pacientët me forma të caktuara të intolerancës ndaj sheqerit: Lorade përmban
laktozë. Këshillohuni me mjekun tuaj përpara se të merrni këtë bar.
3
3. SI TA MERRNI LORADE?
Gjithmonë merreni Lorade ashtu siç përshkruhet në këtë fletëudhëzues.
Nëse nuk jeni i sigurt, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
Ju lutemi, njoftoni mjekun tuaj nëse efektet e Lorade janë shumë të forta ose shumë
të dobëta.
Përveç rasteve kur parashikohet ndryshe nga mjeku, doza e zakonshme është:
Të rritur dhe fëmijë mbi 12 vjeç
1 tabletë Lorade, 1 herë në ditë (korrespondon me 10 mg loratadinë).
Fëmijë nga 2 në 12 vjeç:
 Për fëmijë që peshojnë mbi 30 kg
1 tabletë Lorade, 1 herë në ditë (korrespondon me 10 mg loratadinë).

Për fëmijë që peshojnë 30 kg ose më pak:
Tableta 10 mg nuk është e përshtatshme për fëmijë që peshojnë më pak se 30 kg.
Efikasiteti dhe siguria e loratadinës në fëmijët nën moshën 2 vjeç nuk është
përcaktuar ende.
Pacientë me dëmtim të rëndë të mëlçisë
Në të rriturit dhe fëmijët që peshojnë mbi 30 kg, rekomandohet një dozë fillestare prej
10 mg loratadinë (1 tabletë Lorade), e marrë në ditë të alternuara.
Në të moshuarit dhe pacientët me dëmtim të funksionit të veshkave, nuk është e
nevojshme që dozimi të ndryshohet.
Mënyra e administrimit
Tabletat merren nga goja. Tabletat mund të merren para ose pas ushqimit.
Në qoftë se keni marrë më shumë Lorade
Si pasojë e mbidozimit me loratadinë janë shfaqur përgjumje, rritje e rrahjeve të
zemrës (takikardi) dhe dhimbje koke.
4
Në qoftë se keni marrë më shumë tableta Lorade se sasia që duhet të merrnit, ju
lutemi njoftoni menjëherë mjekun ose farmacistin tuaj.
Në rast mbidozimi, trajtimi simptomatik duhet të fillohet menjëherë dhe të zgjasë për
aq kohë sa është e nevojshme. Mund të jepet karbon aktiv i tretur në ujë dhe të
merret në konsideratë një lavazh gastrik. Hemodializa (pastrimi i gjakut) nuk është
efikase për largimin e loratadinës nga gjaku dhe nuk dihet nëse dializa peritoneale
është efikase në këtë aspekt. Pasi menaxhohet situata emergjente, pacienti duhet
mbajtur nën mbikqyrje mjekësore.
Në qoftë se keni harruar të merrni Lorade
Mos merrni një dozë të dyfishtë për të plotësuar dozën e harruar. Nëse vëreni në
kohë se keni harruar të merrni një tabletë, merrni dozën e harruar sa më parë. Më
pas vazhdoni trajtimin ashtu siç rekomandohet.
Në qoftë se ndërprisni trajtimin me Lorade
Gjendja juaj mund të përkeqësohet.
Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun
ose farmacistin tuaj.
4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME
Si të gjitha barnat e tjera, loratadina mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo
çdokush i manifeston.
Për vlerësimin e efekteve anësore, zakonisht zbatohen frekuencat e mëposhtme:
Shumë të zakonshme më shumë se 1 pacient në 10
Të zakonshme 1 deri në 10 pacientë nga 100
Të pazakonta 1 deri në 10 pacientë nga 1,000
Të rralla 1 deri në 10 pacientë nga 10,000
Shumë të rralla më pak se 1 pacient nga 10,000
Të panjohura Frekuenca nuk mund të vlerësohet duke u bazuar në të dhënat e
disponueshme
Efektet anësore ose simptomat kryesore që duhet të kihen parasysh dhe masat që
duhet të ndërmerren:
5
Në qoftë se ju është shfaqur ndonjë nga efektet anësore të përmendura më poshtë,
duhet të ndërprisni trajtimin me Lorade dhe të këshilloheni me mjekun tuaj sa më
parë.
Sistemi imunitar:
Shumë të rralla: reaksione mbindjeshmërie (anafilaksi).
Sistemi nervor:
Të zakonshme: nervozizëm
Shumë të rralla: vertigo.
Sistemi kardiovaskular:
Shumë të rralla: rrahje të përshpejtuara të zemrës (takikardi), palpitacione, ritëm i
galopit i zemrës.
Trakti gastrointestinal:
Shumë të rralla: nauze, tharje e gojës, acarim i membranave mukozale të stomakut
(gastrit).
Sistemi hepatobiliar:
Shumë të rralla: mosfunksionim i mëlçisë.
Lëkura dhe indi lidhor:
Shumë të rralla: rash i lëkurës, rënie e flokëve (alopeci).
Shqetësime të përgjithshme:
Të zakonshme: dhimbje koke, lodhje, përgjumje
Të pazakonta: pagjumësi, shtim i oreksit.
Në qoftë se ndonjë prej këtyre efekteve anësore përkeqësohet ose ju shfaqet ndonjë
efekt anësor tjetër që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi njoftoni mjekun
ose farmacistin tuaj.
6
5. SI TA RUANI LORADE?
Mbajeni larg fëmijëve.
Mos e përdorni Lorade pas datës së skadencës të shënuar në paketim.
6. INFORMACION I MËTEJSHËM
Çfarë përmban Lorade
Lënda vepruese është loratadinë.
Përbërësit e tjerë janë: laktozë monohidrat, amidon misri dhe stearat magnezi.
Si paraqitet Lorade dhe përmbajtja e paketimit
Lorade disponohet në kuti me 10, 20 tableta të bardha me një vijë në mes.
Mbajtësi i autorizimit për tregtim (MAT) dhe prodhuesi:
PROFARMA Sh.a.
Rruga “Myslym Keta”
Tel.Fax: 00 355 4 23 89 602
Tiranë – Shqipëri
Ky fletëudhëzues u ripunua për herë të fundit në Nëntor 2013.

Kodeine fosfat 15mg

KODEINE FOSFAT
Tableta – 15 mg
(Kodeinë fosfat)

