Tag Archives: Trigliceride

CALIPRA 10mg, 20mg, 40mg ose 80 mg tabeta të mbështjellura me cipë

CALIPRA 10mg, 20mg, 40mg ose 80 mg tabeta të mbështjellura me cipë

calipra

atorvastatin

Lexoni me kujdes fletën shoqëruese të barit para se ta përdorni atë.

 • Ruajeni këtë fletë shoqëruese. Ndoshta do tu duhet ta lexoni përsëri.
 • Nëse keni pyetje të mëtejshme për barin, ju lutemi pyesni mjekun ose farmacistin.
 • Ky bar është përshkruar vetëm për ju dhe ju nuk duhet t’ia jepni atë të tjerëve edhe në rast se keni simptoma të njëjta pasi ky bar mund t’i dëmtojë ata.
 • Nëse ndonjë efekt anësor shfaqet në formë të rëndë ose ju vini re ndonjë efekt anësor që nuk është shënuar në këtë fletë shoqëruese, vini në dijeni mjekun ose farmacistin.

Kjo fletë shoqëruese përmban:

 1. Çfarë është CALIPRA dhe për çfarë përdoret ajo
 2. Çfarë duhet të dini para se të përdorni CALIPRA
 3. Si ta përdorni CALIPRA
 4. Efektet e mundëshme anësore
 5. Si ta ruani CALIPRA
 6. Informacione të mëtejshme

1.ÇFARË ËSHTË CALIPRA DHE PËR ÇFARË PËRDORET AJO
Calipra i përket një grupi barnash të njohura si barna që rregullojnë nivelin e lipideve (zakonisht të tipit të njohura si statina).
Përdoret tek të rriturit dhe tek fëmijët e moshës nga 10 vjeç e më të mëdhenj për të ulur yndyrnat e njohura si kolesteroli dhe trigliceride në gjak në rastet kur opsionet e mjekimeve në mungesë të barnave nuk kanë qënë plotësisht të suksesëshme (p.sh. ndryshimi i të ushqyerit, shtimi i stërvitjes, humbja në peshë në raste të mbipeshës).
Kolesteroli është një substancë që gjendet normalisht në organizëm i nevojshëm për rritjen normale.
Megjithatë në qoftë se keni një sasi shumë të lartë kolesteroli në gjakun tuaj, ai mund të depozitohet në muret e enëve të gjakut duke sjellë si rezultat ngushtim të këtyre enëve të cilat eventualisht mund të bllokohen.
Ky fakt përbën një nga shkaqet më të zakonshme të sëmundjeve të zemrës.
Pranohet që nivelet e larta të kolesterolit shtojnë rrezikun e sëmundjeve të zemrës.
Faktorë të tjerë duke përfshirë edhe presionin e lartë në gjak, diabetin, shtimin në peshë, mungesën e stërvitjes dhe duhanpirjen do t’i shtohen rrezikut të sëmundjeve të zemrës.
Në qoftë se jeni i sëmurë me diabet dhe keni të paktën një tjetër faktor reziku për sëmundje kardiovaskulare, Calipra redukton rrezikun që ju të keni një sëmundje të rëndë kardiovaskulare sikurse është ataku në zemër ose goditja.
Kini parasysh se duhet të vazhdoni me dietën tuaj dhe me ndryshimet e stilit të jetës ndërkohë që jeni duke përdorur Calipra.

2. ÇFARË DUHET TË DINI PARA SE TË PËRDORNI CALIPRA

Mos përdorni Calipra në qoftë se:

 • ju keni patur reaksion alergjik ndaj barit;
 • ju keni patur probleme me mëlçinë (sëmundje aktive në mëlçi ose analiza të gjakut jonormale pa shpjegim për funksionimin e mëlçisë duke tejkaluar me 3 fish kufirin normal të sipërm);
 • ju jeni shtatzënë ose në periudhë ushqyerjeje me gji. Në qoftë se jeni duke u përpjekur për të mbetur shtatzënë, mjeku juaj do t’iu këshillojë që të ndërprisni përdorimin e Calipra rreth një muaj përpara planifikimit të konceptimit.

