Author Archives: farmacisti

BETABLLOKUES Medikamentet

BETABLLOKUES Medikamentet

Grup i medikamenteve, që njihen edhe si bllokues betaadrenergjikë, që përdoren për mjekimin e hipertensionit, anginës pektorale dhe aritmive të zemrës. Betabllokuesit bllokojnë efektet e sistemit nervor simpatik, në të cilin lirohet adrenalina dhe noradrenalina. Në këtë grup bëjnë pjesë: atenololi, metoprololi, acebutololi, bisoprololi, labetaloli, propranololi etj.