You Are Here: Home » Z

ZAPILEX 10 MG TABLETA

ZAPILEX 10 MG TABLETA  Olanzapin FLETEUDHËZUES PËR PACIENTIN Lexoni të gjithë fleteudhëzuesin me vëmendje përpara se të filloni pëdorimin e këtij bari. Mbajeni këtë fletëudhëzues.Mund t'iu nevojitet për ta lexuar sërish. Nëse keni pyetje të mëtejshme,ju lutemi pyesni mjekun ose farmacistin tuaj. Ky medikament është përshkruar për ju personalisht dhe ju nuk duhet t'ia kaloni të tjerëve. Ky medikament mund t' ...

Read more

ZAPILEX 5 MG (olanzapin)

ZAPILEX 5 MG TABLETA  Olanzapin FLETEUDHËZUES PËR PACIENTIN Lexoni të gjithë fleteudhëzuesin me vëmendje përpara se të filloni pëdorimin e këtij bari. Mbajeni këtë fletëudhëzues.Mund t'iu nevojitet për ta lexuar sërish. Nëse keni pyetje të mëtejshme,ju lutemi pyesni mjekun ose farmacistin tuaj. Ky medikament është përshkruar për ju personalisht dhe ju nuk duhet t'ia kaloni të tjerëve. Ky medikament mund t'i ...

Read more

Zofecard (tableta)

Zofecard (tableta) Përbërja Lëndë vepruese: 30 mg zofenopril kalciumi e barabartë me 28.7 mg zofenopril. Lëndë përbërëse jo vepruese: celulozë mikrokristaline, laktozë monohidrat, amidon misri, stearat magnezi, silicë koloidale anhidër, hipromelozë, dioksid titani (E 171), makrogol 400, makrogol 6000. Përdorimet -Trajtimi i formave të lehta deri të mesme të presionit të lartë të gjakut (hipertensionit esenc ...

Read more

Zetalax (suposte)

Zetalax (suposte) Para përdorimit lexoni me kujdes gjithë informacionin që përmbahet në fletëudhëzimin. Ky është medikament për vetëmjekim që mund të përdoret per të mjekuar shqetësimet e lehta dhe tranzitore që kuptohen lehtë dhe nuk ka nevojë për ndihmën e mjekut. Mund të merret pa recetë por të përdoret në mënyre korrekte për të siguruar efikasitet dhe të ulë efektet e padëshiruara Për informacione të më ...

Read more

Zitara 500mg Profarma

ZITARA  500mg Tableta të veshura me film — 500 mg (Azitromicinë dihidrat) FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT: Informacion për pacientin Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit. Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri. Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj Ky bar është përshkruar per ju. Mos e jepni tek persona të tjer ...

Read more

Zutectra (injeksion)

Zutectra (injeksion) Lënda vepruese Imunoglobulinë  Hepatitit B IU 500 në 1ml. Proteina humane 150 mg / ml të cilat të paktën 96% është  IgG, me një përmbajtje të antitrupave të hepatitit B. Indikacionet Parandalim të hepatitit B (HBV) (ri-infeksioni) në pacientët  me HBV-DNA negative me kohë mbi 6 muaj pas transplantit të mëlçisë . Zutectra përdoret vetëm për të rriturit. Përdorimi i njëkohshëm  Zutectra m ...

Read more

© 2013. Te gjitha te drejtat e rezervuara.

Scroll to top