Buskolamin Tretësirë për injeksion – 20 mg/ml Reviewed by Momizat on . Buskolamin Tretësirë për injeksion – 20 mg/ml (Hioscinë butilbromur) Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.  Ruajeni k Buskolamin Tretësirë për injeksion – 20 mg/ml (Hioscinë butilbromur) Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.  Ruajeni k Rating: 0
You Are Here: Home » B » Buskolamin Tretësirë për injeksion – 20 mg/ml

Buskolamin Tretësirë për injeksion – 20 mg/ml

Buskolamin Tretësirë për injeksion – 20 mg/ml
(Hioscinë butilbromur)

buskolamin tretesire per injeksion 20mg-ml

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.
 Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
 Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
 Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t’i dëmtojë
ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma me ju.
 Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësohet ose në qoftë se vëreni
ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të
njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.
Në këtë fletëudhëzues:
1. Çfarë është Buskolamin dhe përse përdoret
2. Përpara se të merrni Buskolamin
3. Si ta merrni Buskolamin
4. Efekte anësore të mundshme
5. Si ta ruani Buskolamin
6. Informacion i mëtejshëm
1. ÇFARË ËSHTË BUSKOLAMIN DHE PËRSE PËRDORET
Buskolamin përmban si lëndë aktive hioscinë butilbromur, e cila është një kripë e
amoniumit kuaternar. Ky bar, në sajë të veprimit antikolinergjik, zotëron veti
antispazmike dhe përdoret për të lehtësuar spazmat e muskulaturës së lëmuar.
Buskolamin – drazhe 10 mg indikohet në:
- spazmat e traktit gastro-intestinal dhe të rrugëve gjenito-urinare;
- sindromën e zorrës së irrituar.
2
Buskolamin, tretësirë për injeksion 20 mg/ml, indikohet në:
- spazmat akute (të traktit gastro-intestinal, rrugëve urinare dhe biliare);
- proçedurat diagnostike (radiografi dhe endoskopi).
Mjeku juaj mund ta ketë dhënë Buskolamin për një qëllim tjetër. Pyesni mjekun nëse
doni të dini pse ju është dhënë ky bar.
2. PËRPARA SE TË MERRNI BUSKOLAMIN
Mos merrni Buskolamin nëse:
 keni mbindjeshmëri (alergji) ndaj hioscinë butilbromur, metilhidroksibenzoatit
(nipaginës), propilhidroksibenzoatit (nipazolit) ose ndaj ndonjërit prej përbërësve
të tjerë të Buskolamin;
 vuani nga Myasthenia gravis, megakoloni, glaukoma me kënd të ngushtë,
takikardia, hipertrofia e prostatës e shoqëruar me retension urinar, ngushtime
mekanike të traktit gastro-intestinal ose bllokim intestinal.
Tregoni kujdes të veçantë me Buskolamin
Pyesni mjekun tuaj përpara se të merrni Buskolamin.
Duhet treguar kujdes i veçantë në rast se:
 vuani nga takikardia (e shkaktuar nga hipertiroidizmi ose pamjaftueshmëria e
zemrës) dhe gjatë ndërhyrjeve kirurgjikale në zemër pasi ky bar mund të rrisë më
tej rrahjet e zemrës;
 vuani nga glaukoma me kënd të ngushtë e padiagnostikuar dhe e patrajtuar pasi
mund të ndodhë rritje e presionit intraokular; në rast se ju keni dhimbje, skuqje të
syve apo humbje të shikimit duhet të këshilloheni menjëherë me mjekun okulist;
 keni temperaturë (ky bar mund të pakësojë djersitjen).
Marrja e barnave të tjera
Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë, keni marrë së fundmi
ose mund të merrni barna të tjera, përfshirë ato të marra pa recetë.
Njoftoni mjekun tuaj, veçanërisht nëse jeni duke marrë barnat e mëposhtëm:
3
 antidepresivë (triciklikë ose IMAO), antihistaminikë, antipsikotikë (si p.sh.
