Analgine Tretësirë për injeksion

Analgine
Tretësirë për injeksion – 1000 mg / 2 ml
(Metamizol natriumi)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.
 Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
 Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
 Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t’i dëmtojë
ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
 Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësohet ose në qoftë se vëreni
ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të
njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.
Në këtë fletëudhëzues:
1. Çfarë është Analgine dhe përse përdoret
2. Përpara se të merrni Analgine
3. Si ta merrni Analgine
4. Efekte anësore të mundshme
5. Si ta ruani Analgine
6. Informacion i mëtejshëm
1. ÇFARË ËSHTË ANALGINE DHE PËRSE PËRDORET
Analgine (metamizoli sodik) ka efekt analgjezik dhe antipiretik të theksuar, por efekti i
saj antiinflamator është i dobët. Po ashtu ajo ka efekt spazmolitik në muskulaturën e
lëmuar të mitrës, tëmthit dhe rrugëve urinare. Frenon sintezën e prostaglandinave me
anë të frenimit të cikloksigjenazës. Veprimi analgjezik qendror i detyrohet frenimit të
aktivimit të adenilatciklazës.
Indikohet në gjendje të rënda ose rezistente me dhimbje ose temperaturë.
Metamizoli sodik përthithet shpejt dhe plotësisht pas përdorimit nga goja. Përqëndrimi
plazmatik maksimal arrihet pas një ore. Lidhet pjesërisht me proteinat plazmatike. Bari
metabolohet në mëlçi.
2. PËRPARA SE TË MERRNI ANALGINE
Mos merrni Analgine në qoftë se:
 jeni alergjik ndaj saj ose ndaj rrjedhësve të tjerë të pirazolonit ose pirazolidinave;
 jeni alergjik ndaj ndonjërit prej përbërësve joaktivë të përmendur në fund të këtij
fletëudhëzuesi;
 keni precedentë të agranulocitozës të shoqëruar me përdorimin e pirazoloneve;
 keni funksion të komprometuar të palcës së kurrizit (p.sh. pas terapisë me
citostatikë) ose patologji të sistemit hemopoetik, si granulocitopeni;
 ju është shkaktuar bronkospazmë ose reaksione të tjera anafilaktoide (p.sh.
urtikarie, rinit, angioedemë) nga analgjezikët jo-opioidë (p.sh. salicilate,
paracetamol, diklofenak, ibuprofen, indometacinë, naproksen);
 vuani nga ndonjë sëmundje metabolike (pamjaftueshmëri e glukozë-6-fosfat
dehidrogjenazës, porfiri hepatike);
 jeni shtatzënë;
 pacienti është fëmijë më i vogël se 3 vjeç.
Nuk duhet të administrohet si injeksion tek pacientët me hipotension ose që kanë
paqëndrueshmëri të qarkullimit.
Nuk duhet përdorur bashkë me klorpromazinën sepse shkakton hipotermi dhe
insufiçiencë renale.
Në qoftë se mendoni se keni ndonjë nga gjendjet e përmendura më sipër, mos e merrni
barin, këshillohuni fillimisht me mjekun tuaj dhe ndiqni këshillat e dhëna.
Tregoni kujdes të veçantë me Analgine
Për shkak të rreziqeve për efekte anësore serioze, përdorimi i barit mund të
justifikohet vetëm në rastet kur nuk ekziston alternativë tjetër e sigurtë.
Njoftoni mjekun tuaj në qoftë se jeni alergjik ndaj barnave të tjera, veçanërisht në qoftë
se janë në të njëjtën klasë barnash me Analgine.
Ekzistenca e mbindjeshmërisë ndaj Analgine (metamizoli sodik) duhet provuar përpara
mjekimit me të.
Përdorimi i barit e shton rrezikun për agranulocitozë dhe shok. Është e nevojshme të
ndërpritet trajtimi dhe të konsultohet menjëherë mjeku nëse shfaqet ndonjë prej
simptomave të mëposhtme që mund të lidhen me neutropeninë: temperaturë, të
dridhura, dhimbje fyti, ulçeracione të gojës.
Pancitopenia
Në rast pancitopenie, trajtimi duhet të ndërpritet menjëherë dhe duhet të monitorohet
hemokromi komplet deri sa të normalizohet.
