Corvitol 100 (tableta) Reviewed by Momizat on . Corvitol 100 (tableta) Forma farmaceutike dhe substanca aktive: 1 tabletë përmban 100 mg metoprolol tartrate Grupi farmako–terapeutik: Betabllokues selektiv. In Corvitol 100 (tableta) Forma farmaceutike dhe substanca aktive: 1 tabletë përmban 100 mg metoprolol tartrate Grupi farmako–terapeutik: Betabllokues selektiv. In Rating: 0
You Are Here: Home » C » Corvitol 100 (tableta)

Corvitol 100 (tableta)

Corvitol 100 (tableta)

corvitol 100

Forma farmaceutike dhe substanca aktive: 1 tabletë përmban 100 mg metoprolol tartrate
Grupi farmako–terapeutik: Betabllokues selektiv.

Indikimet

 • Presion i rritur i gjakut (hipertension arterial);
 • Sëmundje të arterieve koronare;
 • Çrregullime funksionale të zemrës (sindrom i zemrës hiperkinetike);
 • Aritmi, me shtim të shpeshtësisë së rrahjeve të zemrës (takiaritmi);
 • Trajtim akut i infaktit të zemrës;
 • Trajtim afatgjatë pas infarktit të zemrës;
 • Trajtim parandalues i migrenës.

Kundërindikimet
Corvitol® 100 nuk duhet të përdoret në të sëmurët me:

 • Pamjaftueshmëri të punës së zemrës (insuficiencë kardiake e manifestuar);
 • Shok;
 • Çrregullime të përçimit nga atriumet në ventrikuj (bllok AV i gradës së II apo të III);
 • Sindrom i sinusit të sëmurë;
 • Çrregullime të përçimit nga nyja sinusale në atriume (bllok sino-atrial);
 • Shpeshtësi të rrahjeve të zemrës, në qetësi, para fillimit të trajtimit, më pak se 50/min (bradikardi);
 • Ulje patologjike të presionit të gjakut (hypotension; presion sistolik më pak se 90 mmhg);
 • Ulje të ph të gjakut (acidozë);
 • Predispozicion për gjendje spastike të muskujve bronkialë (mbindjeshmëri bronkiale p.sh. Asthmë bronkiale);
 • Gjendje të avancuara të çrregullimeve të perfuzionit periferik në anësi;
 • Mjekim të njëkohshëm frenues të MAO (përvec MAO-B inhibitorëve);
 • Mbindjeshmëri ndaj metoprololit ose beta bllokuesve të tjerë;

Mjekimi intravenoz me antagonistë të kalciumit, të tipit të verapamilit dhe diltiazemit, ose antiaritmikë të tjerë (p.sh disopiramid) në pacientët e mjekuar me Corvitol® 100 është i kundërindikuar (përveç terapisë intensive).

Nevojitet një mbikqyrje e kujdesshme mjekësore në rastet me:

 • Çrregullime të përcimit (bllok AV i gradës së I);
 • Diabet sheqeri, kur vlerat e glukozës në gjak lëvizin vazhdimisht (rrezik për gjendje hypoglicemike të rënda);
 • Mosmarrje për një kohë të gjatë të ushqimit ose sforcime fizike të theksuara (rrezik për gjendje hipoglicemike të rënda);
 • Pacientë me tumor hormon prodhues të pjesës së brendshme të gjendrave mbiveshkore (feokromacitoma; Corvitol® 100 mund të përdoret vetëm pas alfa bllokues paraprake).
 • Pacientë me funksion hepatik të dëmtuar.

Në pacientët me anamnezë personale ose në anamnezën familjare për psoriasis, medikamentet beta bllokues mund të përdoren vetëm mbasi është bërë një vlerësim rigoroz i raportit përfitim/rrezik.
Kjo vlen edhe për pacientët që vuajnë nga forma të rënda të mbindjeshmërisë dhe në ata që i nënshtrohen terapisë desensibilizuese.
Tek pacientët që përdorin medikamente beta bllokues reaksionet alergjike mund të ndodhin më shpesh dhe mund të jenë të formave më të rënda.
Tek pacientët me disfunsion të rëndë renal duhet të kryhet mbikqyrja e vazhdueshme e funksionit renal.