Tregoni kujdes të veçantë me Calipra, në qoftë se:

 • ju keni patur probleme të veshkave;
 • ju keni gjendër tiroide pak aktive (hipotiroidizëm);
 • ju keni çrregullime në muskuj (duke ju prekur juve ose të afërmit e tjerë të familjes suaj);
 • ju keni patur probleme muskulare të mëparshme gjatë mjekimit me barna të tjerë që ulin nivelet e lipideve (p.sh. të tjerë barna “statina” ose “fibrate”);
 • ju keni histori të konsumimit të lartë të alkoolit;
 • ju jeni më i moshuar se 70 vjeç.

Në qoftë se keni ndonjë nga problemet e mësipërme mjeku juaj do të shohë të nevojshme që ju t’i nënshtroheni një analize të gjakut përpara dhe mundësisht  gjatë mjekimit tuaj me Calipra.
Këto analiza të gjakut do të përdoren për të parashikuar rrezikun tuaj për efekte anësore që kanë lidhje me efektet në muskuj.
Tregoni mjekut tuaj në qoftë se keni patur ndonjëherë ndonjë lloj goditje, mjeku juaj do të marrë në konsideratë këtë fakt për të vendosur mjekimin dhe dozën më të mirë për ju.

Përdorimi i barnave të tjerë
Ju lutemi të vini në dijeni mjekun tuaj në qoftë se jeni duke përdorur ose keni në plan të përdorni ndonjë bar tjetër duke përfshirë edhe barnat  që përdoren pa përshkrim nga mjeku.
Ka barna që mund të ndryshojnë efektin e Calipra, ose mund të ndodhë e kundërta që Calipra të ndryshojë efektin e tyre.
Ky lloj ndërveprimi mund të ndikojë në uljen e efektit të njërit bar ose të të dyve.
Në mënyrë alternative mund të shtojë rrezikun ose rëndesën e efekteve anësore, duke përfshirë sëmundjen e rëndësishme por të rrallë të dobësimit të muskujve të njohur si rabdomiolizë (shikoni më poshtë).
Mjeku juaj do të marrë në konsideratë këtë fakt në mënyrë që të vendosë për dozën tuaj të Calipra.

Me rëndësi të veçantë është përdorimi i barnave në vazhdim:

 • barna që përdoren për të ndryshuar mënyrën e funksionimit të sistemit tuaj imunitar, p.sh. ciklosporina ose barna antihistaminik sikurse terfenadina, astemizoli;
 • disa lloje antibiotikësh ose disa barna antifungal, p.sh. eritromicinë, klaritromicinë, ketokonazol, itrakonazol, rifampicinë;
 • barna të tjerë që rregullojnë nivelin e lipideve. p.sh. gemfibrozil. kolestipol;
 • disa barna bllokues të kanaleve të kalciumit që përdoren për angina ose për presion të lartë në gjak, p.sh. verapamil, diltiazem;
 • barna që rregullojnë ritmin tuaj të zemrës, p.sh. digoksinë, amiodaron;
 • frenues të proteazës që përdoren në mjekimin e HIV, p.sh. nelfinavir;
 • barna të tjerë që dihet se ndërveprojnë me Calipra duke përfshirë  edhe varfarinën (që redukton formimin e trombeve në gjak), kontraceptivët oral dhe barnat antiacide (produkte që rregullojnë tretjen që përmbajnë alumin ose magnez) dhe St John’s Wort.

Kur përdorni Calipra, nuk duhet të pini më shumë se një ose dy gota të vogla të lëngut të grejpfrutit në ditë.

Përdorimi i Calipra me ushqime dhe me pije
Calipra mund të përdoret me ose pa ushqim.
Kur përdoret Calipra, nuk duhet të pini një shumë se një ose dy gota të vogla të lëngut të grejpfrutit në ditë.
Gjatë terapisë me Calipra ju nuk duhet të përdorni pije alkoolike.

Shtatzëni dhe ushqyerje me gji
Këshillohuni me mjekun ose me farmacistin tuaj përpara se të përdorni ndonjë bar.
Nuk duhet të përdorni Calipra nëse jeni shtatzënë ose nëse jeni duke u përpjekur për të mbetur shtatzënë.
Nuk duhet të përdorni Calipra nëse jeni në periudhë ushqyerjeje me gji.

Drejtimi i një mjeti dhe përdorimi i makinerive
Nuk pritet që Calipra të ketë ndikim në aftësinë e drejtimit të një mjeti ose në përdorimin e makinerive.