kodeinë_fosfat

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.
 Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
 Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
 Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t’i dëmtojë
ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
 Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësohet ose në qoftë se vëreni
ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të
njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.
Në këtë fletëudhëzues:
1. Çfarë është Kodeine fosfat dhe përse përdoret
2. Përpara se të merrni Kodeine fosfat
3. Si ta merrni Kodeine fosfat
4. Efekte anësore të mundshme
5. Si ta ruani Kodeine fosfat
6. Informacion i mëtejshëm
1. ÇFARË ËSHTË KODEINE FOSFAT DHE PËRSE PËRDORET
Kodeina është një analgjezik opioid, e cila nxit receptorët e opiateve në sistemin nervor
qendror; ajo shkakton edhe deprimim të frymëmarrjes, vazodilatacion periferik, frenim të
peristaltizmit të zorrëve, nxitje të kimioreceptorëve që shkaktojnë të vjella dhe frenim të
refleksit të kollës.
Kodeine fosfat – 15 mg tableta indikohet në:
 qetësimin e dhimbjeve të lehta ose mesatare;
 qetësimin e kollës së thatë (joproduktive);
 diarre të thjeshtë; nuk zëvendëson terapinë rehidruese (trajtim simptomatik).
2. PËRPARA SE TË MERRNI KODEINE FOSFAT
Mos merrni Kodeine fosfat:
 nëse keni mbindjeshmëri ndaj kodeinës, opiateve ose ndaj ndonjërit prej
përbërësve të tjerë të këtyre tabletave;
 nëse vuani nga obstruksion i rrugëve të sipërme të frymëmarrjes;
 nëse keni depresion respirator akut;
 gjatë atakut akut të astmës;
 nëse jeni metabolizues ultra i shpejtë i kodeinës;
 nëse keni diarre të shkaktuar nga helmet ose toksinat;
 nëse keni kollë me sekrecione viskoze;
 në qoftë se keni çrregullim të funksionit të mëlçisë ose të veshkave;
 nëse jeni në risk për ileus paralitik;
 nëse jeni nën 18 vjeç dhe keni hequr bajamet për trajtimin e apnesë obstruktive
të gjumit;
 në rast presioni të rritur intrakranial dhe kur ka dëmtime të kokës;
 në gjendjet ku duhet të shmanget frenimi i peristaltikës;
 në distension abdominal;
 në gjendjet e diarresë akute, si kolit ulçeroz akut ose kolit që shoqëron
antibiotikët;
 në qoftë se ushqeni fëmijën me gji.
Pacientët në gjendje kome nuk duhet të trajtohen me Kodeine fosfat.
Kodeina është e kundërindikuar në fëmijë nën 12 vjeç dhe nuk rekomandohet në fëmijë
dhe adoleshentë 12 – 18 vjeç, të cilët kanë probleme me frymëmarrjen.
Duhet shmangur përdorimi i zgjatur tek pacientët me konstipacion.
Tregoni kujdes të veçantë me Kodeine fosfat
Gjithmonë merreni Kodeine fosfat sipas këshillës së mjekut. Në qoftë se nuk jeni i
sigurt, kontaktoni me mjekun ose farmacistin. Në qoftë se ndjeni që efektet e Kodeine
fosfat janë shumë të forta ose shumë të dobëta, flisni me mjekun ose farmacistin tuaj.
Kodeina duhet përdorur me kujdes në të sëmurët me: miksedemë, çrregullim të
funksionit respirator, astmë, alkoolizëm akut, të dhëna për përdorim abuziv të lëndëve
narkotike, kolit ulçeroz, abdomen akut, stenozë uretrale, hipoksi, hipotension,
Myasthenia gravis, hipertrofi të prostatës, konvulsione, gurë në tëmth, takikardi
supraventrikulare, shok cirkulator.
Kodeina, si analgjezik narkotik, mund të shkaktojë tolerancë dhe vartësi psikologjike e
fizike.
Bari mund t’i dëmtojë aftësitë e të sëmurit për të drejtuar automjetin ose për të punuar
me makineri.
Nëse vëreni ndonjë nga simptomat e mëposhtme pasi keni marrë kodeinë, ndërpriteni
atë dhe njoftoni menjëherë mjekun: frymëmarrje e ngadaltë ose jo e thellë, konfuzion,
përgjumje, bebëza të syve të zvogëluara, ndjenjë e të qenit jo mirë, konstipacion dhe
mungesë oreksi.
Marrja e barnave të tjera
Trajtimi i njëkohshëm me barna të tjera mund të ndikojë ose të ndikohet nga Kodeine
fosfat.
Ju lutemi të kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë ose
keni marrë kohët e fundit barna të tjera, përfshirë ato të marra pa recetë. Mos harroni të
informoni mjekun tuaj për trajtimin me Kodeine fosfat në qoftë se ju jepet ndonjë bar
tjetër gjatë trajtimit.
Është veçanërisht e rëndësishme që mjeku juaj të jetë në dijeni të faktit që ju jeni
trajtuar me:
 antagonistë opioidë;
 anestezikë të përgjithshëm;
 antidepresivë triciklikë;
 frenues të monoaminoksidazës (IMAO);
 anksiolitikë dhe hipnotikë;
 deprimues të sistemit nervor qendror;
 meksiletinë;
 ritonavir;
 cisaprid;
 domperidon dhe metoklopramid;
 antidiarreikë të tjerë;
 rifampicin.
Barnat që pakësojnë konvertimin hepatik të kodeinës në morfinë, kur përdoren
njëkohësisht me të, mund të zvogëlojnë efektin analgjezik të kodeinës. Barna të tilla
janë: kinidina, amiodaroni, metoklopramidi, cimetidina, frenuesit e rikapjes neuronale të
serotoninës, haloperidoli, propafenoni dhe tioridazina.
Kombinimi i kodeinës me verapamilin mund të fuqizojë efektin konstipant.
Analgjezikët opioidë kur kombinohen me barnat antimuskarinikë mund të shkaktojnë
ileus paralitik.
Marrja e Kodeine fosfat me ushqim dhe pije
Tabletat Kodeine fosfat duhet të merren pas ushqimit. Nuk duhet marrë njëkohësisht
me alkoolin.
Shtatzënia
Kategoria C.
Kërkoni këshillën e farmacistit ose të mjekut përpara se të merrni këtë bar.
Kodeina mund të shkaktojë depresion respirator tek i porsalinduri, prandaj përdorimi i
saj duhet vlerësuar me shumë kujdes.
Ushqimi me gji
Kodeine fosfat nuk duhet të merret gjatë ushqimit me gji të fëmijës, sepse kodeina
mund të dëmtojë foshnjen duke qenë se kalon në qumështin e gjirit.
Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive
Bari mund t’i dëmtojë aftësitë e të sëmurit për të drejtuar automjetin ose për të punuar
me makineri. Ky efekt theksohet nëse shoqërohet me konsum alkooli.
Informacione të rëndësishme mbi disa nga përbërësit e Kodeine fosfat
Ky bar përmban laktozë. Nëse ju është thënë nga mjeku juaj që keni intolerancë nga
disa sheqerna, kontaktoni mjekun tuaj përpara se të merrni këtë bar.
3. SI TA MERRNI KODEINE FOSFAT
Gjithmonë merrini tabletat Kodeine fosfat vetëm sipas këshillës së mjekut. Në qoftë se
ndjeni që efektet e Kodeine fosfat janë shumë të forta ose shumë të dobëta, flisni me
mjekun ose farmacistin tuaj.
Dozimi:
Kodeina duhet të përdoret në dozën më të ulët efektive, për kohën më të shkurtër të
mundshme.
Si analgjezik, vetëm për trajtimin e dhimbjes mesatare, akute, dhe vetëm në rastet kur
ajo nuk lehtësohet nga analgjezikët e tjerë si ibuprofeni dhe paracetamoli, fëmijët mbi
12 vjeç dhe të rriturit: 30 – 60 mg, çdo 4 orë deri në maksimumin prej 240 mg në ditë.
Për fëmijët doza bazohet në peshën e trupit.
Kundër kollës, fëmijët mbi 12 vjeç dhe të rriturit: 15 – 30 mg, 3 ose 4 herë në ditë.
Në përgjithësi, si qetësuese e kollës, kodeina nuk rekomandohet tek fëmijët.
Kundër diarresë, të rriturit: 30 mg, 3 ose 4 herë në ditë. Në fëmijë nuk rekomandohet.
Pacientë të veçantë
Rekomandohet dozim i reduktuar tek të moshuarit, pacientët e dobësuar, në
hipotiroidizëm dhe pamjaftueshmëri adrenokortikale.
Në qoftë se keni marrë më shumë Kodeine fosfat
Në qoftë se keni marrë më shumë Kodeine fosfat se sasia që duhet të merrnit ose në
qoftë se fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj,
spitalin ose të telefononi urgjencën për të marrë një mendim për rrezikun dhe këshillë
për veprimet që duhet të ndërmerren.
Në qoftë se keni harruar të merrni Kodeine fosfat
Në qoftë se harroni një dozë (ose më shumë doza), merrni dozën në vazhdim kur të jetë
koha për marrjen e zakonshme të saj.
Mos merrni një dozë të dyfishtë (ose më të lartë) për të plotësuar dozën (dozat) e
harruar(a).
Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose
farmacistin tuaj.
Në qoftë se ndërprisni Kodeine fosfat
Nuk duhet të ndërpritet menjëherë pas një përdorimi të zgjatur. Ndërprerja e
menjëhershme e Kodeine fosfat nga pacientë të varur fizikisht prej saj, shkakton
sindromën e abstinencës.
4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME
Si të gjitha barnat e tjera, Kodeine fosfat mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse
jo çdokush i manifeston. Pjesa më e madhe e efekteve anësore janë të lidhura me
dozën dhe zhduken kur doza reduktohet ose trajtimi ndërpritet. Disa efekte anësore
mund të ndodhin në fillim të trajtimit dhe zhduken në mënyrë spontane me vazhdimin e
mjekimit.
Efektet e padëshiruara që mund të japë Kodeine fosfat janë si më poshtë:
 në sistemin kardiovaskular (vazodilatacion periferik, hipotension ortostatik,
bradikardi, takikardi, palpitacion, shok);
 në sistemin nervor qendror (sedacion, marrje mendsh, çorientim, përgjumje, dhimbje
koke, eufori, delirium, hipotermi, ndryshime të humorit, miozë, turbullime pamore,
tremor, miokloni, konvulsione, varësi, çrregullime të gjumit);
 në aparatin tretës (tharje goje, të përziera, të vjella, konstipacion, dhimbje barku,
anoreksi, spazma të traktit biliar);
 në aparatin respirator (në doza të larta): depresion respirator, laringospazëm;
 në aparatin genito-urinar (spazëm uretrale, retension urinar, efekt antidiuretik, ulje e
libidos dhe/ose impotencë seksuale);
 në lëkurë: janë vërejtur simptoma mbindjeshmërie si: prurit, rash, djersitje.
Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore përkeqësohet ose në qoftë se vëreni efekte
anësore që nuk përmenden në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të lajmëroni mjekun ose
farmacistin tuaj.
5. SI TA RUANI KODEINE FOSFAT
Mbajeni larg fëmijëve!
Mos e përdorni Kodeine fosfat pas datës së skadencës e cila është e shënuar në
paketim.
Mos e ruani në temperaturë mbi 25°C!
Ruajeni në paketimin origjinal për ta mbrojtur nga drita!
6. INFORMACION I MËTEJSHËM
Çfarë përmban Kodeine fosfat
Lënda vepruese është kodeinë fosfat hemihidrat.
Çdo tabletë përmban 15 mg kodeinë fosfat hemihidrat.
Përbërësit e tjerë janë: laktozë, celulozë mikrokristalore, talk, stearat magnezi.
Përmbajtja e paketimit
Kuti me 30 tableta.
Mbajtësi i autorizimit të tregtimit (MAT) dhe Prodhuesi:
PROFARMA Sh.a.
Rruga “Myslym Keta“
Tel.: 00355 4 23 89 602
Tiranë – Shqipëri
Ky fletëudhëzues u rishikua për herë të fundit në Qershor 2015.