Ndërveprimet medikamentoze
Efekti i medikamenteve, kur administrohen bashkë, mund të rritet ose të pakësohet.
Efekti i medikamenteve që ulin sheqerin në gjak mund të shtohet ose të pakësohet gjatë trajtimit të njëkohshëm me barna beta bllokues (psh: Corvitol® 100).
Corvitol® 100 mund të maskojë simptomat e rënies së nivelit të glukozës në gjak (puls i shpejtuar, dridhje të gishtave).
Në këto raste nivelet e glukozës në gjak duhet të monitorohen rregullisht.
Përdorimi i njëkohshëm i beta bllokuesve me antidepresantët, trankuilizantët, antiaritmikët, barnat kundër insufiçiencës kardiake, antihipetensivët, relaksantët, narkotikët, disa antiulçeroze (cimetidinë) mund të shkaktojë (në varësi të medikamentit) rënie të theksuar të presionit arterial, ngadalësim të pulsit ose çrregullime të ritmit të zemrës dhe, në raste të izoluara, insufiçiencë të miokardit.
Në këto raste këshillohet monitorim i kujdesshmëm i pacientëve.
Në rastin kur trajtimi me Corvitol® 100 nuk mund të ndërpritet, para kirurgjisë me anestezi të përgjithshme ose para trajtimit me relaksantë, pacienti duhet të informojë anestezistin lidhur me përdorimin e Corvitol® 100.
Kur Corvitol® 100 administrohet bashkë me klonidinën, kjo e fundit mund të ndërpritet vetëm pasi Corvitol® 100 është ndërprerë disa ditë përpara.
Në këtë mënyrë shmanget rritja e mundshme e theksuar e presionit të gjakut.
Rritje e theksuar e presionit të gjakut gjithashtu mund të vërehet kur administrohen bashkë Corvitol® 100 dhe medikamente simpatomimetike, që mund të përmbahen në preparatet kundër kollës, pikat për sy apo për hundë.
Pacienti duhet të informojë mjekun për përdorimin e barnave të tjerë, pasi janë të mundshme edhe bashkëveprime të tjera medikamentoze.

Udhëzime lidhur me përdorimin në shtatzëni dhe gjidhënie
Corvitol® 100, veçanërisht gjatë 3 muajve të parë të shtatzënisë, duhet të përdoret me shumë kujdes dhe vetëm pas ekzaminimit rigoroz të indikacioneve dhe vlerësimit të raportit përfitim rrezik.
Ka të dhëna që metoprololi ul perfuzionin e placentës dhe për këtë arsye mund të shkaktojë çrregullime të rritjes së fetusit.
Pas administrimit të beta bllokuesve të tjerë janë vënë re aborte, lindje të parakohshme dhe vdekje intrauterine të fetusit.
Metoprololi ekskretohet i koncentruar në qumështin e gjirit.
Për shkak të mundësisë së ngadalësimit të ritmit të zemrës, rënies së presionit të gjakut dhe uljes të nivelit të sheqerit në gjak që mund të ndodhin tek i porsalinduri, terapia duhet të ndalohet 48 deri në 72 orë para lindjes.
Në qoftë se kjo nuk është e mundur të porsaliondurit duhet të monitorohen me kujdes 48 deri në 72 orë pas lindjes.
Fëmijët në gji duhet të monitorohen për mundësinë e shfaqjes së shenja të efektit të metoprololit.
Sasia e metoprololit të përthithur nga qumështi i gjirit mund të pakësohet duke mos dhënë gji 3-4 orë pas marrjes së mjekimit.

Doza, mënyra dhe kohëzgjatja e përdorimit
Doza duhet përcaktuar në mënyrë individuale dhe duke u bazuar kryesisht në përgjigjen ndaj trajtimit.
Ajo mund të ndërrohet vetëm sipas këshillës së mjekut.
Në qoftë se nuk rekomandohet ndryshe, mund të përdoren dozat e mëposhtëme:

Hipertension arterial
½ tabletë Corvitol® 100 1-2 herë në ditë ose ½ deri në 1 tabetë corvitol 1 herë në ditë.
Doza ditore, në qoftë se është e nevojshme, mund të rritet deri në 2 herë në ditë nga 1 tabetë.

Sëmundja e arterieve koronare të zemrës>
½ tabetë Corvitol® 100 1-2 herë në ditë ose ½ -1 tabetë Corvitol® 100 1 herë në ditë.
Doza ditore, në qoftë se është e nevojshme, mund të rritet deri në 1 tabetë 2 herë në ditë, duke u kujdesur për të monitoruar presionin arterial.

Çrregullime funksionale të zemrës (sindromi i zemrës hiperkinetike)
1/2 tabetë Corvitol® 100 1-2 herë në ditë ose ½ -1 tabetë Corvitol® 100 1 herë në ditë.
Doza ditore, në qoftë se është e nevojshme, mund të rritet deri në 1 tabetë 2 herë në ditë, duke u kujdesur për të monitoruar presionin arterial.

Aritmi, me shtim të shpeshtësisë së rrahjeve të zemrës (takiaritmi)
1 tabletë Corvitol® 100 1-2 herë në ditë.

Trajtimi akut i infarktit të zemrës dhe terapia afatgjatë në periudhën pas infarktit

a) Trajtimi Akut
Infarkti akut i miokardit duhet të trajtohet menjëherë në spital nën një monitorim të vazhdueshem të ECG dhe presionit arterial.
Trajtimi fillon me 5 mg i.v metoprolol tartrate.
Në vartësi të tolerancës, mund të administrohen doza të mëtejshme 5 mg i.v metoprolol, në intervale 2 minuta, deri në një dozë maksimale 15 mg metoprolol.
Në qoftë se doza e plotë 15 mg i.v tolerohet mirë, duke u nisur nga 15 min pas injeksionit të fundit i.v. jepet ½ tabletë Corvitol® 100.
Në 48 orët e mëpasme administrohet ½ tabletë Corvitol® 100 çdo 6 orë.
Në pacientët që kanë toleruar më pak se 15 mg metoprolol i.v, terapia orale duhet të fillohet me kujdes, me ¼ e Corvitol® 100 vetëm 1 herë.

b) Doza mbajtëse (trajtimi afatgjatë)
Pas trajtimit akut jepet 1 tabletë Corvitol® 100, 2 herë në ditë.
Corvitol® 100 duhet ndaluar menjëherë nëse frekuenca kardiake ulet ose presioni arterial pakësohet deri në atë pikë që kërkohet trajtim, ose në qoftë se paraqiten komplikacione të tjera.