Informacion i rëndësishëm në lidhje me disa përbërës të Calipra
Calipra përmban laktozë monohidrat (shikoni “Informacione të mëtejshme”).
Në qoftë se mjeku juaj ju ka thënë se keni mungesë tolerance ndaj disa sheqernave, kontaktoni mjekun tuaj përpara përdorimit të këtij bari.

3. SI TA PËRDORNI CALIPRA
Përdoreni gjithnjë barin në mënyrë ekzakte sikurse ju përshkruhet nga mjeku juaj.
Ju asnjëherë nuk duhet të ndryshoni dozën ose të ndërprisni përdorimin e tij pa u këshilluar me mjekun tuaj.
Doza e zakonshme fillestare e Calipra është 10 mg një herë në ditë tek të rriturit dhe tek fëmijët e moshës nga 10 vjeç e më të mëdhenj.
Mjeku juaj mund të përshtasë dozën deri në një maksimum prej 80 mg në ditë (në qoftë se është e nevojshme).
Tabletat Calipra mund të përdoren në çdo orë të ditës, të shoqëruara ose jo me ushqim.
Nuk duhet të pini më shumë se një ose dy gota të vogla të lëngut të grejpfrutit në ditë.
Kini parasysh se duhet të vazhdoni me dietën tuaj dhe me ndryshimet e stilit të jetës ndërkohë që jeni duke përdorur Calipra.

Në qoftë se harroni të përdorni Calipra
Nëse keni harruar të merrni një dozë, merrni atë sa më parë që të jetë e mundur, përveç rastit kur është koha për dozën tjetër.
Mos e dyfishoni dozën për të kompensuar dozën e harruar.

Në qoftë se përdorni më shumë Calipra sesa duhet
Në qoftë se aksidentalisht përdorni një numër të madh tabletash Calipra (më shumë se doza juaj ditore e zakonshme), drejtohuni menjëherë tek mjeku juaj.

4. EFEKTE E MUNDËSHME ANËSORE

Efekte anësore në vazhdim janë të rëndësishme dhe duhet veprim i menjëhershëm në qoftë se ju ndodhin:

 • Edemë angioneurotike (enjtje e fytyrës, gjuhës dhe e laringut që mund të shkaktojë vështirësi të mëdha në frymëmarrje). Ky është një reaksion shumë i rrallë, i cili mund të bëhet serioz në qoftë se shfaqet. Duhet të vini menjëherë në dijeni mjekun tuaj në qoftë se ju ndodh.
 • Nganjëherë, pacientët kanë patur zhvillime të dobësimit ose inflamacionit të muskujve, dhe shumë rrallë ka patur progres për t’u bërë problem serioz, me rrezik përjetën (i quajtur ”rabdomiolizë”). Në qoftë se keni dobësim të muskujve, ndjeshmëri ose dhimbje dhe veçanërisht, në goftë se njëkohësisht, ju ndiheni jo mirë dhe keni temperaturë të lartë, ndërprisni përdorimin e Calipra dhe njoftoni menjëherë mjekun tuaj.

Probleme shumë të rralla prekin më pak se 1 në 10.000 pacientë që përdorin Calipra (ky fakt nënkupton se për çdo 10.000 pacientë që përdorin Calipra, 9.999 nuk priten që të kenë këto efekte anësore).

 • Në qoftë se keni eksperiencë të problemeve me gjakderrdhje ose me mavijosje të papritur ose të pazakonshme, ky mund të jetë një problem që ka lidhje me një sëmundje të mëlçisë. Ju duhet të këshilloheni menjëherë me mjekun tuaj.

Efekte të tjera të mundëshme me Calipra:
Sikurse të gjithë barnat, Calipra mund të shkaktojë efekte anësore, tek disa pacientë.
Efekte të zakonshme që prekin të paktën 100 në 10.000 pacientë që përdorin Calipra (ky fakt nënkupton se për çdo 10.000 pacientë që përdorin Calipra, 9.900 nuk priten që të kenë këto efekte anësore).

Këtu përfshihen:
Nauze, dhimbje abdominale, konstipacion, fendë, mostretje, dhimbje koke, dhimbje e muskujve ose e kyçeve, dobësim, diarre, pagjumësi, marramendje, dhimbje kraharori, anginë, reaksione alergjike, shpërthim i puçrrave në lëkurë, mpirje, dhimbje të kyçeve dhe dhimbje të shpinës.

