You Are Here: Home » Posts tagged "Anakinra neutralizon aktivitetin biologjik të interleukin-1α"

Kineret (injeksion)

Kineret (injeksion) Lënda vepruese Anakinra. Çdo shiringë përmban 100 mg anakinra * per 0,67 ml (150 mg / ml). Antagonist  i receptorit Interleukin-1 te Njeriut (r-metHuIL-1ra) prodhuar në qelizat e Escherichia coli nga teknologjia rekombinant ADN-së. Indikacionet Anakinra neutralizon aktivitetin biologjik të interleukin-1α (IL-1α) dhe interleukin-1β (IL-1β) duke bllokuar receptoret  Interleukin-1. Interleu ...

Read more

© 2013. Te gjitha te drejtat e rezervuara.

Scroll to top