Ketofex 1.38 mg

Ketofex
Kapsula – 1.38 mg

(Ketotifen fumarat)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.
 Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
 Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
 Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t’i
dëmtojë ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma me ju.
 Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësohet ose në qoftë se vëreni
ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi
të njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.
Në këtë fletëudhëzues:
1. Çfarë është Ketofex dhe përse përdoret?
2. Çfarë duhet të keni kujdes përpara se të merrni Ketofex?
3. Si ta merrni Ketofex?
4. Efekte anësore të mundshme
5. Si ta ruani Ketofex?
6. Informacione të mëtejshme
1. Çfarë është Ketofex dhe përse përdoret?
Ketofex përmban një bar i cili përdoret për parandalimin dhe trajtimin e simptomave
alergjike.
Ai indikohet në:
– trajtimin e simptomave në rrufë alergjike dhe në sëmundje alergjike të lëkurës,
kur trajtimi me antihistaminikë oralë josedativë (antihistaminikë që nuk
shkaktojnë përgjumje) si dhe përdorimi lokal i antihistaminikëve dhe
glukokortikoidëve (preparate kortizonike) nuk është i përshtatshëm;
– parandalimin afatgjatë të simptomave astmatike në kombinim me
antiinflamatorë të tjerë tek pacientët me ankesa të tipit alergjik në më shumë
se një organ (p.sh. astëm bronkiale alergjike dhe alergji nga bari).
Udhëzim:
Kapsulat Ketofex nuk janë të përshtatshme për trajtimin e atakeve akute të astmës.
Nuk rekomandohet trajtimi i astmës bronkiale vetëm me Ketofex – kapsula.
Terapia e astmës së rëndë duhet bërë gradualisht që të ketë sukses.
Suksesi i terapisë duhet të jetë i provuar nga kërkime të vazhdueshme mjekësore.
Mjekët vlerësojnë se në ecurinë e sëmundjes si dhe në suksesin e trajtimit është i
rëndësishëm një vetëkontroll i përditshëm.
Kjo mund të jetë p.sh. në matjen me peak – flow metër të frymënxjerrjeve.
Nëse edhe pas ndjekjes së një trajtimi korrekt nuk ka përmirësim ose ndodh
përkeqësim i ankesave, mjeku duhet të rivlerësojë terapinë.
2. Çfarë duhet të keni kujdes përpara se të merrni Ketofex?
Mos merrni Ketofex:
– në qoftë se jeni i ndjeshëm (alergjik) ndaj ketotifenit, ose ndaj ndonjërit prej
përbërësve të tjerë të barit (shih gjithashtu „;Informacione të rëndësishme mbi
disa nga përbërësit e Ketofex“)
– në qoftë se vuani nga epilepsia;
– në qoftë se trajtoheni me antidiabetikë oralë;
– në qoftë se jeni duke ushqyer foshnjen me gji.
Tregoni kujdes gjatë përdorimit të Ketofex
– sepse kapsulat Ketofex nuk janë të përshtatshme për parandalimin ose trajtimin
e atakeve akute të astmës; antiastmatikët me veprim simptomatik dhe
parandalues, të cilët pacienti mund të jetë duke i marrë, nuk duhet të ndërpriten
në mënyrë të menjëhershme nëse do fillohet një trajtim afatgjatë me Ketofex. Kjo
vlen më shumë për trajtimin me kortikosteroidë për shkak të ekzistencës së
mundshme të një dëmtimi të gjendrës mbiveshkore;
– tek pacientët që marrin antidiabetikë oralë njëkohësisht me Ketofex mund të
shfaqet trombocitopeni;
– sepse gjatë terapisë me Ketofex shumë rrallë mund të shfaqen konvulsione;
duke qenë se kapsulat Ketofex mund të ulin pragun e konvulsioneve, ato duhen
përdorur me shumë kujdes tek pacientët që kanë histori epilepsie;
– në rast uljeje të vëmendjes, e cila mund të jetë shkaktuar nga efekti i Ketofex,
doza duhet zvogëluar.
Marrja e barnave të tjera:
Ju lutemi të kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë /
përdorur ose keni marrë / përdorur kohët e fundit barna të tjera, përfshirë ato të
marra pa recetë.
Efekti i barnave të mëposhtme, ose i barnave që janë në njëjtin grup me to, mund të
ndikohet nga përdorimi i njëkohshëm i Ketofex.
Ketofex mund të rrisë veprimin e: depresantëve të sistemit nervor qendror,
antihistaminikëve, antikoagulantëve dhe të alkoolit.
Përdorimi i njëkohshëm i Ketofex dhe antidiabetikëve oralë duhet të shmanget (shih
“Tregoni kujdes gjatë përdorimit të Ketofex”).
Ketofex rrit veprimin e bronkodilatatorëve, kështu që shpeshtësia e marrjes së tyre
ndërkohë që përdorni Ketofex, duhet të ulet.
Ju lutem vini re se këto informacione mund të vlejnë edhe nëse përdorimi i barnave
është për një kohë të shkurtër.
Marrja e Ketofex me ushqime dhe pije
Ketofex thekson veprimin e alkoolit, kështu që gjatë marrjes së tij nuk duhet të
konsumoni alkool.
Shtatzënia dhe ushqimi me gji
Kërkoni këshillën e farmacistit ose të mjekut përpara se të merrni çdo bar.
Shtatzënia
Megjithëse ketotifeni (lënda vepruese e Ketofex) nuk ka treguar ndikim në shtatzëni
si dhe në periudhën peri – dhe postnatale në studimet në kafshë, siguria e tij në
njerëz nuk është provuar.
Kështu që Ketofex mund të përdoret në shtatzëni vetëm në raste që konsiderohen të
domosdoshme nga mjeku.
Ushqimi me gji
Ketotifeni (lënda vepruese e Ketofex) kalon në qumështin e nënës tek minjtë. Mund
të pranohet që ai kalon edhe në qumështin e gjirit tek njerëzit, prandaj nënat që
marrin Ketofex, nuk duhet të ushqejnë fëmijën me gji.
Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive
Gjatë ditëve të para të mjekimit, Ketofex mund të ndikojë në aftësitë tuaja për të
reaguar.
Ketofex, edhe gjatë përdorimit sipas udhëzimeve, mund të ndryshojë aftësitë për të
reaguar, për të drejtuar automjetin, për të përdorur makineri ose për të punuar pa
patur një pikëmbështetje të sigurt.
Ju mund të jeni të përgjumur dhe më të ngathët se zakonisht.
Nuk duhet të drejtoni automjetin ose të punoni me makineri deri sa të zgjasin këto
efekte anësore.
Kjo gjë mund të theksohet nëse njëkohësisht konsumoni alkool (shih gjithashtu
“Marrja e Ketofex me ushqime dhe pije”).
Informacione të rëndësishme mbi disa nga përbërësit e Ketofex
Ky bar përmban laktozë. Ju lutemi të përdorni Ketofex vetëm pasi të keni biseduar
me mjekun nëse vuani nga ndonjë intolerancë ndaj sheqernave të caktuar.
3. Si ta merrni Ketofex?
Përdorni Ketofex gjithmonë sipas udhëzimeve të mjekut.
Pyesni mjekun ose farmacistin tuaj nëse jeni të pasigurt.
Nëse nuk përshkruhet ndryshe nga mjeku, doza e zakonshme është:
Të rriturit, adoleshentët dhe fëmijët 3 vjeç e sipër, gjatë 3 – 4 ditëve të para të
trajtimit, marrin në darkë 1 kapsulë (1 mg ketotifen), më pas nga 1 kapsulë (1 mg
ketotifen) në mëngjes dhe në darkë.
Në rast se është e nevojshme, tek të rriturit, doza mund të rritet në maksimumi nga 2
kapsula (ekuivalent me 2 mg ketotifen) në mëngjes dhe në darkë. Doza maksimale
ditore është 4 kapsula (ekuivalente me 4 mg ketotifen).
Nuk ka të dhëna mbi metabolizmin e Ketofex tek pacientët me dëmtime të funksionit
të mëlçisë ose të veshkave, kështu që nuk mund të jepet një përshtatje e dozës për
ta.
Mënyra e përdorimit
Merrini kapsulat Ketofex, me pak lëng (p.sh. çaj ose lëng frutash).
Kohëzgjatja e përdorimit
Gjithmonë merrini kapsulat Ketofex sipas udhëzimeve të mjekut.
Duke qenë se efekti i plotë shfaqet pas 8 – 12 javësh, duhet që trajtimi të zgjasë. Kjo
kohë duhet respektuar edhe nëse filloni të ndiheni më mirë që më parë.
Reduktimi i trajtimit shoqërues mund të merret në konsideratë vetëm pasi ka kaluar
kjo kohë.
Nuk parashikohet një kufizim i caktuar i kohëzgjatjes së trajtimit.
Ju lutemi të njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj nëse keni përshtypjen se efekti i
Ketofex është shumë i fortë ose shumë i dobët.
Në qoftë se keni marrë më shumë Ketofex sesa duhet
Nga mbidozimi me Ketofex mund të shfaqen:
lodhje, përgjumje, gjendje konfuzioni, marrje mendsh, vështirësi në orientim;
ngadalësim ose përshpejtim i rrahjeve të zemrës, ulje e presionit të gjakut,
frymëmarrje e përshpejtuar, marrje fryme, mavijosje e lëkurës dhe mukozave për
shkak të mungesës së oksigjenit në gjak, irritim i theksuar ose spazma (kryesisht tek
fëmijët), si dhe humbje e thellë e ndërgjegjes (koma).
Nëse dyshoni për mbidozim, njoftoni menjëherë mjekun, në mënyrë që ai të vendosë
se si duhet vepruar.
Masat mjekësore që merren në mbidozim
Në varësi të shkallës së mbidozimit, duhet të merren këto masa:
– zbrazje e menjëhershme gastrike nëpërmjet të vjellave të induktuara ose
lavazhit gastrik (veçanërisht nëse bari është marrë prej një kohe të shkurtër)
– ulje e përthithjes nga trakti gastrointestinal duke përdorur karbon mjekësor
– përshpejtimi i jashtëqitjes nëpërmjet laksativëve.
Ketotifeni nuk është i dializueshëm.
Nëse është e nevojshme, trajtimi simptomatik ose specifik duhet të përfshijë këto
masa:
– mbikqyrja e funksionit kardiovaskular dhe respirator
– për efektet antikolinergjike, fizostigminë
– në rast irritimi ose spazmash mund të përdoren barbiturate ose
benzodiazepina me veprim të shkurtër.
Në qoftë se keni harruar të merrni Ketofex
Mos merrni një dozë të dyfishtë për të zëvendësuar një dozë të harruar, por vazhdoni
trajtimin me dozën që ju është përcaktuar në kohën e duhur.
Nëse ndërprisni trajtimin me Ketofex
Trajtimi me Ketofex nuk duhet të ndërpritet, por duhet të bëhet në mënyrë graduale
gjatë 2 – 4 javëve, përndryshe ankesat fillestare mund të rishfaqen.
Ju lutemi të flisni me mjekun tuaj nëse p.sh. për shkak të shfaqjes së efekteve
anësore, e ndërprisni ose e përfundoni para kohe trajtimin me Ketofex.
Nëse keni pyetje të tjera mbi përdorimin e këtij bari, pyesni mjekun ose farmacistin
tuaj.
4. Efekte anësore të mundshme
Si të gjitha barnat e tjera, Ketofex mund të shkaktojë efekte anësore, edhe se jo
çdokush i shfaq ato. Për vlerësimin e efekteve anësore do përdoren treguesit e
mëposhtëm të shpeshtësisë:
Shumë të shpeshta: më shumë se 1 pacient ndër 10
Të shpeshta: 1 deri në 10 pacientë ndër 100
Të pazakonta: 1 deri në 10 pacientë ndër 1,000
Të rralla: 1 deri në 10 pacientë ndër 10,000
Shumë të rralla: më pak se 1 pacient ndër 10,000
Të panjohura: nuk mund të vlerësohen
Efekte të mundshme anësore
Shumë të shpeshta:
lodhje (me rritjen e kohëzgjatjes së trajtimit, ky efekt mund të zhduket).
Të shpeshta:
irritim, pagjumësi, nervozizëm, përkeqësim i astmës bronkiale (në fillim të terapisë),
tharje goje dhe nauze si dhe dhimbje koke dhe marrje mendsh (me rritjen e
kohëzgjatjes së trajtimit, këto efekte mund të zhduken).
Të pazakonta:
shtim në peshë si pasojë e shtimit të oreksit, cistit.
Të rralla:
sedacion
Shumë të rralla:
sëmundje inflamatore të lëkurës ose mukozave, sëmundje alergjike të lëkurës,
reaksione të rënda në lëkurë (eritema multiforme, sindromi Stevens-Johnson),
konvulsione, rritje e enzimave të mëlçisë, inflamacion i mëlçisë (hepatit).
Të panjohura:
shqetësime të sistemit nervor qendror, si p.sh. shqetësim, agresivitet, konfuzion,
shqetësime të gjumit kryesisht tek fëmijët.
Rash alergjik, urtikarie.
Udhëzime të veçanta
Nëse shfaqen shenjat e para të një reaksioni mbindjeshmërie, Ketofex nuk duhet
marrë sërish. Informoni mjekun, në mënyrë që ai të vendosë për masat që duhet të
merren.
Informoni mjekun ose farmacistin tuaj nëse ju shfaqet ndonjë prej efekteve anësore
të përmendura, ose nëse vëreni efekte që nuk përmenden në këtë fletëudhëzues.
5. Si ta ruani Ketofex?
Ruajeni barin larg fëmijëve.
Ky bar nuk ka nevojë për kushte të veçanta ruajtjeje.
Nuk duhet ta përdorni barin pas datës së skadencës të shënuar në etiketë dhe në
kuti.
6. Informacione të mëtejshme
Çfarë përmban Ketofex:
Lënda vepruese është Ketotifen fumarat.
1 kapsulë përmban 1.38 mg ketotifen fumarat ekuivalent me 1 mg ketotifen.
Përbërësit e tjerë janë: celulozë mikrokristalore, laktozë monohidrat, amidon misri,
talk, dioksid silici koloidal, stearat magnezi, xhelatinë, dioksid titani.

Përmbajtja e paketimit:
Kuti me 20 dhe 30 kapsula.
Mbajtësi i autorizimit për tregtim (MAT) dhe prodhuesi:
PROFARMA Sh.a.
Rruga “Myslym Keta”
Tel.: 00355 4 23 89 602
Tiranë – Shqipëri
Ky fletëudhëzues u rishikua për herë të fundit në Gusht 2014.