Efekte të tjera anësore më pak të zakonshme që prekin disa pacientë që përdorin Calipra ose barna të tjerë të ngjashëm.
Nuk është e thënë që të gjithë këto efekte anësore të kenë lidhje me përdorimin e këtyre barnave.

Probleme të pazakonshme që prekin më pak se 100 në 10.000 pacientë që përdorin Calipra (ky fakt nënkupton se për çdo 10.000 pacientë që përdorin Calipra, të paktën 9.900 nuk priten që të kenë këto efekte anësore).

Këtu përfshihen:

 • Anoreksi (humbje oreksi), mpirje ose dhimbje therëse në gishta të dorës dhe të këmbës, të vjella, pankreatit, (inflamacion i pankreasit që sjell si rezultat dhimbje të stomakut), edemë periferike (p.sh. enjtje e nyjeve të këmbës), të kruara, shpërthim të puçrrave në lëkurë, spazma muskulare, hemoragji ose mavijosje të papritura, tingëllimë në veshë dhe/ose në kokë, shtim në peshë, humbje e memorjes, shpërthim i puçrrave në lëkurë që shkaktojnë kruarje, të mosndjerit mirë, impotencë, rënie flokësh. Janë vërejtur gjithashtu edhe rritje dhe rënie e niveleve të sheqerit në gjak (në qoftë se keni diabet ju duhet të vazhdoni me monitorimin e kujdesshëm të niveleve të sheqerit në gjak).

Probleme të rralla që prekin më pak se 10 në 10.000 pacientë që përdorin Calipra (ky fakt nënkupton se për çdo 10.000 pacientë që përdorin Calipra, të paktën 9.990 nuk priten që të kenë këto efekte anësore).

Këtu përfshihen:

 • Ulje e ndjeshmërisë së lëkurës ndaj prekjeve ose dhimbjeve të lehta, ndjeshmëri ose ngërçe të muskujve. Shpërthim i puçrrave në formë flluskash në lëkurë, hepatitit (inflamacion në mëlçi), verdhëz (zverdhje e lëkurës dhe e të bardhave të syve).

Probleme shumë të rralla që prekin më pak se 1 në 10,000 pacientë që përdorin Calipra (ky fakt nënkupton se për çdo 10.000 pacientë që përdorn Calipra, të paktën 9.999 nuk priten që të kenë këto efekte anësore).

Këtu përfshihen:

 • Edemë angioneurotike (enjtje e fytyrës, gjuhës dhe e laringut që mund të shkaktojë vështirësi të mëdha në frymëmarrje), sindromë Stevens-Johnson (probleme serioze në formë flluskash në lëkurë, në gojë, në sy dhe në organe gjenitale), eritemë multiforme (shpërthim puçrrash të kuqe në Murë vende-vende), rabdomiolizë (dhimbje dhe dobësim serioz i muskujve, shpesh i shoqëruar edhe me ethe), turbullim i shikimit, humbje e dëgjimit, dëmtim i tendineve, dëmtim i mëlçisë, ndryshim në ndjesinë e të shijuarit, zmadhim i gjoksit tek meshkujt.

Në qoftë se ndonjë keni nga këto efekte anësore, ose ndonjë efekt anësor të pazakonshëm, ju lutemi njoftoni menjëherë mjekun ose farmacistin tuaj.

5. SI TA RUANI CALIPRA
Mbajeni barin larg vendeve të arritshme nga fëmijët.
Mos e përdorni Calipra pas datës së skadencës që deklarohet në kutinë e kartonit.
Data e skadencës i referohet ditës se fundit të atij muaji.
Barnat nuk duhet të eliminohen përmes ujrave të zeza ose të hidhen në plehrat e shtëpisë.
Pyesni farmacistin tuaj për mënyrën se si duhet të eliminoni barnat që nuk iu nevojiten më.
Këto masa paraprake do të ndihmojnë në mbrojtjen e mjedisit.

6. INFORMACIONE TË MËTEJSHME

Çfarë përmban Calipra

Substanca aktive është atorvastatina.
Një tabletë e mbështjellur me cipë përmban 10 mg, 20 mg, 40 mg ose 80 mg atorvastatinë në formë të atorvastatinë kalciumit.

Përbërësit të tjerë janë: karbonat kalciumi, i lehtë; kopovidon; krospovidon; kroskarmelozë natriumi; laktozë monohidrat/ celulozë mikrokristalore; laurilsulfat natriumi; anhidrid koloidal i dioksidit të silicit; talk; stearat magnezi; opadry e bardhë.

