BRONAX Shurup Reviewed by Momizat on . BRONAX Shurup - 4 mg / 5 ml - 100 ml (Bromheksinë klorhidrat) Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.  Ruajeni këtë fle BRONAX Shurup - 4 mg / 5 ml - 100 ml (Bromheksinë klorhidrat) Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.  Ruajeni këtë fle Rating: 0
You Are Here: Home » B » BRONAX Shurup

BRONAX Shurup

BRONAX
Shurup – 4 mg / 5 ml – 100 ml

(Bromheksinë klorhidrat)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.
 Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
 Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
 Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t’i dëmtojë
ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma me ju.
 Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësohet ose në qoftë se vëreni
ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të
njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.
Në këtë fletëudhëzues:
1. Çfarë është Bronax dhe përse përdoret
2. Përpara se të merrni Bronax
3. Si ta merrni Bronax
4. Efekte anësore të mundshme
5. Si ta ruani Bronax
6. Informacion i mëtejshëm.
1. ÇFARË ËSHTË BRONAX DHE PËRSE PËRDORET
Bronax përmban lëndën vepruese bromheksinë klorhidrat, e cila është një bar mukolitik
që përdoret për mjekimin e çrregullimeve të frymëmarrjes kur ato shoqërohen me
mukus viskoz ose të tepërt. Ajo ndihmon në jashtëqitjen e sekrecioneve trakeobronkiale
dhe në uljen e viskozitetit të këtyre sekrecioneve, çka shpie në përmirësimin e
frymëmarrjes.
Bronax përdoret për:
 lëngëzimin e sekrecioneve të rrugëve të frymëmarrjes në rastet e sëmundjeve
bronkopulmonare akute e kronike, si: bronkit, emfizemë, trakeobronkit dhe bronkit
astmatik kronik;
 parandalimin e ndërlikimeve të frymëmarrjes pas ndërhyrjeve kirurgjikale në
kraharor;
 të shpejtuar ekspektorimin e lëndëve të huaja endobronkiale (mjete kontrasti të
radiologjisë).
Gjatë përkeqësimit të bronkitit akut, shurupi duhet përdorur me një antibiotik të
përshtatshëm.
Mjeku juaj mund t’ju ketë dhënë Bronax për një qëllim tjetër. Pyesni mjekun nëse doni
të dini pse ju është dhënë ky bar.
2. PËRPARA SE TË MERRNI BRONAX
Mos merrni Bronax nëse:
 keni mbindjeshmëri ndaj bromheksinës ose ndaj ndonjërit prej përbërësve të
tjerë të barit;
 vuani nga ulçera gastroduodenale aktive;
 keni çrregullime të rënda të funksionit të mëlçisë.
Tregoni kujdes të veçantë me Bronax
Pyesni mjekun tuaj përpara se të merrni Bronax!
Bromheksina duhet përdorur me kujdes të veçantë në tuberkulozin aktiv.
Duhet treguar kujdes nëse bromheksina përdoret tek pacientët astmatikë.
Këshillohet që ky bar të mos përdoret në tremujorin e parë të shtatzanisë.
Në disa raste, përdorimi i bromheksinës mund të shkaktojë një rritje të vëllimit të
sekrecioneve bronkiale të lëngëzuara dhe këto nuk jashtëqiten me kollitje, kështu që
parapëlqehet që i sëmuri të intubohet, me qëllim që të mbahen të lira rrugët e
frymëmarrjes.
Klirensi i bromheksinës ose i metabolitëve të saj mund të reduktohet tek pacientët me
dëmtime të rënda hepatike ose renale.
Meqenëse bromheksina dëmton mukozën gastrike, duhet përdorur me kujdes tek
pacientët që kanë histori të ulçerës peptike.
Marrja e barnave të tjera
Bronax nuk duhet përdorur bashkë me barnat kundër kollës (veçanërisht me kodeinën)
ose me barnat që ushtrojnë veprim të ngjashëm me atropinën.
Përdorimi i njëkohshëm i Bronax me disa antibiotikë (si p.sh. eritromicina), rrit
përqëndrimin e antibiotikut në sekrecionet bronkiale.
Marrja e Bronax me ushqim dhe pije
Nuk njihen raste të ndërveprimit. Mund të merret para ose pas ushqimit.
Shtatzënia
Kërkoni këshillën e mjekut ose të farmacistit përpara se të merrni këtë bar!
Bromheksina e kalon placentën në sasi të vogla.