Ketofex Shurup

Ketofex
Shurup – 1 mg / 5 ml
(Ketotifen fumarat)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.
 Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
 Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
 Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t’i dëmtojë
ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma me ju.
 Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësohet ose në qoftë se vëreni
ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të
njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.
Në këtë fletëudhëzues:
1. Çfarë është Ketofex dhe përse përdoret
2. Përpara se të merrni Ketofex
3. Si ta merrni Ketofex
4. Efekte anësore të mundshme
5. Si ta ruani Ketofex
6. Informacion i mëtejshëm
1. ÇFARË ËSHTË Ketofex DHE PËRSE PËRDORET
Shurupi Ketofex është një bar i cili përdoret për parandalimin dhe trajtimin e
simptomave alergjike.
Ai indikohet në:
– trajtimin e simptomave në rrufë alergjike dhe në sëmundje alergjike të lëkurës,
kur trajtimi me antihistaminikë oralë josedativë (antihistaminikë që nuk
shkaktojnë përgjumje) si dhe përdorimi lokal i antihistaminikëve dhe
glukokortikoidëve (preparate kortizonike) nuk është i përshtatshëm;
– parandalimin afatgjatë të simptomave astmatike në kombinim me antiinflamatorë
të tjerë tek pacientët me ankesa të tipit alergjik në më shumë se një organ (p.sh.
astëm bronkiale alergjike dhe alergji nga bari).
Udhëzim:
Shurupi Ketofex nuk është i përshtatshëm për trajtimin e atakeve akute të astmës.
Nuk rekomandohet trajtimi i astmës bronkiale vetëm me shurup Ketofex.
Terapia e astmës së rëndë duhet bërë gradualisht që të ketë sukses.
Terapia duhet të jetë e provuar nga kërkime të vazhdueshme mjekësore. Mjekët
vlerësojnë se në ecurinë e sëmundjes si dhe në suksesin e trajtimit është i rëndësishëm
një vetëkontroll i përditshëm.
Nëse edhe pas ndjekjes së një trajtimi korrekt nuk ka përmirësim, mjeku duhet të
rivlerësojë terapinë.
2. PËRPARA SE TË MERRNI Ketofex
Mos merrni Ketofex:
– në qoftë se jeni i ndjeshëm (alergjik) ndaj ketotifenit, metil – 4 – hidroksibenzoatit,
propil – 4 – hidroksibenzoatit ose ndaj ndonjërit prej përbërësve të tjerë të barit;
– në qoftë se vuani nga epilepsia;
– në qoftë se trajtoheni me antidiabetikë oralë;
– në qoftë se jeni duke ushqyer foshnjen me gji.
Tregoni kujdes gjatë përdorimit të Ketofex
Ketotifeni nuk është i përshtatshëm për trajtimin e atakeve akute të astmës.
Antiastmatikët me veprim simptomatik dhe parandalues, të cilët pacienti mund të jetë
duke i marrë, nuk duhet të ndërpriten në mënyrë të menjëhershme nëse do fillohet një
trajtim afatgjatë me shurupin Ketofex. Kjo vlen më shumë për kortikosteroidët sistemikë
për shkak të ekzistencës së mundshme të një insufiçience të gjendrës mbiveshkore tek
pacientët e varur nga steroidet; në raste të tilla, kthimi në normalitet i veprimit hipofizë –
mbiveshkore në një situatë stresi, mund të zgjasë deri në një vit.
Tek pacientët që marrin antidiabetikë oralë njëkohësisht me shurupin Ketofex mund të
shfaqet trombocitopeni, ndaj përdorimi i njëkohshëm i tyre duhet shmangur.
Gjatë terapisë me shurupin Ketofex shumë rrallë mund të shfaqen konvulsione.
Duke qenë se shurupi Ketofex mund të ulë pragun e konvulsioneve, ai duhet përdorur
me shumë kujdes tek pacientët që kanë histori epilepsie.
Tek diabetikët duhet të merret parasysh përmbajtja në karbohidrate e shurupit (5 ml =
2.76 g karbohidrate).
Në rast se ndodh reduktim i vëmendjes për shkak të veprimit qetësues të shurupit
Ketofex, doza duhet reduktuar.
Fëmijët
Tek foshnjet dhe fëmijët e vegjël duhet menduar mundësia e një intolerance të
trashëguar, të panjohur deri tani, ndaj sorbitolit dhe fruktozës.
Marrja e barnave të tjera
Ju lutemi të kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë /
përdorur ose keni marrë / përdorur kohët e fundit barna të tjera, përfshirë ato të marra
pa recetë.
Shurupi Ketofex mund të rrisë veprimin e: depresantëve të sistemit nervor qendror,
antihistaminikëve, antikoagulantëve dhe të alkoolit.
Përdorimi i njëkohshëm i Ketofex dhe antidiabetikëve oralë duhet të shmanget.
Ketotifeni rrit veprimin e bronkodilatatorëve, kështu që shpeshtësia e marrjes së tyre
ndërkohë që përdorni Ketofex, duhet të ulet.
Ju lutem vini re se këto informacione mund të vlejnë edhe nëse përdorimi i barnave
është për një kohë të shkurtër.
Marrja e Ketofex me ushqime dhe pije
Ketofex thekson veprimin e alkoolit, kështu që gjatë marrjes së tij nuk duhet të
konsumoni alkool.

Shtatzënia dhe ushqimi me gji
Shtatzënia
Kërkoni këshillën e farmacistit ose të mjekut përpara se të merrni këtë bar.
Megjithëse ketotifeni nuk ka treguar ndikim në shtatzëni si dhe në periudhën peri – dhe
postnatale në studimet në kafshë, siguria e tij në njerëz nuk është provuar.
Kështu që shurupi Ketofex mund të përdoret në shtatzani vetëm në raste të
domosdoshme.
Ushqimi me gji
Ketotifeni kalon në qumështin e gjirit tek minjtë. Mund të pranohet që ai kalon edhe në
qumështin e gjirit tek njerëzit, prandaj nënat që marrin Ketofex, nuk duhet të ushqejnë
fëmijën me gji.
Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive
Gjatë ditëve të para të mjekimit me ketotifen mund të ndiheni të dobët. Ju mund të jeni
të përgjumur dhe më të ngathët se zakonisht. Nuk duhet të drejtoni automjetin ose të
punoni me makineri deri sa të zgjasin këto efekte anësore.
Informacione të rëndësishme mbi disa nga përbërësit e Ketofex
Ky bar përmban sorbitol. Ju lutemi të përdorni Ketofex vetëm pasi të keni biseduar me
mjekun nëse ju vuani apo jo nga ndonjë intolerancë ndaj sheqernave.
Udhëzim për diabetikët: 1 lugë shurup Ketofex përmban 2.65 g sorbitol (burim për 0.66
g fruktozë). Sorbitoli mund të ketë një veprim të lehtë laksativ.
Metil – 4 – hidroksibenzoati dhe propil – 4 – hidroksibenzoati mund të shkaktojnë
reaksione mbindjeshmërie dhe reaksione të vonuara.
Ky bar përmban 2.4 vol. – % alkool.
3. SI TA MERRNI Ketofex
Përdoreni shurupin Ketofex gjithmonë sipas udhëzimeve të mjekut.
Pyesni mjekun ose farmacistin tuaj nëse jeni të pasigurtë për dozën që duhet të merrni
dhe kur duhet ta merrni atë.
Nëse nuk përshkruhet ndryshe nga mjeku, doza e zakonshme është:
– fëmijët e vegjël nga 6 muajsh – 3 vjeç: në mëngjes dhe në darkë nga 2.5 ml
shurup (ekuivalent me ½ mg ketotifen);
– të rriturit, të rinjtë dhe fëmijët mbi 3 vjeç: gjatë 3 – 4 ditëve të para të trajtimit, 5
ml në darkë (ekuivalent me 1 mg ketotifen), më pas nga 5 ml në mëngjes dhe në
darkë.
Nëse është e domosdoshme, tek të rriturit dhe fëmijët mbi 10 vjeç, doza maksimale
mund të rritet deri në 10 ml shurup (ekuivalent me 2 mg ketotifen) në mëngjes dhe në
darkë.
Doza maksimale ditore është 20 ml shurup (ekuivalent me 4 mg ketotifen).
Barnat që përmbajnë alkool nuk rekomandohen për pacientët me dëmtime të mëlçisë.
Mënyra e përdorimit
Merreni shurupin Ketofex të paholluar ose me pak lëng (p.sh. çaj ose lëng frutash).
Kohëzgjatja e përdorimit
Gjithmonë merreni shurupin Ketofex sipas udhëzimeve të mjekut.
Duke qenë se efekti i plotë shfaqet pas 8 – 12 javësh, duhet që trajtimi të zgjasë. Kjo
kohë duhet respektuar edhe nëse filloni të ndiheni më mirë.
Ju lutemi të njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj nëse keni përshtypjen se efekti i
Ketofex është shumë i fortë ose shumë i dobët.
Në qoftë se keni marrë më shumë Ketofex
Simptomat kryesore të një mbidozimi akut janë:
përgjumje deri në qetësim të thellë, marrje mendsh, hutim dhe humbje e orientimit;
takikardi dhe hipotoni; irritim i theksuar ose spazma kryesisht tek fëmijët; koma
reversibile. Trajtimi duhet të jetë simptomatik. Nëse bari është marrë para një kohe të
shkurtër, mund të bëhet lavazh gastrik. Përdorimi i karbonit mjekësor mund të ndihmojë.
Nëse është e nevojshme, bëhet trajtim simptomatik dhe mbahet nën vëzhgim funksioni
kardiovaskular. Në rast irritimi ose spazmash mund të përdoren barbiturate ose
benzodiazepina me veprim të shkurtër. Ketotifeni nuk është i dializueshëm.
Në qoftë se keni harruar të merrni Ketofex
Mos merrni një dozë të dyfishtë për të zëvendësuar një dozë të harruar, por vazhdoni
trajtimin me dozën që ju është përcaktuar në kohën e duhur.
Nëse ndërprisni trajtimin me Ketofex
Mos ndaloni trajtimin me Ketofex pa u këshilluar me mjekun. Ndërprerja e mjekimit
duhet të bëhet në mënyrë graduale gjatë 2 – 4 javëve, përndryshe ankesat fillestare
mund të rishfaqen.
Ju lutemi të flisni me mjekun tuaj nëse p.sh. për shkak të shfaqjes së efekteve anësore,
e ndërprisni ose e përfundoni para kohe trajtimin me Ketofex.
Nëse keni pyetje të tjera mbi përdorimin e këtij bari, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME
Si të gjitha barnat e tjera, Ketofex mund të shkaktojë efekte anësore, edhe se jo
çdokush i shfaq ato. Për vlerësimin e efekteve anësore do përdoren treguesit e
mëposhtëm të shpeshtësisë:
Shumë të shpeshta: më shumë se 1 pacient ndër 10
Të shpeshta: 1 deri në10 pacientë ndër 100
Me raste: 1 deri në10 pacientë ndër 1.000
Të rralla: 1 deri në10 pacientë ndër 10.000
Shumë të rralla: më pak se 1 pacient ndër 10.000
Të panjohura: nuk mund të vlerësohen
Efekte të mundshme
Efektet anësore (Vështrim i përgjithshëm 1) janë renditur sipas shpeshtësisë, më të
shpeshtat janë të parat. Brenda çdo grupi shpeshtësie, efektet anësore janë renditur
sipas ashpërsisë në rend zbritës.
Vështrim i përgjithshëm 1:
Infeksione dhe sëmundje parazitare
Me raste: cistit.
Efekte në sistemin imun
Shumë të rralla: eritema multiforme, sindroma Stivens – Xhonson, reaksione të rënda
në lëkurë.
Të panjohura: metil – 4 – hidroksibenzoati dhe propil – 4 – hidroksibenzoati mund të
shkaktojnë reaksione mbindjeshmërie si dhe reaksione të vonuara.
Efekte në metabolizëm dhe ushqyerje:
Të rralla: shtim në peshë.
Efekte në psikikë:
Të shpeshta: irritim, nervozizëm, pagjumësi.
Efekte në sistemin nervor:
Me raste: marrje mendsh
Të rralla: lodhje.
Efekte në traktin gastrointestinal:
Me raste: tharje goje.
Sëmundje të mëlçisë dhe të fshikëzës së tëmthit:
Shumë të rralla: hepatit, vlera të rritura të enzimave të mëlçisë.
Pagjumësia dhe lodhja, si dhe tharja e gojës dhe marramendja mund të shfaqen në
fillim të trajtimit, por zhduken vetvetiu me vazhdimin e tij.
Janë raportuar edhe të përziera, të vjella, dhimbje koke, spazma, urtikarie dhe rash.
Simptomat e stimulimit të Sistemit Nervor Qendror, si: mungesa e qetësisë, konfuzioni,
shqetësimet e gjumit dhe nervozizmi vihen re më shumë tek fëmijët.
Ju lutemi të informoni mjekun ose farmacistin tuaj nëse ndonjë prej efekteve anësore të
lartpërmendura ju shqetëson ose nëse vëreni efekte anësore që nuk përmenden në
këtë fletëudhëzues.
Udhëzime të veçanta
Nëse shfaqen shenjat e para të një reaksioni mbindjeshmërie, shurupi Ketofex nuk
duhet marrë sërish. Informoni mjekun, në mënyrë që ai të vendosë për masat që duhet
të merren.
5. SI TA RUANI Ketofex
Ruajeni barin larg fëmijëve.
Ky bar nuk ka nevojë për kushte të veçanta ruajtjeje.
Nuk duhet ta përdorni barin pas datës së skadencës të shënuar në etiketë dhe në kuti.
Udhëzim për ruajtjen pas hapjes
Bari mund të përdoret 3 muaj pas hapjes.
6. INFORMACION I MËTEJSHËM
Çfarë përmban Ketofex
Lënda vepruese është Ketotifen fumarat.
5 ml shurup përmbajnë 1.38 mg ketotifen fumarat ekuivalent me 1 mg ketotifen.
Përbërësit e tjerë janë: metil – 4 – hidroksibenzoat, propil – 4 – hidroksibenzoat, etanol
96%, tretësirë sorbitoli 70%, acid citrik, dinatriumhidrogjenfosfat, aromë manaferre, ujë i
pastruar.
Përmbajtja e paketimit:
Kuti me një shishe x 100 ml.
Mbajtësi i autorizimit për tregtim (MAT) dhe prodhuesi:
PROFARMA Sh.a.
Rruga “Myslym Keta”
Tel.: 00355 4 23 89 602
Tiranë – Shqipëri
Ky fletëudhëzues u rishikua për herë të fundit në Shtator 2012.