fenotiazinë), kinidinë, amantadinë, disopiramid: si pasojë rriten efektet
antikolinergjike;
 metoklopramid dhe antagonistë të tjerë të dopaminës: si pasojë zvogëlohet efekti
i secilit prej këtyre barnave;
 β-adrenergjikë: si pasojë mund të rritet efekti takikardik i këtyre barnave.
Marrja e Buskolamin me ushqim dhe pije
Nuk ka të dhëna.
Shtatzënia
Nuk ka të dhëna të mjaftueshme mbi përdorimin e këtij bari në gratë shtatzëna.
Në këto kushte, ai mund të përdoret gjatë shtatzënisë vetëm në rastet kur përfitimi
potencial për nënën e tejkalon rrezikun potencial ndaj të cilit ekspozohet fetusi.
Kërkoni këshillën e farmacistit ose të mjekut përpara se të merrni këtë bar.
Ushqimi me gji
Nuk ka pasur raportime për efekte klinike tek fëmijët e ushqyer me gji, nënat e të cilëve
janë trajtuar me hioscinë butilbromur.
Megjithatë, duke qënë se rreziku për fëmijën nuk mund të përjashtohet, Buskolamin nuk
rekomandohet gjatë ushqimit me gji.
Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive
Gjatë përdorimit të Buskolamin pacienti mund të ketë marrje mendsh ose probleme të
akomodimit me shikimin. Në rast se këto simptoma shfaqen, duhet evituar drejtimi i
automjetit dhe përdorimi i makinerive derisa shikimi të normalizohet.
Informacion i rëndësishëm për disa nga përbërësit e Buskolamin
Buskolamin, tretësirë për injeksion 20 mg/ml, përmban metilhidroksibenzoat (nipaginë)
dhe propilhidroksibenzoat (nipazol). Këta dy përbërës mund të shkaktojnë reaksione
alergjike (mund të jenë të vonuara) dhe në raste të veçanta bronkospazëm.
4
Buskolamin, drazhe 10 mg, përmban sukrozë. Nëse mjeku ju ka informuar se keni
intolerancë ndaj disa lloje sheqernash, informoni mjekun tuaj përpara se ta merrni këtë
bar.
3. SI TA MERRNI BUSKOLAMIN
Gjithmonë merreni Buskolamin sipas këshillës së mjekut. Në qoftë se nuk jeni i sigurt
kontaktoni me mjekun ose farmacistin.
Drazhe 10 mg
- Të rriturit dhe fëmijët mbi 12 vjeç
Për trajtimin e spazmave të traktit gastro-intestinal dhe të rrugëve gjenito-urinare, në
rast nevoje mund të merren 1- 2 drazhe (10 – 20 mg). Nëse është e nevojshme, kjo
dozë mund të përsëritet deri në 3 herë në ditë. Në këto raste, trajtimi nuk duhet
vazhduar për më shumë se 3 ditë pa rekomandimin e mjekut.
Për trajtimin e sindromës së zorrës së irrituar, doza fillestare është 10 mg (1 drazhe), 3
herë në ditë, e cila mund të rritet në 20 mg, 4 herë në ditë nëse është e nevojshme.
- Fëmijët nga 6 deri në 12 vjeç
Mund të jepet një dozë prej 10 mg (1 drazhe), 3 herë në ditë.
- Fëmijët nën 6 vjeç
Për shkak të përmbajtjes së lartë të principit aktiv, ky bar nuk rekomandohet për fëmijët
nën 6 vjeç.
Tabletat duhet të gëlltiten të plota me një sasi të mjaftueshme uji.
Tretësirë për injeksion 20 mg/ml
Doza e rekomanduar është 20 mg (1 ampulë) e cila mund të përsëritet pas 30 minutash
në rast se është e nevojshme (në endoskopi edhe më shpesh).
Doza ditore maksimale është 100 mg.
Ky bar nuk rekomandohet në fëmijë.
Tretësira injektohet intramuskul ose me injeksion intravenoz të ngadaltë.
5
Në qoftë se keni marrë më shumë Buskolamin
Në qoftë se keni marrë më shumë Buskolamin se sasia që duhet të merrnit, ose në
qoftë se fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj,
spitalin ose të telefononi urgjencën për të marrë një mendim për rrezikun dhe këshillë
për veprimet që duhet të ndërmerren.
Në këto raste mund të shfaqen simptomat e mëposhtme: retension urinar, tharje goje,