Kontaktoni menjëherë mjekun në rast se gjatë trajtimit me Analgine ju shfaqen shenjat
dhe simptomat që tregojnë për diskrazi të gjakut (p.sh. gjendje e përgjithshme jo e mirë,
infeksione, temperaturë persistente, ekimoza, gjakrrjedhje, zbehtësi).
Metamizoli sodik mund të shkaktojë një përkeqësim të dispnesë dhe cianozës. Duhet të
përdoret me kujdes tek pacientët astmatikë ose atopikë. Trajtimi duhet të ndërpritet
menjëherë nëse shfaqet ndonjë shenjë ose simptomë e anafilaksisë (urtikarie,
angioedemë, rash, dispne, zbehje ose hiperemi e përgjithshme, gjendje e përgjithshme
jo e mirë, hipotension, shok, edemë e laringut), nëse shfaqen shenja të agranulocitozës
apo të trombocitopenisë.
Përdorimi i këtij bari nuk rekomandohet tek gratë të cilat duan të fillojnë një shtatzëni.
Paralajmërime të veçanta
Duhet të mbahet parasysh se rruga parenterale (injeksioni) shoqërohet me risk më të
madh për reaksione anafilaktike / anafilaktoide, të cilat mund të kenë pasojë vdekjen
për shkak të mbindjeshmërisë së pacientit. Për këtë arsye, kjo rrugë administrimi
mbetet vetëm për rastet kur mjeku e sheh absolutisht të domosdoshme. Vetë mjeku, me
anë të një anamneze shumë të kujdesshme, duhet të përjashtojë paraprakisht
mbindjeshmërinë e pacientit, e cila përbën kundërindikacion absolut.
Veçanërisht kanë risk të lartë për reaksione të rënda anafilaktoide pacientët me:
– astmë të shkaktuar nga analgjezikët apo intolerancë të tipit urtikarie-angioedemë
nga analgjezikët;
– astmë bronkiale, sidomos nëse njëkohësisht kanë rinosinuzit polipoz;
– urtikarie kronike;
– intolerancë ndaj alkoolit;
– intolerancë ndaj ngjyruesve ose konservuesve.
Përpara administrimit të Analgine, pacientit duhet t’i bëhen pyetje të veçanta. Nëse
mjeku e sheh të nevojshme të administrojë Analgine, trajtimi i urgjencës duhet të jetë në
dispozicion.
Reaksione të rënda në lëkurë
Pas përdorimit të metamizolit është raportuar shfaqje e sindromit Stevens-Johnson dhe
e nekrolizës epidermale toksike, të cilat janë reaksione në lëkurë që mund të rrezikojnë
jetën e pacientit. Nëse shfaqen shenja apo simptoma të tyre (erupsion kutan progresiv,
shpesh me vezikula ose dëmtime të mukozës), trajtimi me metamizol duhet të ndërpritet
menjëherë dhe nuk duhet të rifillohet më.
Reaksione hipotensive sporadike
Metamizoli mund të shkaktojë reaksione hipotensive në raste sporadike. Këto reaksione
mund të jenë të varura nga doza dhe është më e mundshme të ndodhin pas
administrimit si injeksion. Risku për reaksione të rënda hipotensive rritet nëse:
– injeksioni nuk administrohet ngadalë;
– pacienti ka hipotension ekzistues, ka dehidratim ose vëllim të ulur, ka
paqëndrueshmëri të qarkullimit ose pamjaftueshmëri të tij;
– pacienti ka temperaturë të lartë.
Duhet të evitohet administrimi i dozave të larta të metamizolit tek pacientët me
insufiçiencë të veshkave ose të mëlçisë, sepse tek këta pacientë, shpejtësia e eliminimit
të barit është e ulur.
Marrja e Analgine me ushqim dhe pije
Këshillohet që tabletat të merren pas ushqimit dhe me shumë lëngje.
Gjatë trajtimit me Analgine, duhet të evitohet konsumi i alkoolit.
Shtatzënia
Kategoria B.