Incidol 50mg

Incidol 50mg
(MEBHIDROLINE)

Drazhe – 50 mg
(Mebhidrolinë napadisilat)

incidol

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.
 Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
 Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
 Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t’i dëmtojë
ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
 Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësohet ose në qoftë se vëreni ndonjë
efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të njoftoni
mjekun ose farmacistin tuaj.
Në këtë fletëudhëzues:
1. Çfarë është Mebhidroline dhe përse përdoret
2. Përpara se të merrni Mebhidroline
3. Si ta merrni Mebhidroline
4. Efekte anësore të mundshme
5. Si ta ruani Mebhidroline
6. Informacion i mëtejshëm
1. ÇFARË ËSHTË MEBHIDROLINE DHE PËRSE PËRDORET
Mebhidrolina është një lëndë që bën pjesë në grupin e antihistaminikëve. Antihistaminikët
zvogëlojnë ose anullojnë veprimet kryesore të histaminës në organizëm me anë të
bllokimit të prapësueshëm dhe konkurues të receptorëve histaminikë; ata nuk e
çaktivizojnë histaminën ose nuk e parandalojnë sintezën apo çlirimin e saj. Mebhidroline
paraqet veti antimuskarinike, antagoniste të serotoninës dhe efekte anestezike lokale. Ajo
përdoret për qetësimin simptomatik të reaksioneve të mbindjeshmërisë, përfshirë
urtikarien dhe angioedemën, rinitin dhe konjunktivitin. Konsiderohet e paefektshme në
astmë.
Mebhidroline – drazhe 50 mg indikohet në:
 rrufë të barit;
 rinit vazomotor;
 astmë bronkiale me origjinë alergjike;
 urtikarie;
 ekzantema nga barnat;
 të kruajtura;
 ekzema;
 dermatite e konjunktivite alergjike;
 pickim insektesh;
 edemën e Kuinkut;
 idiosinkrazi nga ushqimet.
2. PËRPARA SE TË MERRNI MEBHIDROLINE
Mos merrni Mebhidroline në qoftë se:
 jeni i ndjeshëm (alergjik) ndaj mebhidrolinës napadisilat ose ndaj ndonjërit prej
përbërësve të tjerë të Mebhidroline;
 vuani nga ulçera e stomakut dhe e duodenit;
 vuani nga sëmundje inflamatore të aparatit gastrointestinal;
 vuani nga porfiria.
Fëmijët prematurë dhe të porsalindurit nuk duhet të marrin antihistaminikë.
Tregoni kujdes të veçantë me Mebhidroline
Pyesni mjekun tuaj përpara se të merrni Mebhidroline në qoftë se:
 jeni shtatzënë ose po planifikoni të ngeleni shtatzënë;
 jeni duke ushqyer fëmijën me gji;
 jeni i sëmurë me glaukomë;
 keni histori të astmës bronkiale;
 keni hipertiroidizëm;
 keni sëmundje kardiovaskulare ose hipertension;
 keni hipotension të shprehur;
 keni mbajtje të urinës;
 jeni i sëmurë me hipertrofi të prostatës;
 vuani nga sëmundje të mëlçisë ose veshkave;
 vuani nga epilepsia (dozat e larta mund të nxisin kriza në epileptikët);
 jeni i moshuar;
 jeni duke marrë antidepresivë dhe / ose alkool.
Në rastin kur shfaqen simptomat ekstrapiramidale, terapia me Mebhidroline duhet të
ndërpritet.
Marrja e barnave të tjera
Trajtimi i njëkohshëm me barna të tjera mund të ndikojë ose të ndikohet nga
Mebhidroline.
Ju lutemi të kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë ose
keni marrë kohët e fundit barna të tjera, përfshirë ato të marra pa recetë. Mos harroni të
informoni mjekun tuaj për trajtimin me Mebhidroline në qoftë se ju jepet ndonjë bar tjetër
gjatë trajtimit.
Është veçanërisht e rëndësishme që mjeku juaj të jetë në dijeni të faktit që ju jeni duke u
trajtuar me:
 anksiolitikë dhe hipnotikë (rritje e efektit qetësues);
 antipsikotikë;
 analgjezikë opioidë;
 barbiturate;
 antidepresivë triciklikë (rrisin efektet qetësuese dhe antimuskarinike);
 antimuskarinikë (shtim i efekteve anësore të antimuskarinikëve);
 vazodilatatorë dhe antihipertensivë të tjerë (sepse mebhidrolina vepron në mënyrë
sinergjike kur kombinohet me ta);
 antibiotikë aminoglikozidikë (mebhidrolina mund të maskojë shenjat parandaluese
të dëmtimit të shkaktuara nga barnat ototoksike).
Për shkak të efekteve të saj antihistaminike, Mebhidroline mund të fshehë reaksionin
pozitiv ndaj ekstrakteve alergjene. Si e tillë, përdorimi i saj rekomandohet të ndërpritet 4
ditë para testit në lëkurë.
Marrja e Mebhidroline me ushqim dhe pije
Bari nuk duhet të merret me alkool sepse rriten efektet qetësuese.
Shtatzënia
Kërkoni këshillën e farmacistit ose të mjekut përpara se të merrni këtë bar.
Këshillohet mënjanimi i përdorimit të Mebhidroline gjatë shtatzënisë. Prandaj, gjithmonë
konsultohuni me mjekun tuaj përpara se të përdorni Mebhidroline gjatë shtatzënisë.
Ushqimi me gji
Konsultohuni me mjekun tuaj përpara se të merrni Mebhidroline gjatë ushqimit me gji.
Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive
Mebhidroline mund të shkaktojë përgjumje, sidomos në fillim të trajtimit. Pacientët që janë
duke marrë Mebhidroline nuk duhet të drejtojnë automjetin ose të përdorin makineri.
Informacion i rëndësishëm për disa nga përbërësit e Mebhidroline
Ky bar përmban laktozë dhe sukrozë. Në qoftë se keni intolerancë ndaj disa sheqernave,
kontaktoni me mjekun tuaj përpara se të merrni këtë bar.
3. SI TA MERRNI MEBHIDROLINE
Gjithmonë merreni Mebhidroline sipas këshillës së mjekut. Në qoftë se nuk jeni i sigurt,
kontaktoni me mjekun ose farmacistin. Në qoftë se ndjeni që efektet e Mebhidroline janë
shumë të forta ose shumë të dobëta, flisni me mjekun ose farmacistin tuaj.
Drazhetë Mebhidroline gëlltiten të plota, pa i përtypur, gjatë ose menjëherë pas ushqimit.
Për fëmijët që nuk mund t’i gëlltisin drazhetë, këto shtypen në trajtë pluhuri dhe përzihen
me ushqimin.
Dozimi i Mebhidroline jepet në varësi të moshës. Më poshtë jepet një pasqyrë praktike
për dozimin e saj:
 Fëmijët mbi 10 vjeç dhe të rriturit: 100 – 300 mg në ditë, në doza të ndara;
 Fëmijët 2 deri në 5 vjeç: 50 – 150 mg në ditë;
 Fëmijët deri në 2 vjeç: 50 – 100 mg në ditë.
Në qoftë se keni marrë më shumë Mebhidroline
Në qoftë se keni marrë më shumë Mebhidroline se sasia që duhet të merrnit, ose në qoftë
se fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj, spitalin,
ose të telefononi urgjencën për të marrë një mendim për rrezikun dhe këshillë për
veprimet që duhet të ndërmerren.
Në qoftë se keni harruar të merrni Mebhidroline
Në qoftë se keni harruar një dozë (ose më shumë doza), merrni dozën në vazhdim kur të
jetë koha për marrjen e zakonshme të saj.
Mos merrni një dozë të dyfishtë (ose më të lartë) për të plotësuar dozën (dozat) e
harruar(a).
Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose
farmacistin tuaj.
4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME
Si të gjitha barnat e tjera, Mebhidroline mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo
çdokush i manifeston. Ndonjëherë ato janë serioze, ndonjëherë jo. Mos u alarmoni nga
kjo listë e efekteve të mundshme anësore. Mund të mos ju shfaqet asnjë prej tyre. Efektet
anësore që mund të shfaqen janë:
 përgjumje;
 dëmtim psikomotor;
 dhimbje koke;
 efekte antimuskarinike, si: mbajtje urine, tharje goje, turbullim i të parit, sekrecione
viskoze të traktit respirator dhe çrregullime gastrointestinale;
 ndonjëherë mund të shfaqen ekzantema dhe reaksione fotosensibilizimi;
 palpitacione dhe aritmi;
 rash, reaksione mbindjeshmërie (si bronkospazëm, angioedemë, dhe anafilaksi)
dhe ndjeshmëri e kryqëzuar ndaj barnave të ngjashme;
 janë konstatuar edhe granulocitopeni dhe agranulocitozë.
Efekte anësore të tjera që janë raportuar gjatë përdorimit të antihistaminikëve janë:
konvulsione, djersitje, mialgji, parestezi, efekte ekstrapiramidale, tremor, çrregullime të
gjumit, depresion, konfuzion, tinitus, hipotension dhe rënie e flokëve.
Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore përkeqësohet, ose në qoftë se vëreni efekte
anësore që nuk përmenden në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të lajmëroni mjekun ose
farmacistin tuaj.
5. SI TA RUANI MEBHIDROLINE
Mbajeni larg fëmijëve.
Mos e përdorni Mebhidroline pas datës së skadencës, e cila është e shënuar në paketim.
Mos e ruani mbi 25°C.
Ruajeni në paketimin origjinal për ta mbrojtur nga drita.
6. INFORMACION I MËTEJSHËM
Çfarë përmban Mebhidroline
Lënda vepruese është mebhidrolinë napadisilat.
Çdo drazhe përmban 50 mg mebhidrolinë (si napadisilat).
Përbërësit e tjerë janë: amidon, laktozë monohidrat, xhelatinë, talk, stearat magnezi,
povidon, karbonat kalçiumi, dioksid titani, sukrozë, Opalux portokalli, Opalux i verdhë,
Opaglos i bardhë 6000.
Përmbajtja e paketimit
Kuti me 30 drazhe.
Mbajtësi i autorizimit të tregtimit (MAT) dhe Prodhuesi:
PROFARMA Sh.a.
Rruga “Myslym Keta”
Tel.: 00 355 4 23 89 602
Tiranë – Shqipëri
Ky fletëudhëzues u rishikua për herë të fundit në Qershor 2015.