Këshillohet të evitohet përdorimi gjatë tremujorit të parë të shtatzënisë, por edhe në
muajt e tjerë nuk rekomandohet dhe duhet vepruar gjithmonë sipas këshillës së mjekut.
Para përdorimit të këtij bari bëjini të ditur mjekut tuaj nëse jeni shtatzanë ose nëse
planifikoni një shtatzani.
Ushqimi me gji
Bromheksina kalon në qumështin e gjirit.
Nuk ka informacion në lidhje me sigurinë, prandaj duhet të evitohet përdorimi.
Në qoftë se është e domosdoshme që bari të merret nga nëna gjatë ushqimit me gji, ky
i fundit duhet të ndërpritet.
Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive
Nuk ka të dhëna.
3. SI TA MERRNI BRONAX
Gjithmonë merreni Bronax sipas këshillës së mjekut. Në qoftë se nuk jeni i sigurt,
kontaktoni me mjekun ose farmacistin. Në qoftë se ndjeni që efektet e Bronax janë
shumë të forta ose shumë të dobëta, flisni me mjekun ose farmacistin tuaj.
Klorhidrati i bromheksinës merret kryesisht në doza 4 – 16 mg tre herë në ditë.
Fëmijët deri në 1 vjeç: 2.5 ml (1/2 lugë kafeje), 2 herë në ditë.
1 – 5 vjeç: 5 ml (1 lugë kafeje), 2 herë në ditë.
6 – 12 vjeç: 5 ml (1 lugë kafeje), 4 herë në ditë.
Fëmijët mbi 12 vjeç dhe të rriturit: 10 – 15 ml (2 – 3 lugë kafeje), 4 herë në ditë.
Për të rriturit, në fillim të mjekimit, mund të lindë nevoja e rritjes së dozës së
përgjithshme ditore deri në 4 lugë gjelle shurup (60 ml; 48 mg).
Në qoftë se keni marrë më shumë Bronax
Në qoftë se keni marrë më shumë Bronax se sasia që duhet të merrnit, ose në qoftë se
fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj, spitalin ose
të telefononi urgjencën për të marrë një mendim për rrezikun dhe këshillë për veprimet
që duhet të ndërmerren.
Në qoftë se keni harruar të merrni Bronax
Në qoftë se harroni një dozë (ose më shumë doza), merrni dozën në vazhdim kur të jetë
koha për marrjen e zakonshme të saj.
Mos merrni një dozë të dyfishtë (ose më të lartë) për të plotësuar dozën (dozat) e
harruar(a).
Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose
farmacistin tuaj.
4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME TË BRONAX
Si të gjitha barnat e tjera, Bronax mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo
çdokush i manifeston. Ndonjëherë ato janë serioze, ndonjëherë jo. Mos u alarmoni nga
kjo listë e efekteve të mundshme anësore. Mund të mos ju shfaqet asnjë prej tyre.
Në përgjithësi bromheksina tolerohet mirë.
Në personat e ndjeshëm mund të shfaqen çrregullime gastrointestinale, të cilat
përgjithësisht janë të lehta.
Në disa raste është konstatuar një rritje e vlerave të aminotransferazës në serum.
Janë raportuar edhe efekte të tjera të padëshirueshme, si: dhimbje koke, marrje
mendsh, djersitje dhe rashe në lëkurë.
Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore përkeqësohet, ose në qoftë se vëreni efekte
anësore që nuk përmenden në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të lajmëroni mjekun ose
farmacistin tuaj.
5. SI TA RUANI BRONAX
Mbajeni larg fëmijëve!
Mos e përdorni Bronax pas datës së skadencës e cila është e shënuar në paketim!
Mos e ruani në temperaturë mbi 25°C!
Ruajeni në paketimin origjinal për ta mbrojtur nga drita dhe lagështia!
6. INFORMACION I MËTEJSHËM
Çfarë përmban Bronax – shurup
Lënda vepruese është Bromheksinë klorhidrat.
1 ml shurup përmban 0.8 mg bromheksinë klorhidrat.
Përbërësit e tjerë janë: acid tartrik, acid benzoik, glicerinë, sorbitol 70%, sheqer, etanol
96%, esencë, ujë i pastruar.
Përmbajtja e paketimit
Kuti me një shishe qelqi të errët 100 ml.
Mbajtësi i autorizimit për tregtim (MAH) dhe prodhuesi:
PROFARMA Sh.a.
Rruga “Myslym Keta “
Tel.Fax. +355 4 23 89 602
Tiranë – ALBANIA
Ky fletëudhëzues u rishikua për herë të fundit në Prill 2013.

Leave a Comment

© 2013. Te gjitha te drejtat e rezervuara.

Scroll to top