Çfarë pamje ka Calipra dhe çfarë përmban kutia
Calipra 10 mg, 20 mg dhe 40 mg janë tableta me ngjyrë të bardhë, të rrumbullakëta, bikonvekse të mbështjella me cipë, me një vijë ndarëse në mes të njërës anë.
Calipra 80 mg janë tableta me ngjyrë të bardhë, të zgjatura, bikonvekse të mbështjella me cipë, me një vijë ndarëse në mes të njëres anë.
Tabletat e mbështjellura me cipë janë të paketuara në blister.
Kutia e kartonit përmban 30 tableta dhe fletën shoqëruese të barit.

Mbajtës i Autorizimit për Tregëtim dhe Prodhues ALKALOID

Pravastatin Axapharm (tableta)

Pravastatin Axapharm (tableta)

Pravastatin Axapharm

Informacione për pacientët

 • Lexojeni këtë fletëudhëzim për pacientët me vëmendje para se ta përdorni ilaçin.
 • Ky ilaç është udhëzuar për ju personalisht dhe ju nuk duhet t’ia jepni personave të tjerë.
 • Edhe nëse ata kanë të njëjtat simptome të sëmundjes sikurse ju, ilaçi mund t’i dëmtojë.

Çfarë është Pravastatin Axapharm dhe kur përdoret?
Pravastatin Axapharm me substancën Pravastatin është një medikament, i cili i takon kategorisë Statin (i cili gjithashtu quhet inhibitor reduktues HMG-CoA) .

Pravastatin Axapharm përdoret:

Tek te rriturit

 • Për trajtim të sasisë së rritur të yndyrës në gjak (Kolesterina, Trigliceride), nga Apolipoproteina B dhe rreziqet e tyre në sistemin qarkullues të zemrës;
 • Për zvogëlimin e rrezikut të faktorëve të rrezikshëm të qarkullimit të zemrës, një ataku në tru dhe nevojës për në spital të pacientëve me vlera mesatare të kolesterinës në serum, pas një infarkti të pësuar apo një shtruarje të mëparshme për shkak të Angina pectoris (Angjinës pektorale) të çrregullt.

Në radhë të parë, ndikimi i Pravastatin Axapharm mbështetët në pengimin e krijimit të kolesterinës në trup.
Ekzistojnë tre kategori dozimi të Pravastatin Axapharm (Tabletat nga 10 mg. 20 mg. dhe ato 40 mg) dhe ky bar mund të përdorët vetëm me përshkrim të mjekut.

Çfarë duhet pasur kujdes?
Para fillimit të një terapie me tableta të Pravastatin Axapharm duhet përcaktuar sasia e yndyrës në gjak si dhe sëmundjet tjera si çrregullimet funksionale (p.sh. hipofunksioni tiroid) dhe të bëhet eliminimi i shkaqeve të cilat gjithashtu mund të çojnë deri tek një çrregullim i metabolizmit lipoid.
Trajtimi me Pravastatin Axapharm duhet përkrahur më një dietë të dobët të kolesterinës.
Pasi që gjatë marrjes së Pravastatin Axapharm, tek disa pacientë të caktuar është bërë ndërrimi i vlerave të mëlçisë ose janë lajmëruar dhimbje të muskujve, atëherë mjeku do duhej caktuar këto vlera në intervale të caktuara në mënyrë laboratorike (shikoni gjithashtu << Kur është i nevojshëm kujdesi gjatë marrjes së Pravastatin Axapharm ? >>).

Kur nuk duhet të përdoret Pravastatin Axapharm?
Pravastatin Axapharm nuk duhet të përdorët kur ka ndjeshmëri ndaj ndonjërit prej elementeve përbërës të këtyre tabletave, kur ka sëmundje aktive të mëlçisë dhe sasisë së lartë të enzimave të mëlçisë, shkaqet e së cilit nuk dihen saktësisht, kur ka kongjestion të vrerit dhe sëmundje të muskujve (Miopati), gjatë shtatzanisë dhe periudhës së gjidhënies si dhe tek fëmijët dhe adoleshentet nën moshën 18 vjeçare.