Eufiline 100mg

Eufiline
– 100 mg – Drazhe
(Aminofilinë)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit
 Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
 Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
 Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t’i dëmtojë
ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
 Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësohet ose në qoftë se vëreni
ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të
njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.
Në këtë fletëudhëzues:
1. Çfarë është Eufiline dhe përse përdoret
2. Përpara se të merrni Eufiline
3. Si ta merrni Eufiline
4. Efekte anësore të mundshme
5. Si ta ruani Eufiline
6. Informacion i mëtejshëm
1. ÇFARË ËSHTË EUFILINE DHE PËRSE PËRDORET
Aminofilina është një kompleks i teofilinës me etilendiaminën; kjo e fundit përmirëson
tretshmërinë dhe përthithjen e teofilinës.
Aminofilina lëshon drejpërsëdrejti muskulaturën e bronkeve dhe të enëve të gjakut të
mushkërive, nxit sistemin nervor qendror, nxit diurezën, shton sekretimin acid të
2
stomakut, ul trysninë e pjesës së poshtme të sfinkterit ezofageal dhe frenon tkurrjet
uterine. Teofilina është edhe një nxitës qendror i frymëmarrjes.
Eufiline përdoret:
– për trajtimin dhe profilaksinë e bronkospazmave të prapësueshme të shoqëruara me
astmë ose sëmundje pulmonare obstruktive kronike.
2. PËRPARA SE TË MERRNI EUFILINE
Mos merrni Eufiline:
– në qoftë se keni mbindjeshmëri ndaj ksantinave (teofilinë, kafeinë, teobrominë) ose
ndaj etilendiaminës;
– në qoftë se vuani nga epilepsia (mund të ulë pragun konvulsiv);
– në qoftë se keni takiaritmi;
– në rast infarkti akut miokardi;
– në qoftë se vuani nga porfiria akute.
Aminofilina intravenoze duhet të shmanget në pacientët që janë duke marrë teofilinë,
aminofilinë ose preparate të tjera që përmbajnë ksantina.
Eufiline nuk rekomandohet të përdoret tek fëmijët nën 1 vjeç.
Tregoni kujdes të veçantë me Eufiline
Pyesni mjekun tuaj përpara se të merrni Eufiline.
Aminofilina duhet përdorur me kujdes:
– në pacientët me ulçer peptike, hipertiroidizëm, hipertension ose sëmundje të tjera
kardiovaskulare;
– në pacientët që vuajnë nga sëmundjet e zemrës (angina pektoris, insufiçiencë
kardiake), disfunksionim i mëlçisë dhe i veshkave, sëmundje akute febrile;
– në të moshuarit, duhanpirësit dhe konsumuesit e alkoolit;
– gjatë shtatzënisë dhe ushqimit me gji.
Injektimi intravenoz i aminofilinës duhet të kryhet shumë ngadalë në mënyrë që të
parandalohen efektet e rrezikshme në sistemin nervor qendror dhe atë kardiovaskular.
Duhet shmangur dozimi i tepërt në pacientët obezë si dhe doza duhet të llogaritet në
bazë të peshës ideale trupore për gjatësi.
3
Marrja e barnave të tjera:
Trajtimi i njëkohshëm me barna të tjera mund të ndikojë ose të ndikohet nga Eufiline.
Ju lutemi të kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë ose
keni marrë kohët e fundit barna të tjera, përfshirë ato të marra pa recetë. Mos harroni të
informoni mjekun tuaj për trajtimin me Eufiline në qoftë se ju jepet ndonjë bar tjetër gjatë
trajtimit.
Është veçanërisht e rëndësishme që mjeku juaj të jetë në dijeni të faktit që ju jeni
trajtuar me:
– lëndë që mund t’i ulin nivelet e teofilinës siç janë: aminoglutetimidi, barbituratet,
hidantoinat, karboni, karbamazepina, izoniazidi, diuretikët e ansës, ketokonazoli,
rifampicina, tymi i duhanit, sulfinpirazoni, simpatomimetikët (beta – agonistët dhe
tioaminat);
– lëndë që mund t’i rrisin nivelet e teofilinës siç janë: allopurinoli, beta – bllokuesit
(jopërzgjedhës), kalçibllokuesit, cimetidina, kontraceptivët që merren nga goja,
kortikosteroidet, disulfirami, efedrina, vaksina e gripit, interferoni, makrolidët,
meksiletina, kinolonet, tiabendazoli, hormonet e tiroides dhe izoniazidi.
Karbamazepina dhe diuretikët e ansës edhe mund t’i ulin edhe mund t’i rrisin nivelet e
teofilinës.
Teofilina mund të ndikojë në barnat e mëposhtme: benzodiazepina, halotan, ketaminë,
litium, miorelaksantë jodepolarizues dhe propofol.
Marrja e Eufiline me ushqim dhe pije
Eufiline – drazhe 100 mg duhet të merret pas ushqimit.
Shtatzënia
Kërkoni këshillën e farmacistit ose të mjekut përpara se të merrni këtë bar!
Teofilina e kalon placentën, si dhe është raportuar irritueshmëri dhe apne tek të
porsalindurit. Prandaj Eufiline nuk duhet të merret përveçse në rastin kur nevoja për të e
tejkalon riskun ndaj të cilit ekspozohet fetusi. (Kategoria C).
4
Ushqimi me gji
Teofilina kalon në qumështin e gjirit dhe ndonjëherë mund të shkaktojë irritim ose
shenja të tjera të toksicitetit në foshnjat që ushqehen me gji, prandaj Eufiline nuk duhet
të merret përveçse në rastin kur nevoja për të e tejkalon riskun ndaj të cilit ekspozohet
foshnja. Në raste të tilla, ushqimi i fëmijës me gji duhet të bëhet menjëherë përpara
marrjes së barit.
Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive
Nuk ka të dhëna nëse Eufiline ndikon në aftësinë për të drejtuar automjetet dhe
përdorur makineritë.
3. SI TA MERRNI EUFILINE
Gjithmonë merreni Eufiline sipas këshillës së mjekut. Në qoftë se nuk jeni i sigurt,
kontaktoni me mjekun ose farmacistin. Në qoftë se ndjeni që efektet e këtij bari janë
shumë të forta ose shumë të dobëta, flisni me mjekun ose farmacistin tuaj.
Eufiline është një bar me indeks të ulët terapeutik (doza terapeutike është pranë
asaj toksike), ndaj dozimi i saj duhet të bëhet me shumë kujdes.
Eufiline – (202 mg + 50.5 mg) / 10 ml (2.5%) – tretësirë për injeksion:
Eufiline – (192 mg + 48 mg) / 2 ml (12%) – tretësirë për injeksion:
Eufiline mund të merret me injeksion ose perfuzion të ngadaltë në venë nën monitorim
të kujdesshëm.
Eufiline duhet të jepet me injektim shumë të ngadaltë në venë (për të paktën 20
minuta).
Gjatë përdorimit intravenoz, duhet të matet përqëndrimi i teofilinës në gjak.
Duhet shmangur dozimi i tepërt në pacientët obezë si dhe doza duhet të llogaritet në
bazë të peshës ideale trupore për gjatësi.
5
Tek të rriturit dhe fëmijët, të cilët nuk kanë marrë teofilinë, aminofilinë, ose barna të tjera
që përmbajnë ksantina, doza e ngopjes është 0.6 – 3.1 mg / kg peshë trupore, e marrë
me injeksion ose perfuzion të ngadaltë në venë përgjatë 20 deri 30 minutave.
Në varësi të gjendjes së pacientit, doza mbajtëse është:
Të sëmurët që nuk pijnë duhan, me injektim në venë: 0.5 deri 0.7 mg / kg peshë / orë.
Të moshuarit dhe të sëmurët me cor pulmonar, me injektim në venë: 0.3 deri 0.6 mg /
kg peshë / orë.
Të sëmurët me insufiçiencë kardiake kongjestive, me injektim në venë: 0.1 deri 0.5 mg /
kg peshë / orë.
Fëmijët 9 deri 16 vjeç dhe të rinjtë që pijnë duhan, me injektim në venë: 0.8 deri 1
mg/kg peshë/orë. Fëmijët 1 deri 9 vjeç, me injektim në venë: 1 deri 1.2 mg / kg peshë /
orë.
Eufiline – 100 mg – drazhe:
Të rriturit që nuk pijnë duhan: 3 mg / kg peshë, çdo 8 orë.
Të moshuarit dhe të sëmurët me cor pulmonar: 2 mg / kg peshë, çdo 8 orë.
Të sëmurët me insufiçiencë kardiake kongjestive: 1 deri 2 mg / kg peshë, çdo 12 orë.
Fëmijët 1 deri 9 vjeç: 4 mg / kg peshë, çdo 6 orë.
Fëmijët 9 deri 16 vjeç dhe të rinjtë që pijnë duhan: 3 mg / kg peshë, çdo 6 orë.
Në qoftë se keni marrë më shumë Eufiline:
Në qoftë se keni marrë më shumë Eufiline se sasia që duhet të merrnit, ose në qoftë se
fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj, spitalin ose
të telefononi urgjencën për të marrë një mendim për rrezikun dhe këshillë për veprimet
që duhet të ndërmerren.
Gjatë mbidozimit me Eufiline mund të shfaqet toksicitet prej saj. Simptomat e
mbidozimit janë: hipotension, hipokalemi, acidozë metabolike.
Në qoftë se keni harruar të merrni Eufiline:
Në qoftë se harroni një dozë (ose më shumë doza), merrni dozën në vazhdim kur të jetë
6
koha për marrjen e zakonshme të saj.
Mos merrni një dozë të dyfishtë (ose më të lartë) për të plotësuar dozën (dozat) e
harruar(a).
Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose
farmacistin tuaj.
4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME
Si të gjitha barnat e tjera, Eufiline mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo
çdokush i manifeston ato.
Pjesa më e madhe e efekteve anësore janë të lidhura me dozën dhe zhduken kur doza
reduktohet ose trajtimi ndërpritet. Disa efekte anësore mund të ndodhin në fillim të
trajtimit dhe zhduken në mënyrë spontane me vazhdimin e mjekimit.
Efektet e padëshiruara që mund të japë Eufiline janë si më poshtë:
– çrregullime gastroduodenale (të përziera, të vjella, anoreksi, diarre, refluks
gastroezofageal, dhimbje epigastrike);
– çrregullime kardiovaskulare (palpitacione, takikardi, hipotension, aritmi);
– në sistemin nervor qendror (irritim, dhimbje koke, pagjumësi, kontraksione);
– çrregullime respiratore (takipne, ndalim i frymëmarrjes);
– janë konstatuar edhe: proteinuri, diurezë, ethe, skuqje e fytyrës, hiperglicemi,
sekretim jonormal i hormonit antidiuretik, dermatit eksfoliativ dhe urtikarie.
Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore përkeqësohet, ose në qoftë se vëreni efekte
anësore që nuk përmenden në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të lajmëroni mjekun ose
farmacistin tuaj.
5. SI TA RUANI EUFILINE
Mbajeni larg fëmijëve!
Mos përdorni Eufiline pas datës së skadencës e cila është e shënuar në paketim!
Mos e ruani mbi 25°C!
Ruajeni në paketimin origjinal për ta mbrojtur nga drita!