Nuk rekomandohet përdorimi i saj gjatë tremujorit të parë dhe të tretë të shtatzënisë,
ndërsa në tremujorin e dytë mund të administrohet vetëm nëse përfitimi i mundshëm e
tejkalon riskun potencial.
Ushqimi me gji
Metabolitët e Analgine kalojnë në qumështin e gjirit, prandaj ky bar nuk duhet përdorur
gjatë periudhës së ushqyerjes së foshnjes me gji.
Nëse merrni Analgine, duhet të kalojnë të paktën 48 orë përpara se të ushqeni foshnjen
me gji.
Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive
Nuk ka të dhëna se Analgine ndikon në aftësitë për të drejtuar automjetin apo për të
punuar me makineri.
Marrja e barnave të tjera
Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë ose keni marrë së
fundmi barna të tjera, përfshirë edhe ato pa recetë. Informoni mjekun tuaj në qoftë se
jeni duke marrë ndonjë prej këtyre barnave:
 ciklosporinë, mund të ketë reduktim të niveleve plazmatike të ciklosporinës;
 metotreksat, sepse nga përdorimi i njëkohshëm me Analgine mund të rritet
toksiciteti në gjak i shkaktuar nga metotreksati, veçanërisht tek të moshuarit,
prandaj ky kombinim duhet të evitohet;
 klorpromazinë, sepse shkakton hipotermi dhe insufiçiencë renale;
 barna neuroleptike dhe anksiolitike sepse ato forcojnë veprimin e metamizolit
sodik kundër dhimbjes;
 disa antidepresivë, kontraceptivë që merren nga goja dhe allopurinoli e
ngadalësojnë metabolizmin e barit dhe rrisin kështu helmueshmërinë e tij.
Gjatë trajtimit me Analgine, duhet të evitohet konsumi i alkoolit.
Informacion i rëndësishëm për disa nga përbërësit e Analgine
Analgine – Tretësirë për injeksion përmban:
– rreth 43 mg / 2 ml alkool benzilik. Alkooli benzilik mund të shkaktojë reaksione
toksike dhe reaksione alergjike, kryesisht në foshnjet dhe fëmijët deri në 3 vjeç,
ndaj ky bar nuk duhet përdorur në këto mosha. Flisni me mjekun ose farmacistin
tuaj nëse keni probleme me mëlçinë ose veshkat, ose nëse jeni shtatzënë apo
ushqeni me gji sepse vëllimet e larta mund të çojnë në toksicitet.
– rreth 2.88 mmol natrium / 2 ml. Duhet të merret në konsideratë nga pacientët që
ndjekin dietë të kontrolluar të natriumit.
3. SI TA MERRNI ANALGINE
Gjithmonë merreni Analgine vetëm sipas këshillës së mjekut. Në qoftë se ndjeni që
efektet e saj janë shumë të forta ose shumë të dobëta, flisni me mjekun ose farmacistin
tuaj.
Këshillohet që tabletat të merren pas ushqimit dhe me shumë lëngje.
Dozimi për tabletat është si vijon:
Të rriturit dhe fëmijët mbi 15 vjeç: 500 mg (1 tabletë), 1 – 4 herë në ditë. Doza
maksimale ditore është 3 g.
Tretësira për injeksion Analgine duhet të përdoret vetëm nëse nuk është e mundur të
përdoret forma orale.
Dozimi për tretësirën për injeksion është si vijon:
Me injektim në muskul ose në venë: Të rriturit dhe fëmijët mbi 15 vjeç: 0.5 – 3 g në ditë,
në doza të ndara.
Një pasqyrë praktike për dozimin e metamizolit me injektim në muskul ose në venë në
fëmijët, bazuar në peshën trupore, jepet më poshtë:
Tretësira për injeksion Analgine nuk duhet të përdoret tek fëmijët më të vegjël se
3 vjeç për shkak të përmbajtjes së alkoolit benzilik.
16 – 23 kg: 0.3 – 0.8 mL tretësirë për injeksion 1000 mg / 2 ml që injektohet në muskul
ose në venë, çdo 6 – 8 orë.
24 – 30 kg: 0.4 – 1.0 mL tretësirë për injeksion 1000 mg / 2 ml që injektohet në muskul
ose në venë, çdo 6 – 8 orë.