Kur është i nevojshëm kujdesi gjatë marrjes së Pravastatin Axapharm?
Ky ilaç mund të ndikon në aftësinë e reagimit, dhe mund të pengojë aftësinë e drejtimit të një automjeti apo të përdorimit korrekt të një makine.
Në përgjithësi, Pravastatin Axapharm duhet të përdorët me kujdes tek pacientët me histori të sëmundjeve të mëlçisë dhe tek ata me konsumim të lartë të alkoolit.
Gjatë përdorimit të ilaçeve të kategorisë së Statineve do duhej vëzhguar efektet e pjesshme serioze anësore në seksionin e muskujve (Miopatia, Rabdomioloza ).
Tek Rabdomioloza bëhet fjalë për një efekt anësor serioz mbase të rrezikshëm për jetë. Pacientët me faktorë të veçantë të rrezikshmërisë do duhej përdorur ndonjë ilaç të kategorisë së Statineve vetëm nën mbikëqyrje mjekësore, pasi që në këto raste janë të nevojshme disa masa të posaçme mjekësore para fillimit të trajtimit.

Ju lutemi informoni mjekun tuaj para fillimit të trajtimit me Pravastatin Axapharm, kur Ju:

 • Keni funksion të kufizuar të veshkave apo funksion të tiroideve;
 • Keni pasur më parë apo akoma keni sëmundje ekzistuese të muskujve (p.sh. që ka të bëj me varësi trashëguese apo me trajtim të mëparshëm me Statine e barna tjera), apo nëse në historinë e juaj familjare ka pasur raste të sëmundjeve të muskujve.
 • Konsumoni sasi të madhe të alkoolit.

Ju do duhet menjëherë të informoni mjekun në qoftë se gjatë trajtimit me Pravastatin Axapharm do të lajmërohen shqetësime të pashpjegueshme të muskujve si p.sh. dhimbje të muskujve apo ligështi dhe ngërçe.
Rreziku nga efektet e tilla anësore mund të jetë i rritur nëse pacienti ka sëmundje përcjellëse (posaçërisht tek sëmundjet infektive apo konsumim të shumtë të alkoolit), apo nëse Pravastatin Axapharm merret së bashku me ilaçe tjera të caktuara (p.sh. Statine apo Fibrate).
Tek te ashtuquajturat homozigotet e rralla të hiperkolesterolemisë (tepricë e kolesterolit në gjak) familjare, është për tu pritur një ndikim më i ulët i këtij lloji të ilaçeve. Deri me tani nuk qëndrojnë faktet e përvojës së duhur klinike me Pravastatin Axapharm.
Ju duhet menjëherë ti tregoni mjekut në qoftë se ju duhet ti nënshtroheni një transplanti apo vuani nga ndonjë sëmundje autoimune dhe prandaj trajtoheni me përbërësin aktiv farmaceutik Ciclosporin.
Informoni mjekun apo farmacistin tuaj nëse vuani nga ndonjë sëmundje tjetër, keni alergji apo merrni ilaçe tjera (të blera vet!) apo i konsumoni ato për përdorim të jashtëm.

A duhet të merret Pravastatin Axapharm gjatë shtatzanisë apo në periudhën e gjidhënies?
Pravastatin Axapharm nuk duhet të merret gjatë shtatzanisë apo periudhës së gjidhënies.
Gjatë trajtimit me Pravastatin Axapharm është i nevojshëm një kontracepsion i besueshëm tek pacientet që janë në gjendje të lindin fëmijë.
Pacienteve do duhej shpjeguar rreziqet e mundshme si dhe masat e duhura kontraceptive.
Sidoqoftë, nëse mbeteni shtatzënë, atëherë do duhet menjëherë ta ndërprisni trajtimin me Pravastatin Axapharm dhe të flisni me mjekun mbi situatën e krijuar.

Si ta përdorni Pravastatin Axapharm?

Dozimi tek të rriturit
Dozimi me Pravastatin duhet caktuar nga mjeku juaj.
Doza fillestare dhe ajo konservuese është zakonisht në mes të 10 deri në 40 mg. në ditë.
Pravastatin Axapharm duhet përdorur si dozë të vetme në mbrëmje para shkuarjes në gjumë.
Tabletat do duhej gëlltitur me lëngje.
Mjeku juaj pas 4 javëve, duke u varur nga sasia e yndyrës në gjak do ta bënë ndryshimin e dozimit duke u bazuar në gjendjen reale.
Për zvogëlimin e rrezikut të faktorëve të rrezikshëm të qarkullimit të zemrës pas një infarkti të pësuar për fillim dozimi kryesisht përbëhet nga 40 mg në ditë. Varësisht nga sasia e yndyrës në gjak, mjeku juaj do ta ndryshojë dozimin duke u bazuar në rrethanat e krijuara.