7
6. INFORMACION I MËTEJSHËM
Çfarë përmban Eufiline – 2.5%- Tretësirë për injeksion
Lëndët vepruese janë teofilinë dhe etilendiaminë.
Çdo ampulë 10 ml përmban 202 mg teofilinë dhe 50.5 mg etilendiaminë.
Përbërës të tjerë: klorur natriumi dhe ujë për injeksion.
Çfarë përmban Eufiline – 12 % – Tretësirë për injeksion
Lëndët aktive janë teofilinë dhe etilendiaminë.
Çdo ampulë 2 ml përmban 192 mg teofilinë dhe 48 mg etilendiaminë.
Përbërës të tjerë: ujë për injeksion.
Çfarë përmban Eufiline – 100 mg – Drazhe
Lënda vepruese është aminofilina.
Çdo drazhe përmban 100 mg aminofilinë.
Përbërës të tjerë: fosfat kaliumi bibazik, amidon, talk, glikolat natriumi i amidonit, stearat
magnezi, masë drazhifikuese.
Përmbajtja e paketimit:
Eufiline – 2.5%- Tretësirë për injeksion:
Kuti me 10 ampula
Kuti me 100 ampula (Përdorim spitalor).
Eufiline – 12 % – Tretësirë për injeksion:
Kuti me 10 ampula
Kuti me 100 ampula (Përdorim spitalor).
Eufiline – 100 mg – Drazhe:
Kuti me 60 drazhe.

8
Mbajtësi i autorizimit për tregtim dhe prodhuesi:
PROFARMA Sh.a.
Rruga “Myslym Keta”
Tel.Fax. 00355 4 23 89 602
Tiranë – Shqipëri
Ky fletëudhëzues u rishikua për herë të fundit në Prill 2014.

Eufiline Tretësirë për injeksion

Eufiline – (202 mg + 50.5 mg) / 10 ml (2.5%) – Tretësirë për injeksion
Eufiline – (192 mg + 48 mg) / 2 ml (12%) – Tretësirë për injeksion
(Teofilinë, Etilendiaminë)
Eufiline – 100 mg – Drazhe
(Aminofilinë)
Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit
 Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
 Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
 Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t’i dëmtojë
ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
 Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësohet ose në qoftë se vëreni
ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të
njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.
Në këtë fletëudhëzues:
1. Çfarë është Eufiline dhe përse përdoret
2. Përpara se të merrni Eufiline
3. Si ta merrni Eufiline
4. Efekte anësore të mundshme
5. Si ta ruani Eufiline
6. Informacion i mëtejshëm
1. ÇFARË ËSHTË EUFILINE DHE PËRSE PËRDORET
Aminofilina është një kompleks i teofilinës me etilendiaminën; kjo e fundit përmirëson
tretshmërinë dhe përthithjen e teofilinës.
Aminofilina lëshon drejpërsëdrejti muskulaturën e bronkeve dhe të enëve të gjakut të
mushkërive, nxit sistemin nervor qendror, nxit diurezën, shton sekretimin acid të
2
stomakut, ul trysninë e pjesës së poshtme të sfinkterit ezofageal dhe frenon tkurrjet
uterine. Teofilina është edhe një nxitës qendror i frymëmarrjes.
Eufiline përdoret:
– për trajtimin dhe profilaksinë e bronkospazmave të prapësueshme të shoqëruara me
astmë ose sëmundje pulmonare obstruktive kronike.
2. PËRPARA SE TË MERRNI EUFILINE
Mos merrni Eufiline:
– në qoftë se keni mbindjeshmëri ndaj ksantinave (teofilinë, kafeinë, teobrominë) ose
ndaj etilendiaminës;
– në qoftë se vuani nga epilepsia (mund të ulë pragun konvulsiv);
– në qoftë se keni takiaritmi;
– në rast infarkti akut miokardi;
– në qoftë se vuani nga porfiria akute.
Aminofilina intravenoze duhet të shmanget në pacientët që janë duke marrë teofilinë,
aminofilinë ose preparate të tjera që përmbajnë ksantina.
Eufiline nuk rekomandohet të përdoret tek fëmijët nën 1 vjeç.
Tregoni kujdes të veçantë me Eufiline
Pyesni mjekun tuaj përpara se të merrni Eufiline.
Aminofilina duhet përdorur me kujdes:
– në pacientët me ulçer peptike, hipertiroidizëm, hipertension ose sëmundje të tjera
kardiovaskulare;
– në pacientët që vuajnë nga sëmundjet e zemrës (angina pektoris, insufiçiencë
kardiake), disfunksionim i mëlçisë dhe i veshkave, sëmundje akute febrile;
– në të moshuarit, duhanpirësit dhe konsumuesit e alkoolit;
– gjatë shtatzënisë dhe ushqimit me gji.
Injektimi intravenoz i aminofilinës duhet të kryhet shumë ngadalë në mënyrë që të
parandalohen efektet e rrezikshme në sistemin nervor qendror dhe atë kardiovaskular.
Duhet shmangur dozimi i tepërt në pacientët obezë si dhe doza duhet të llogaritet në
bazë të peshës ideale trupore për gjatësi.
3
Marrja e barnave të tjera:
Trajtimi i njëkohshëm me barna të tjera mund të ndikojë ose të ndikohet nga Eufiline.
Ju lutemi të kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë ose
keni marrë kohët e fundit barna të tjera, përfshirë ato të marra pa recetë. Mos harroni të
informoni mjekun tuaj për trajtimin me Eufiline në qoftë se ju jepet ndonjë bar tjetër gjatë
trajtimit.
Është veçanërisht e rëndësishme që mjeku juaj të jetë në dijeni të faktit që ju jeni
trajtuar me:
– lëndë që mund t’i ulin nivelet e teofilinës siç janë: aminoglutetimidi, barbituratet,
hidantoinat, karboni, karbamazepina, izoniazidi, diuretikët e ansës, ketokonazoli,
rifampicina, tymi i duhanit, sulfinpirazoni, simpatomimetikët (beta – agonistët dhe
tioaminat);
– lëndë që mund t’i rrisin nivelet e teofilinës siç janë: allopurinoli, beta – bllokuesit
(jopërzgjedhës), kalçibllokuesit, cimetidina, kontraceptivët që merren nga goja,
kortikosteroidet, disulfirami, efedrina, vaksina e gripit, interferoni, makrolidët,
meksiletina, kinolonet, tiabendazoli, hormonet e tiroides dhe izoniazidi.
Karbamazepina dhe diuretikët e ansës edhe mund t’i ulin edhe mund t’i rrisin nivelet e
teofilinës.
Teofilina mund të ndikojë në barnat e mëposhtme: benzodiazepina, halotan, ketaminë,
litium, miorelaksantë jodepolarizues dhe propofol.
Marrja e Eufiline me ushqim dhe pije
Eufiline – drazhe 100 mg duhet të merret pas ushqimit.
Shtatzënia
Kërkoni këshillën e farmacistit ose të mjekut përpara se të merrni këtë bar!
Teofilina e kalon placentën, si dhe është raportuar irritueshmëri dhe apne tek të
porsalindurit. Prandaj Eufiline nuk duhet të merret përveçse në rastin kur nevoja për të e
tejkalon riskun ndaj të cilit ekspozohet fetusi. (Kategoria C).
4
Ushqimi me gji
Teofilina kalon në qumështin e gjirit dhe ndonjëherë mund të shkaktojë irritim ose
shenja të tjera të toksicitetit në foshnjat që ushqehen me gji, prandaj Eufiline nuk duhet
të merret përveçse në rastin kur nevoja për të e tejkalon riskun ndaj të cilit ekspozohet
foshnja. Në raste të tilla, ushqimi i fëmijës me gji duhet të bëhet menjëherë përpara
marrjes së barit.
Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive
Nuk ka të dhëna nëse Eufiline ndikon në aftësinë për të drejtuar automjetet dhe
përdorur makineritë.
3. SI TA MERRNI EUFILINE
Gjithmonë merreni Eufiline sipas këshillës së mjekut. Në qoftë se nuk jeni i sigurt,
kontaktoni me mjekun ose farmacistin. Në qoftë se ndjeni që efektet e këtij bari janë
shumë të forta ose shumë të dobëta, flisni me mjekun ose farmacistin tuaj.
Eufiline është një bar me indeks të ulët terapeutik (doza terapeutike është pranë
asaj toksike), ndaj dozimi i saj duhet të bëhet me shumë kujdes.
Eufiline – (202 mg + 50.5 mg) / 10 ml (2.5%) – tretësirë për injeksion:
Eufiline – (192 mg + 48 mg) / 2 ml (12%) – tretësirë për injeksion:
Eufiline mund të merret me injeksion ose perfuzion të ngadaltë në venë nën monitorim
të kujdesshëm.
Eufiline duhet të jepet me injektim shumë të ngadaltë në venë (për të paktën 20
minuta).
Gjatë përdorimit intravenoz, duhet të matet përqëndrimi i teofilinës në gjak.
Duhet shmangur dozimi i tepërt në pacientët obezë si dhe doza duhet të llogaritet në
bazë të peshës ideale trupore për gjatësi.
5
Tek të rriturit dhe fëmijët, të cilët nuk kanë marrë teofilinë, aminofilinë, ose barna të tjera
që përmbajnë ksantina, doza e ngopjes është 0.6 – 3.1 mg / kg peshë trupore, e marrë
me injeksion ose perfuzion të ngadaltë në venë përgjatë 20 deri 30 minutave.
Në varësi të gjendjes së pacientit, doza mbajtëse është:
Të sëmurët që nuk pijnë duhan, me injektim në venë: 0.5 deri 0.7 mg / kg peshë / orë.
Të moshuarit dhe të sëmurët me cor pulmonar, me injektim në venë: 0.3 deri 0.6 mg /
kg peshë / orë.
Të sëmurët me insufiçiencë kardiake kongjestive, me injektim në venë: 0.1 deri 0.5 mg /
kg peshë / orë.
Fëmijët 9 deri 16 vjeç dhe të rinjtë që pijnë duhan, me injektim në venë: 0.8 deri 1
mg/kg peshë/orë. Fëmijët 1 deri 9 vjeç, me injektim në venë: 1 deri 1.2 mg / kg peshë /
orë.
Eufiline – 100 mg – drazhe:
Të rriturit që nuk pijnë duhan: 3 mg / kg peshë, çdo 8 orë.
Të moshuarit dhe të sëmurët me cor pulmonar: 2 mg / kg peshë, çdo 8 orë.
Të sëmurët me insufiçiencë kardiake kongjestive: 1 deri 2 mg / kg peshë, çdo 12 orë.
Fëmijët 1 deri 9 vjeç: 4 mg / kg peshë, çdo 6 orë.
Fëmijët 9 deri 16 vjeç dhe të rinjtë që pijnë duhan: 3 mg / kg peshë, çdo 6 orë.
Në qoftë se keni marrë më shumë Eufiline:
Në qoftë se keni marrë më shumë Eufiline se sasia që duhet të merrnit, ose në qoftë se
fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj, spitalin ose
të telefononi urgjencën për të marrë një mendim për rrezikun dhe këshillë për veprimet
që duhet të ndërmerren.
Gjatë mbidozimit me Eufiline mund të shfaqet toksicitet prej saj. Simptomat e
mbidozimit janë: hipotension, hipokalemi, acidozë metabolike.
Në qoftë se keni harruar të merrni Eufiline:
Në qoftë se harroni një dozë (ose më shumë doza), merrni dozën në vazhdim kur të jetë
6
koha për marrjen e zakonshme të saj.
Mos merrni një dozë të dyfishtë (ose më të lartë) për të plotësuar dozën (dozat) e
harruar(a).
Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose
farmacistin tuaj.
4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME
Si të gjitha barnat e tjera, Eufiline mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo
çdokush i manifeston ato.
Pjesa më e madhe e efekteve anësore janë të lidhura me dozën dhe zhduken kur doza
reduktohet ose trajtimi ndërpritet. Disa efekte anësore mund të ndodhin në fillim të
trajtimit dhe zhduken në mënyrë spontane me vazhdimin e mjekimit.
Efektet e padëshiruara që mund të japë Eufiline janë si më poshtë:
– çrregullime gastroduodenale (të përziera, të vjella, anoreksi, diarre, refluks
gastroezofageal, dhimbje epigastrike);
– çrregullime kardiovaskulare (palpitacione, takikardi, hipotension, aritmi);
– në sistemin nervor qendror (irritim, dhimbje koke, pagjumësi, kontraksione);
– çrregullime respiratore (takipne, ndalim i frymëmarrjes);
– janë konstatuar edhe: proteinuri, diurezë, ethe, skuqje e fytyrës, hiperglicemi,
sekretim jonormal i hormonit antidiuretik, dermatit eksfoliativ dhe urtikarie.
Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore përkeqësohet, ose në qoftë se vëreni efekte
anësore që nuk përmenden në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të lajmëroni mjekun ose
farmacistin tuaj.
5. SI TA RUANI EUFILINE
Mbajeni larg fëmijëve!
Mos përdorni Eufiline pas datës së skadencës e cila është e shënuar në paketim!
Mos e ruani mbi 25°C!
Ruajeni në paketimin origjinal për ta mbrojtur nga drita!

