Apnex (injeksion) Reviewed by Momizat on . Apnex (injeksion) Përpara se të përdorni barin lexoni me kujdes të gjithë fletën udhëzuese! Në rast se keni pyetje të tjera, drejtohuni mjekut ose farmacistit. Apnex (injeksion) Përpara se të përdorni barin lexoni me kujdes të gjithë fletën udhëzuese! Në rast se keni pyetje të tjera, drejtohuni mjekut ose farmacistit. Rating: 0
You Are Here: Home » A » Apnex (injeksion)

Apnex (injeksion)

Apnex (injeksion)
apnex
Përpara se të përdorni barin lexoni me kujdes të gjithë fletën udhëzuese!
Në rast se keni pyetje të tjera, drejtohuni mjekut ose farmacistit.

PËRBËRJA
Çdo ampulë APNEX® injeksion 250 mg/10 ml përmban: Aminofilinë 250.0 mg, APNEX® injeksion 250 mg/10 ml gjithashtu përmban ujë për injeksion (si eksipient).

FORMA FARMACEUTIKE DHE MADHËSIA E PAKETIMIT
APNEX® injeksion 250 mg/10 ml paraqitet si një tretësirë e kthjellët, pa ngjyrë deri me ngjyrë të  verdhë të lehtë.
APNEX® injeksion 250 mg/10 ml gjendet në kuti të cilat përmbajnë 50 ampula, secila me 10 ml.

GRUPI  FARMAKOTERAPEUTIK
Aminofilina, lënda aktive vepruese e APNEX® injeksion 250 mg/10 ml injeksion, bën pjesë në grupin e barnave që veprojnë kryesisht mbi organet e sistemit respirator, dhe për shkak të efekteve farmakologjike të tyre njihen edhe me emrin ‘‘Barnat për trajtimin e sëmundjeve obstruktive të rrugëve të frymëmarrjes.

MËNYRA E PËRSHKRIMIT
Ky produkt duhet të përdoret në qëndrat e kujdesit shëndetësor.

1.ÇFARË ËSHTË APNEX® injeksion 250 mg/10 ml DHE PËR ÇFARË PËRDORET?
APNEX® injeksion 250 mg/10 ml përmban aminofilinë, që i takon një grupi të barnave të njohur si ksantina.
Këto barna kanë një efekt nxitës në frymëmarrje.
APNEX®  injeksion 250 mg/10 ml përdoret në trajtimin e vështirësive akute të frymëmarrjes të lidhura me pamjaftueshmërinë e punës së zemrës (insufiçiencës kardiake), si dhe në trajtimin e obstruksionit të rikthyeshëm të rrugëve të frymëmarrjes, si p.sh. krizave të astmës dhe ngushtimeve akute të rrugëve të frymëmarrjes (spazmës bronkiale).

2. ÇFARË DUHET TË DINI PËRPARA SE TË PËRDORNI APNEX® injeksion 250 mg/10 ml 
Kur nuk duhet të përdoret APNEX® injeksion 250 mg/10 ml:
APNEX® injeksion 250 mg/10 ml nuk duhet të përdoret në rastet e mëposhtme:
• Në rast se jeni alergjik ndaj etilendiaminës, teofilinës, kafeinës ose teobrominës;
• Në rast se jeni duke marrë ndonjë bar ksantinik, si teofilina;
• Në rast se vuani nga porfiria akute.

Përkujdesjet dhe masat parandaluese
Përpara se të përdorni APNEX ® injeksion 250 mg/10 ml, gjithmonë duhet të njoftoni mjekun ose infermjeren nëse vuani nga kushtet e mëposhtme:
• Hipertiroidizëm;
• Ulçer stomaku ose duodenale;
• Presion i rritur i syrit (glaukoma e syrit);
• Diabet;
• Nivel i ulët i oksigjenit në gjak;
• Qarkullim i keq i gjakut;
• Epilepsi;
• I ftohtë i zakonshëm ose nëse kohët e fundit keni përdorur vaksinën kundër gripit;
• Pamjaftueshmëri e punës së zemrës ose mushkërive;
• Pamjaftueshmëri e funksionit të mëlçisë ose veshkave;
• Bronkit kronik;
• Presion i rritur i gjakut.
Pas kësaj, mjeku juaj do të vendosë nëse APNEX ® injeksion 250 mg/10 ml është një bar i përshtatshëm për ju.