Këshillë: Mos e bëni ndryshimin e dozimit të caktuar nga mjeku juaj.
Nëse besoni që ilaçi ndikon dobët apo ka ndikim të tepruar, atëherë bisedoni me mjekun apo farmacistin tuaj.

Metodat e aplikimit
Kohëzgjatja e trajtimit me Pravastatin Axapharm është e sistemuar në bazë të nevojave të pacientëve dhe varët nga toleranca e medikamentit.
Në raste të caktuara, mjeku juaj mund ta përshkruajë si shtesë një bar plotësues të acidit të vrerit (Colestid, Quantalan, Ipocol).
Në rast të një kombinimi të këtillë, atëherë Pravastatin Axapharm duhet të merret 1 orë para apo më shumë se 4 orë pas marrjes së preparatit tjetër.
Nëse do kini nevojë për një ilaç kundër thartësirës së stomakut(antacidit), atëherë këtë do duhej marrë së paku 1 orë para marrjes së Pravastatin Axapharm.

Cilat efekte anësore mund ti ketë Pravastatin Axapharm?

Gjatë marrjes së Pravastatin Axapharm mund të shfaqën këto efekte anësore:
Çrregullime të zorrëve-stomakut, dhimbje të muskujve, ngërçe apo ligështi të muskujve, lëkurë e thatë, ekzema (kryesisht të natyrës së lehtë) dhe kruarje e lëkurës, ndryshime në sipërfaqen e lëkurës së kokës dhe flokëve (duke përfshirë rënien e flokëve), dhimbje të gjymtyrëve, parastezia (therja,dhimbja, ndjenja e mpirjes së duarve dhe këmbëve), marramendja, hutimi, çrregullime të gjumit, dhimbje në gjoks dhe në afërsi të zemrës, çrregullime të urinimit, çrregullime në të parin, lodhje, çrregullime seksuale funksionale.

Në raste individuale mund të lajmërohen këto efekte anësore: ënjtja (angjiodema), ulje e tensionit të gjakut, puçrra të kuqërremta në formë bishtaleci në hapësirën e fytyrës apo në gjymtyrë, verdhëza/hepatiti, probleme me mëlçi, infeksion të pankreasit (pankreatiti).
Nëse do e vëreni ndonjë efekt anësor që nuk është i përshkruar këtu, atëherë do duhej ta informoni mjekun apo farmacistin tuaj.

Çfarë duhet të vini re përveç kësaj?

Afati i përdorimit/Mirëmbajtja
Barnat mund të përdorën vetëm deri në datën e shënuar me «EXP.» në paketim.
Pravastatin Axapharm do duhet të ruhet në temperaturë të dhomës (15-25°C) të mbrohet nga ndriçimi dhe lagështira si dhe në vendet ku nuk mund ti mbërrijnë fëmijët.
Tabletat e mundshme të mbetura pas përfundimit të trajtimit apo tabletat me afat të skaduar duhet ti ktheni për asgjësim (tek farmacisti).
Informacione të mëtejme ju jap mjeku apo farmacisti juaj.
Këta persona zotërojnë informacione më të hollësishme profesionale.

Çfarë përmban Pravastatin Axapharm?

1 tabletë Pravastatin Axapharm e 10 mg. përmban 10 mg. Pravastatin, Laktozë dhe ndihmesat tjera.
1 tabletë Pravastatin Axapharm e 20 mg. përmban 20 mg. Pravastatin, Laktozë dhe ndihmesat tjera.
1 tabletë Pravastatin Axapharm e 40 mg. përmban 40 mg. Pravastatin, Laktozë dhe ndihmesat tjera.

Ku mund të merrni Pravastatin Axapharm? Cilat paketime ekzistojnë?
Në farmaci vetëm me përshkrim mjekësor.
Pravastatin Axapharm e 10 mg: 30 dhe 100 tableta.
Pravastatin Axapharm e 20 mg: 30 dhe 100 tableta.
Pravastatin Axapharm e 30 mg: 30 dhe 100 tableta.