31 – 45 kg: 0.8 – 1.8 mL tretësirë për injeksion 1000 mg / 2 ml që injektohet në muskul
ose në venë, çdo 6 – 8 orë.
Injeksioni duhet të bëhet ngadalë, me pacientin të shtrirë, dhe duke kontrolluar zemrën
dhe qarkullimin e gjakut.
Në qoftë se keni marrë më shumë Analgine
Në qoftë se keni marrë më shumë Analgine se sasia që duhet të merrnit, ose në qoftë
se fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj, spitalin
ose të telefononi urgjencën për të marrë një mendim për rrezikun dhe këshillë për
veprimet që duhet të ndërmerren.
Në qoftë se keni harruar të merrni Analgine
Në qoftë se harroni një dozë, merrni dozën në vazhdim kur të jetë koha për marrjen e
zakonshme të saj.
Mos merrni një dozë të dyfishtë për të plotësuar dozën e harruar.
Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose
farmacistin tuaj.
4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME
Të gjitha barnat mund të shkaktojnë efekte anësore, megjithëse mund të mos shfaqen
tek kushdo.
Njoftoni mjekun tuaj në qoftë se vëreni ndonjë prej efekteve anësore të mëposhtme:
 reaksione alergjie (kryesisht përdorimi i Analgine është i rrezikshëm në pacientët
porfirikë), këto reaksione mund të jenë të rënda dhe të rrezikshme për jetën,
ndonjëherë edhe fatale; në disa pacientë është shfaqur mbindjeshmëri e kryqëzuar
nga përdorimi i njëkohshëm i metamizolit me aspirinën; shfaq dhe përkeqëson
dispnenë (vështirësi në frymëmarrje), mund të shkaktojë cianozë, ndalim
frymëmarrjeje si dhe paroksizma astmatike në të sëmurët që vuajnë nga astma;
 efekte mbi gjakun (risk për agranulocitozë, leukopeni, trombocitopeni dhe shok);
 efekte në lëkurë (nekrolizë epidermale toksike, sindrom Stevens – Johnson, të cilët
mund të rrezikojnë jetën e pacientit, ekzantema urtikariale me kruarje të lëkurës,
mukozave dhe konjunktivës).
Në personat që vuajnë nga sëmundjet e veshkave mund të shfaqen çrregullime të
përkohshme të funksionit të tyre, që shoqërohen me oliguri, poliuri, proteinuri dhe nefrit
intersticial; këto efekte mund të shfaqen edhe pas përdorimit të dozave të larta.
Në disa raste, pas administrimit, mund të shfaqen reaksione hipotensive sporadike,
kalimtare.
Në qoftë se vëreni efekte anësore që nuk janë të përmendura në këtë fletëudhëzues, ju
lutemi të njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.
5. SI TA RUANI ANALGINE
Mbajeni larg fëmijëve!
Mos e përdorni Analgine pas datës së skadencës, e cila është e shënuar në paketim.
Mos e ruani në temperaturë mbi 25°C!
Ruajeni barin në paketimin origjinal dhe mbrojeni atë nga drita dhe lagështia!
6. INFORMACION I MËTEJSHËM
Çfarë përmban Analgine – tabletë
Lënda vepruese është metamizol natriumi.
Çdo tabletë përmban 500 mg metamizol natriumi.
Përbërësit e tjerë janë: laurilsulfat natriumi dhe stearat magnezi.
Çfarë përmban Analgine – tretësirë për injeksion
Lënda vepruese është metamizol natriumi.
Çdo ampulë 2 ml përmban 1000 mg metamizol natriumi.
Përbërësit e tjerë janë: tiosulfat natriumi, EDTA – natriumi, alkool benzilik, acid
klorhidrik, ujë për injeksion.
Përmbajtja e paketimit:
Tabletat: kuti me 30 tableta.
Tretësira për injeksion: kuti me 10 ampula, kuti me 100 ampula.
Mbajtësi i autorizimit për tregtim dhe prodhuesi:
PROFARMA Sh.a.
Rruga “Myslym Keta”
Tel.Fax: 00 355 4 23 62 800
Tiranë – Shqipëri
Ky fletëudhëzues u formulua për herë të fundit në Dhjetor 2014.