Çfarë duhet të keni kujdes në rast se përdorni njëkohësisht barna të tjerë
Mbani parasysh se ky informacion gjithashtu mund të vlejë edhe për barnat që nuk përdoren më, si dhe për barnat që ju planifikoni të përdorni në të ardhmen.
Informoni mjekun tuaj nëse jeni duke marrë, ose në rast se kohët e fundit keni marrë barna të tjera, përfshirë edhe ato pa recetë mjekësore.
Përpara se të përdorni APNEX ® injeksion 250 mg/10 ml, gjithmonë duhet të informoni mjekun tuaj apo infermierin, nëse janë duke marrë barnat në vijim:
• Litium karbonat;
• Digoksin;
• Varfarinë ose ndonjë bar tjetër që pengon mpiksjen e gjakut;
• Cimetidinë;
• Allopurinol;
• Propranolol;
• Eritromicinë;
• Efedrinë ose barna të ngjashëm simpatomimetikë.

Përdorimi i APNEX® injeksion 250 mg/10 ml gjatë shtatzanisë dhe në periudhën e ushqyerjes me gji të foshnjës
Këshillohuni me mjekun ose farmacistin përpara se të përdorni çdo lloj bari.

Shtatzania
Në rast se ju duhet të merrni APNEX ® injeksion 250 mg/10 ml, dhe nëse jeni shtatzënë ose nëse ju jeni duke planifikuar të mbeteni shtatzënë, ju duhet të informoni mjeku.
Ky bar e kalon barrierën placentare.
Siguria e përdorimit të APNEX ® injeksion 250 mg/10 ml në gratë shtatzëna nuk është provuar dhe prandaj ky bar duhet kufizuar vetëm në raste urgjente, dhe vetëm pasi mjeku të ketë vlerësuar raportin përfitim/rrezik.

Ushqyerja me gji
APNEX injeksion ® 250 mg/10 ml sekretohet në qumështin e nënës dhe prandaj mund të shkaktojë efekte të padëshiruara tek foshnja.
APNEX injeksion ® 250 mg/10 ml nuk duhet të përdoret në gratë që ushqejnë fëmijët me gji përveç se në raste urgjente, dhe kur është plotësisht i indikuar.

Ndikimi i APNEX® injeksion 250 mg/10ml në aftësinë për të drejtuar automjete ose përdorur makineri
Ndikimi i aminofilinës në aftësinë për të drejtuar automjete ose përdorur makineri nuk dihet.

3. SI PËRDORET APNEX® injeksion 250 mg/10 ml?
APNEX® injeksion 250 mg/10 ml mund të përdoret vetëm nga mjekët, në qendrat e kujdesit shëndetësor, pasi të jenë marrë paraprakisht masat e nevojshme të përkujdesjes.

Udhëzime lidhur me përdorimin e barit
APNEX® injeksion 250 mg/10 ml është i përshtatshëm për t’u dhënë vetëm me injeksion intravenoz të ngadaltë ose infuzion intravenoz.
Përdorimi i barit me rrugë intramuskulare nuk është i këshilluar.