Profilaksia e migrenës
1 tabletë Corvitol® 100 1-2 herë në ditë.
Eliminimi i metoprololit, në kushtet e funksionit hepatik të përkeqësuar, ulet dhe, për këtë arsye mund të nevojitet një pakësim i dozës.
Tabletat duhet të merren pa u përtypur, pas ngrënies, të shoqëruara me shumë lëngje.
Ato mund të merren në mëngjes si dozë e vetme, ose kur administrohen 2 herë në ditë, një dozë duhet marrë në mëngjes dhe e dyta në mbrëmje.
Kohëzgjatja e përdorimit përcaktohet nga mjeku.
Në qoftë se trajtimi me Corvitol® 100, pas një përdorimi të gjatë, duhet ndaluar, kjo duhet bërë gradualisht, pasi ndalimi i menjëhershëm mund të shkaktojë ishemi kardiake me përkeqësim të angina pectoris, hipertension ose infarkt kardiak.

Efektet e padëshiruara
Corvitol® 100 në përgjithësi tolerohet mirë.

Ndonjëherë mund të ndodhin :
- Veçanërisht në fillim të trajtimit, çrregullime të sistemit nervor qendror psh: lodhje, gjendje depresive, marrje mendsh, konfuzion, dhimbje koke, djersitje, rritje e aktivitetit të ëndrrave, çrregullime të gjumit dhe halucinacione;
- Ankesa të përkohëshme gastrointestinale;
- Reaksione hipersensibiliteti të lëkurës (gjatë ekspozimit ndaj dritës);
- Mpirje, ndjesi të ftohti dhe çrregullime të qarkullimit në anësi.

Më rrallë mund të vërehen:
- Dobësi ose spazma muskulare, ulje e madhe në presionin arterial, humbje e përkohëshme e ndërgjegjes, palpitacione, ulje e frekuencës së pulsit, çrregullime të përçimit atrio-ventrikular në zemër, përkeqësim i insufiçiencës miokardiale ekzistuese, e shoqëruar me edema në anësi dhe /ose marrje fryme gjatë sforcimeve fizike, marrje fryme në pacientë me tendencë për gjendje spastike të rrugëve të frymëmarrjes;
- Tharje të gojës, konjuktivit dhe ulje e fluksit lakrimal (kjo është veçanërisht e vërtetë për pacientë që mbajnë lente kontakti );
- Shfaqje të diabetit melit latent ose përkeqësim të atij ekzistues. Shenja të uljes së sheqerit në gjak nga mosmarrja e zgjatur e ushqimi ose pas një ushtrimi të rëndë fizik. Duhet patur parasysh se simptomat paralajmëruese të rënies së nivelit të ulët të sheqerit në gjak (p.sh pulsi i shpejtë, dridhje të gishtave) mund të maskohen nga metoprololi.

Në raste të izoluara janë raportuar:
Shtim i ankesave në pacientë me çrregullime të qarkullimit periferik, çrregullim të aktivitetit seksual (libidos), inflamacione të artikulacioneve (gjatë trajtimit afatgjatë), rritje të parametrave hepatike në gjak, inflamacioni i heparit (hepatit), rënie të flokëve, çrregullime të dëgjimit, rënie në peshë, ndryshime të personalitetit (fluktuacione të gjendjes shpirtërore, amnezi kalimtare), ndryshime në parametrat e gjakut (trombocitopeni ose leukopeni), rhinit alergjik, rritje të prodhimit te indit lidhor në penis (induratio penis plastica – sëmundja e Peyronie-s), precipitim ose përkeqësim i psoriazës ose rash i tipit psoriatik.
Barnat beta-bllokues mund të maskojnë shenjat e hiperaktiviteti tiroidien të rëndë (hipertiroidizëm) dhe mund të shkaktojnë çrregullime në metabolizmin e lipideve.
Barnat beta-bllokues mund të dëmtojnë aftësinë për të drejtuar makinën apo për të punuar me makineri që kërkojnë vëmendje.
Kjo vlen sidomos në fillim të trajtimit, gjatë rritjeve të dozës, ose kur medikamenti merret bashkë me alkoolin.

Shënim:
Afati i skadencës së preparatit është shtypur në ambalazh si dhe në pakon brënda.
Kujdes! Mos e përdorni këtë paketë pas datës së skadencës.

Mënyra e ruajtjes
Të ruhet në vendt të thatë e të freskët
Të ruhet në temperaturën 20-25 Gradë Celcius.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Comment

© 2013. Te gjitha te drejtat e rezervuara.

Scroll to top