skuqje e lëkurës, takikardi, ulje e motilitetit gastro-intestinal, turbullim i të parit.
Simptomat e mbidozimit trajtohen duke përdorur barna parasimpatomimetikë.
Pacientët që vuajnë nga glaukoma, mund të trajtohen me pilokarpinë (e dhënë në
mënyrë lokale).
Komplikacionet kardiovaskulare duhet të trajtohen sipas parimeve të zakonshme
terapeutike.
Në rast se shfaqet bllokim i frymëmarrjes pacienti duhet intubuar dhe duhet kryer
fymëmarrje artificiale.
Në rast se shfaqet retension urinar, duhet kryer kateterizimi i pacientit.
Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jetë e nevojshme marrja e masave të tjera
shtesë, sipas nevojave të pacientit.
Në qoftë se keni harruar të merrni Buskolamin
Në qoftë se harroni një dozë (ose më shumë doza), merrni dozën në vazhdim kur të jetë
koha për marrjen e zakonshme të saj.
Mos merrni një dozë të dyfishtë (ose më të lartë) për të plotësuar dozën (dozat) e
harruar(a).
Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose
farmacistin tuaj.
4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME
Si të gjitha barnat e tjera, Buskolamin mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo
çdokush i manifeston.
6
Pjesa më e madhe e efekteve anësore shkaktohen nga veprimi antikolinergjik i
Buskolamin.
Buskolamin mund të shkaktojë:
 tharje goje, pakësim të djersitjes, takikardi, retension urinar, probleme të
akomodimit të shikimit (këto efekte janë të lehta dhe kalimtare);
 reaksione mbindjeshmërie (përfshirë ato në lëkurë) dhe në raste të veçanta
dispne.
Pas administrimit parenteral të hioscinë butilbromur janë raportuar raste me vertigo,
rënie të tensionit (rrallë) dhe reaksione anafilaktike ose shok anafilaktik (shumë rrallë).
Nuk parashikohet që lënda aktive e Buskolamin (kripë e amoniumit kuaternar) të kalojë
barrierën hemato-encefalike. Si rrjedhojë, efektet në sistemin nervor qëndror (si p.sh.
konfuzioni) janë të rralla.
Lajmëroni mjekun ose farmacistin tuaj nëse ju shfaqen këto efekte anësore, ose çdo
efekt anësor tjetër që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues.
5. SI TA RUANI BUSKOLAMIN
Mbajeni larg fëmijëve.
Mos e përdorni Buskolamin pas datës së skadencës të shënuar në paketim.
Mos e ruani në temperaturë mbi 25°C.
Ruajeni në paketimin origjinal për ta mbrojtur nga drita.
6. INFORMACION I MËTEJSHËM
Çfarë përmban Buskolamin – Tretësirë për injeksion 20 mg / ml
Lënda vepruese është hioscin butilbromur.
1 ampulë 1 ml përmban 20 mg hioscin butilbromur.
Përbërësit e tjerë janë: klorur natriumi, trisodium citrat, acid citrik monohidrat,
metilhidroksibenzoat (nipaginë), propilhidroksibenzoat (nipazol), ujë për injeksion.
Çfarë përmban Buskolamin – Drazhe 10 mg
Lënda vepruese është hioscin butilbromur.
7
1 drazhe përmban 10 mg hioscin butilbromur.
Përbërësit e tjerë janë: amidon i prexhelatinizuar, celulozë mikrokristalore,
hidroksipropilcelulozë, stearat magnezi, dioksid silici koloidal, acid stearik, talk,
xhelatinë, povidon K-30, sukrozë, karbonat kalçiumi, dioksid titani, Opaglos i bardhë
6000.
Përmbajtja e paketimit
Drazhe: kuti me 20 drazhe
Tretësirë për injeksion: kuti me 10 ampula 1 ml.
Mbajtësi i autorizimit për tregtim dhe prodhuesi
PROFARMA Sh.a.
Rruga “Myslym Keta”
Tel/Fax: 00 355 4 23 89 602
Tiranë – ALBANIA
Ky fletëudhëzues u formulua në Qershor 2014.

Leave a Comment

© 2013. Te gjitha te drejtat e rezervuara.

Scroll to top