Dozimi
Doza e saktë e aminofilinës që ju duhet të përdorni përcaktohet nga mjeku.
Në mënyrë që të shmangen efektet e padëshiruara,  dozë IV ngopëse prej 250-500 mg (5 mg/kg) e aminofilinës duhet të aplikohet ngadalë, me një ritëm jo më të lartë se 25 mg/minutë, për të paktën 20 minuta.
Dozat mbajtëse intravenoze të këshilluara (jepen me infuzion IV të ngadaltë)
Mosha Doza mbajtëse
deri 6 muaj
Nuk këshillohet dhënia e aminofilinës me rrugë IV në fëmijët me moshë nën 6 muaj
6 muaj – 9 vjeç 1 mg/kg/orë
10-16 vjeç dhe të rriturit në moshë të re 0.8 mg/kg/ orë
(duhan-pirësit)
Të rriturit, jo duhan-pirës 0.5 mg/kg/ orë
Të moshuarit 0.3 mg/kg/ orë
Insufiçenca kardiake ose hepatike 0.1-0.2 mg/kg/ orë
Pacientët të cilët nuk janë aktualisht duke përdorur barna që përmbajnë teofilinë, mund të marrin një dozë ngopëse të aminofilinë prej 6 mg/kg, e cila ndiqet nga doza mbajtëse e paraqitur në tabelën e mësipërme.  Përcaktimi i dozës ngopëse të aminofilinës në pacientët të cilët aktualisht janë duke përdorur barna që përmbajnë teofilinë, mbështet në supozimin se përdorimi i 0,5 mg teofilinë për çdo kg të peshës trupore (pesha ideale e trupit) do të shkaktojë një rritje prej 1 μg/ml të përqëndrimit në serum të teofilinës.
Përqëndrimi terapeutik i barit (për efektin bronkodilatacion) është 5-15 μg/ml, fillimisht 5-10 μg/ml.

Përgatitja e tretësirës për injeksion
Aminofilina mund të përzihet me të gjithë tretësirat e zakonshme për përdorim IV (p.sh. tretësirë klorur natriumi0.9 % ose tretësirë glukoze 5%), megjithatë, ajo nuk duhet të përzihet me  tretësirë fruktoze 10% ose me tretësira të sheqerit të  invertuar.
• Hollimi
Doza ngopëse: 250 mg në 50 ml të një tretësire të përshtatshme për përdorim IV ose, dozat  më të mëdha se 250-500 mg, në 100 ml të një tretësire të përshtatshme për përdorim IV, që jepen përgjatë 20-30 minutave.
Doza mbajtëse (infuzion IV): 500 mg in 500 ml të një tretësire të përshtatshme për përdorim IV ose 500 mg në 250 ml të një tretësire të përshtatshme për përdorim IV (kur është e nevojshme që të kufizohet marrja e lëngjeve); titrimi i dozës bëhet gradualisht.
Gjatë përdorimit të barit, mund të matet përqendrimi plazmatik i teofilinës, 4-8 orë pas fillimit të infuzionit intravenoz, si edhe çdo 24 orë në vijim.
Parametrat e fituar do të merren parasysh në përcaktimin e dozës së mëtejshme të barit.

Shënim i veçantë
Ekziston mundësia që në ampulë të krijohen kristale.
Ampulat që përmbajnë kristale nuk duhet të përdoren!

Në rast se merrni më tepër bar nga sa nevojitet!
Me qenë se APNEX® injeksion 250 mg/10 ml do të aplikohet nga një mjek apo infermiere, mundësia që të merrni një dozë tepër të lartë të barit është minimale.
Nëse pas përfundimit të injeksionit do të ndjeni etje, gumëzhimë në veshë ose palpitacione, ju duhet të njoftoni personin i cili ju ka aplikuar injeksionin.

4. EFEKTET E PADËSHIRUARA TË MUNDSHME
Ashtu si barnat e tjerë, edhe APNEX® injeksion 250 mg/10 ml mund të shkaktojë shfaqjen e efekteve të padëshiruara të caktuara.
Efektet e padëshiruara të mundshme të aminofilinës janë: të përziera, të vjella, gjakderdhje nga stomaku, çrregullime të shikimit, pagjumësi, ankth, konfuzion, shqetësim, frymëmarrje e përshpejtuar, ndjenjë marramendje dhe palpitacione.
Ju duhet të njoftoni mjekun tuaj, infermieren apo farmacistin në rast se ju shfaqet ndonjë reaksion sistemik i padëshiruar, që ju keni dyshimin se mund të jetë i lidhur me përdorimin e APNEX ® injeksion 250 mg/10 ml.

RUAJTJA
Të ruhet në temperaturë nën 25°C.
Të mbahet në vende të paarritshme nga fëmijët!

DATA E SKADENCËS
E shënuar në paketim.
Bari nuk duhet të përdoret përtej datës së skadencës.

PAKETIMI
Kuti që përmban 50 ampula, secila me 10 ml.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Comment

© 2013. Te gjitha te drejtat e rezervuara.

Scroll to top