7
6. INFORMACION I MËTEJSHËM
Çfarë përmban Eufiline – 2.5%- Tretësirë për injeksion
Lëndët vepruese janë teofilinë dhe etilendiaminë.
Çdo ampulë 10 ml përmban 202 mg teofilinë dhe 50.5 mg etilendiaminë.
Përbërës të tjerë: klorur natriumi dhe ujë për injeksion.
Çfarë përmban Eufiline – 12 % – Tretësirë për injeksion
Lëndët aktive janë teofilinë dhe etilendiaminë.
Çdo ampulë 2 ml përmban 192 mg teofilinë dhe 48 mg etilendiaminë.
Përbërës të tjerë: ujë për injeksion.
Çfarë përmban Eufiline – 100 mg – Drazhe
Lënda vepruese është aminofilina.
Çdo drazhe përmban 100 mg aminofilinë.
Përbërës të tjerë: fosfat kaliumi bibazik, amidon, talk, glikolat natriumi i amidonit, stearat
magnezi, masë drazhifikuese.
Përmbajtja e paketimit:
Eufiline – 2.5%- Tretësirë për injeksion:
Kuti me 10 ampula
Kuti me 100 ampula (Përdorim spitalor).
Eufiline – 12 % – Tretësirë për injeksion:
Kuti me 10 ampula
Kuti me 100 ampula (Përdorim spitalor).
Eufiline – 100 mg – Drazhe:
Kuti me 60 drazhe.

8
Mbajtësi i autorizimit për tregtim dhe prodhuesi:
PROFARMA Sh.a.
Rruga “Myslym Keta”
Tel.Fax. 00355 4 23 89 602
Tiranë – Shqipëri
Ky fletëudhëzues u rishikua për herë të fundit në Prill 2014.

BUTAMOL Shurup

BUTAMOL
Shurup – 2 mg/5 ml – 150 ml

(Salbutamol sulfat)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.
 Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
 Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
 Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t’i dëmtojë
ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma me ju.
 Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësohet ose në qoftë se vëreni
ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të
njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.
Në këtë fletëudhëzues:
1. Çfarë është Butamol dhe përse përdoret
2. Përpara se të merrni Butamol.
3. Si ta merrni Butamol
4. Efekte anësore të mundshme
5. Si ta ruani Butamol
6. Informacion i mëtejshëm.
1. ÇFARË ËSHTË BUTAMOL DHE PËRSE PËRDORET
Salbutamoli është një simpatomimetik me veprim të drejtëperdrejtë kryesisht me veti
betadrenergjike dhe ka veprim selektiv mbi receptorët Beta 2 (agonist). Salbutamoli dhe
sulfati i salbutamolit përdoren si bronkodilatator në obstruksionet e kthyeshme të
rrugëve të ajrit.
Indikohen për mjekimin dhe profilaksinë e astmës bronkiale; për mjekimin e sëmundjeve
të tjera, si bronkiti dhe emfizema, të shoqëruara me obstruksion të prapësueshëm të
rrugëve të frymëmarrjes.
Salbutamoli gjithashtu ul kontraksionet uterine dhe jepet në formën e sulfatit për të
parandaluar lindjen e parakohshme.
2. PËRPARA SE TË MERRNI BUTAMOL:
Mos merrni Butamol:
– Në qoftë se jeni alergjik nga Butamol ose që në të kaluarën keni pasur ndonjë
reaksion helmues nga ky preparat.
– Në qoftë se jeni duke marre beta – bllokues joperzgjedhes si p.sh propanolol.
Tregoni kujdes të veçantë me Butamol
Salbutamoli duhet përdorur me kujdes në të sëmurët që vuajnë nga tirotoksikoza,
insufiçienca e miokardit, aritmitë dhe hipertensioni. Nga përdorimi në venë i salbutamolit
të diabetikët mund të shfaqet ketoacidozë, prandaj duhet ndjekur niveli i glukozës në
gjak.
Marrja e barnave të tjera:
Ju lutemi të kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë ose
keni marrë kohët e fundit barna të tjera, përfshirë ato të marra pa recetë. Mos harroni të
informoni mjekun tuaj për trajtimin me Butamol në qoftë se ju jepet ndonjë bar tjetër
gjatë trajtimit.
Butamol mund të ndërveprojë me barnat e mëposhtëm:
Salbutamoli shurup nuk këshillohet të përdoret si miksturë me preparate të tjera në
formë lëngjesh. Salbutamoli dhe pikat e betabllokuesve jo zgjedhës të tillë si propanololi
zakonisht nuk duhet të përshkruhet së bashku.
Nuk duhet të merret njëkohesisht me teofilinen dhe me kortikosteroidët se rrit rrezikun
për hipokalemi.Salbutamoli duhet të merret me kujdes tek pacientët që vuajnë prej
tirotoksikozës.
Marrja e Butamol me ushqim dhe pije
Nuk ka të dhëna
Shtatzënia
Kërkoni këshillën e farmacistit ose të mjekut përpara se të merrni këtë bar
Përdorimi i salbutamolit gjatë periudhës së shtatzënisë i duhet bërë vetëm në raste të
domosdoshme dhe vetëm pasi të jenë të ballafaquar përfitimet terapeutike për nënën,
me rreziqet e mundshme për fetusin.
Ushqimi me gji
Përdorimi i salbutamolit gjatë periudhës së ushqyerjes së fëmijëve me gji duhet bërë
vetëm në raste të domosdoshme dhe vetëm pasi të jenë të ballafaquar përfitimet
terapeutike për nënën, me rreziqet e mundshme për fëmijën.
Drejtimi i makinës dhe përdorimi i makinerive.
Nuk ka të dhëna që ky preparat mund të ndikojë në aftësinë tuaj për të drejtuar dhe
përdorur makineri.
3. SI TA MERRNI Butamol?
Gjithmonë merreni Butamol sipas këshillës së mjekut. Në qoftë se nuk jeni i sigurt
kontaktoni me mjekun ose farmacistin. Në qoftë se ndjeni që efektet e Butamol janë
shumë të forta ose shumë të dobëta, flisni me mjekun ose farmacistin tuaj.
Për trajtimin e astmës bronkiale dhe parandalimin e bronkospazmës .
Nga goja:
Të rriturit, doza e zakonshme e efektshme është 4 mg ( ose 10 ml shurup), 3-4 herë në
ditë.
Në qoftë se nuk arrihet zgjerimi i mjaftueshëm i bronkeve, doza e njëhershme mund të
rritet deri në 8 mg. Në të sëmurët e moshuar ose në ata që dihet se kanë ndjeshmëri të
theksuar ndaj nxitësve beta 2- adrenergjike, këshillohet që mjekimi të fillohet me 2 mg,
3 ose 4 herë në ditë.
Fëmijët: deri në 2 vjeç:1/2 lugë kafeje 2-3 herë në ditë.
2-6 vjeç: 1/2-1 lugë kafeje 3-4 herë në ditë.
6-12 vjeç: 1 lugë kafeje 3-4 herë në ditë.
Mbi 12 vjeç 1-2 lugë kafeje 3-4 herë në ditë.
Në qoftë se keni marrë më shumë Butamol:
Në qoftë se keni marrë më shumë Butamol se sasia që duhet të merrnit, ose në qoftë
se fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj ose
spitalin më të afërt.
Në qoftë se keni harruar të merrni Butamol:
Në qoftë se harroni një dozë (ose më shumë doza), merrni dozën në vazhdim kur të jetë
koha për marrjen e zakonshme të saj.
Mos merrni një dozë të dyfishtë (ose më të lartë) për të plotësuar dozën (dozat) e
harruar(a).
Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose
farmacistin tuaj
4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME TË BUTAMOL :
Si të gjithë barnat e tjera, Butamol mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo
çdokush i manifeston.
Pjesa më e madhe e efekteve anësore janë të lidhura me dozën dhe zhduken kur doza
reduktohet ose trajtimi ndërpritet. Disa efekte anësore mund të ndodhin në fillim të
trajtimit dhe zhduken në mënyrë spontane me vazhdimin e mjekimit.
Dridhje e lehtë e muskulit skeletor, kryesisht e duarve, tension nervor, zgjerim i enëve
periferike të gjakut, dhimbje koke, takikardi, hipokalemi pas dozave të larta; janë
konstatuar edhe reaksione mbindjeshmërie, duke përfshirë bronkospazma paradoksale,
urtikarie dhe angioedemë.
Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore përkeqësohet, ose në qoftë së vëreni efekte
anësore që nuk përmenden në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të lajmëroni mjekun ose
farmacistin tuaj.

5. SI TA RUANI BUTAMOL?
Mbajeni larg fëmijëve.
Mos e përdorni, Butamol pas datës së skadimit e cila është e shënuar në paketim.
Mos e ruani në temperature më të lartë se 25°C.
Ruajeni nga drita.
6. INFORMACION I MËTEJSHËM
Çfarë përmban Butamol?
Lënda vepruese është salbutamol sulfat.
5 ml Salbutamol shurup përmbajnë salbutamol sulfate ekuivalent me 2 mg salbutamol.
Përbërësit e tjerë janë: acid citrik monohidrat, citrat natriumi dihidrat, sheqer, metil phidroksibenzoat
(nipagine), esencë, ujë i pastruar.
Përmbajtja e paketimit
Kuti x shishe qelqi x 150 ml.
Mbajtësi i autorizimit të tregtimit (MAH) dhe prodhuesi:
Profarma sh.a.
Rruga “Myslym Keta”
Tiranë – Shqipëri
Tel.Fax.: 00355 4 23 89 602
Ky fletëudhëzues u aprovua për herë të fundit më: Shtator 2012.