Dilapro 25 mg

Dilapro 25 mg
(Karvedilol)

dilapro_25mg

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.
 Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
 Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
 Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t’i dëmtojë
ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
 Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësohet ose në qoftë se vëreni
ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të
njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.
Në këtë fletëudhëzues:
1. Çfarë është Dilapro dhe përse përdoret?
2. Përpara se të merrni Dilapro
3. Si ta merrni Dilapro?
4. Efekte anësore të mundshme
5. Si ta ruani Dilapro?
6. Informacion i mëtejshëm
1. ÇFARË ËSHTË DILAPRO DHE PËRSE PËRDORET?
Dilapro përmban lëndën vepruese karvedilol, i cili shkakton bllokadë joselektive të
receptorëve beta-1 dhe beta-2 si dhe bllokadë selektive të receptorëve alfa-1 në zemër
dhe në sistemin vaskular.
Dilapro përdoret për:
– trajtimin e presionit të lartë esencial të gjakut
– trajtimin e angina pektoris kronike dhe të stabilizuar
– trajtimin suplementar të insufiçiencës kardiake kronike, të stabilizuar.
2. PËRPARA SE TË MERRNI DILAPRO
Dilapro nuk duhet të merret në:
– mbindjeshmëri (alergji) ndaj karvedilolit ose ndaj ndonjërit prej përbërësve të
tjerë të Dilapro;
– shok kardiogjen;
– insufiçiencë kardiake që është në përkeqësim (insufiçiencë kardiake e
dekompensuar);
– emboli pulmonare akute;
– anginë Prinzmetal;
– hipotension të theksuar (presioni sistolik më i ulët se 90 mm Hg);
– rrahje shumë të ngadalta të zemrës (pacientët, të cilët trajtohen me Dilapro për
insufiçiencën kardiake, duhet të kenë në qetësi një frekuencë të rrahjeve të
zemrës prej të paktën 65 rrahje / minutë);
– çrregullime të caktuara të përçueshmërisë në zemër: bllok AV i shkallës së II ose
të III, sindrom i sinusit të sëmurë, bllok sinoatrial (përjashtim: terapia pacemaker);

– insufiçiencë kardiake që ka ardhur si pasojë e sëmundjes së rrugëve të
frymëmarrjes (cor pulmonar);
– astmë ose sëmundje të tjera të rrugëve të frymëmarrjes me tendencë për
ngushtim spazmodik të tyre (p.sh. sëmundje pulmonare obstruktive kronike)
– feokromocitomë të patrajtuar (tumor i palcës së gjendrave mbiveshkore);
– çrregullime të rënda të funksionit të mëlçisë;
– acidifikim të gjakut (acidozë metabolike);
– rast se njëkohësisht trajtoheni me frenues të MAO-s (përveç frenuesve të MAOB);

– trajtimin e njëkohshëm intravenoz me verapamil, diltiazem ose barna të tjera
antiaritmike;
– periudhën e ushqyerjes me gji.

Tregoni kujdes të veçantë me Dilapro
Pyesni mjekun tuaj përpara se të merrni Dilapro:
– në qoftë se keni insufiçiencë kardiake të shoqëruar nga:
 presion i ulët i gjakut;
 furnizim i ulët me gjak dhe oksigjen i zemrës (sëmundja ishemike e
zemrës) dhe ngushtimi i arterieve (arterioskleroza);
 dhe / ose problemet e veshkave (në këtë rast duhet të monitorohet
funksioni juaj renal dhe mund të jetë i nevojshëm reduktimi i dozës);
– në qoftë se keni diabet. Trajtimi me Dilapro mund të maskojë shenjat e sheqerit
të ulët në gjak, prandaj sheqeri juaj në gjak duhet të monitorohet rregullisht;
– në qoftë se keni probleme të rëndësishme të frymëmarrjes për të cilat nuk po
merrni mjekim. Dilapro mund t’i keqësojë këto probleme të frymëmarrjes;
– në qoftë se përdorni lente kontakti. Karvediloli mund të reduktojë prodhimin e
lotëve;
– në qoftë se keni fenomenin Raynaud’s (gishtat në fillim marrin një nuancë blu,
më pas të bardhë dhe më vonë skuqen dhe dhembin). Dilapro mund të keqësojë
simptomat;
– në qoftë se keni mbifunksionim të gjendrës tiroide, me prodhim të shtuar të
hormonit tiroid. Dilapro mund të maskojë simptomat;
– në qoftë se jeni duke përdorur Dilapro dhe do t’i nënshtroheni një operacioni ku
përdoret anestezik. Duhet të diskutoni mirë më përpara për këtë me mjekun
përgjegjës për anestezinë;
– në qoftë se keni puls të ulët (më pak se 55 rrahje në minutë);
– në qoftë se keni patur një reaksion serioz alergjik (p.sh. nga një pickim insekti
ose nga një ushqim) ose në qoftë se i jeni nënshtruar ose do t’i nënshtroheni një
terapie për heqjen e ndjeshmërisë me natyrë alergjike, sepse Dilapro mund të
dobësojë efikasitetin e barnave të përdorura për trajtimin e reaksioneve të tilla
alergjike;
– në qoftë se keni psoriazë;
– në fëmijë dhe adoleshentë (nën 18 vjeç), sepse nuk ka të dhëna të mjaftueshme
mbi efikasitetin dhe dëmet që ai mund të shkaktojë; nuk rekomandohet përdorimi
i karvedilolit në këtë grupmoshë pacientësh;
– në personat e moshuar, sepse mund të jenë më të ndjeshëm ndaj karvedilolit
dhe duhen monitoruar me kujdes. Ashtu si edhe beta-bllokuesit e tjerë, sidomos
tek pacientët me çrregullime të qarkullimit të enëve koronare, karvediloli nuk
duhet ndërprerë në mënyrë të menjëhershme, por graduale.
Efektet e keqpërdorimit për qëllime dopingu
Përdorimi i Dilapro mund të çojë në rezultate pozitive gjatë kontrollit për doping. Pasojat
në shëndet nga ky lloj përdorimi nuk mund të parashikohen. Nuk mund të përjashtohen
rreziqe të rëndë për shëndetin.
Marrja e barnave të tjera:
Trajtimi i njëkohshëm me barna të tjera mund të ndikojë ose të ndikohet nga Dilapro.
Ju lutemi të kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë ose
keni marrë kohët e fundit barna të tjera, përfshirë ato të marra pa recetë. Mos harroni të
informoni mjekun tuaj për trajtimin me Dilapro në qoftë se ju jepet ndonjë bar tjetër gjatë
trajtimit.
Është veçanërisht e rëndësishme që mjeku juaj të jetë në djeni të faktit që ju jeni trajtuar
me:
– digoksin (për trajtimin e insufiçiencës kardiake);
– rifampicin (antibiotik i përdorur për trajtimin e tuberkulozit);
– cimetidin (bar për trajtimin e ulçerës së stomakut, aciditetit në stomak dhe
refluksit acid);
– ketokonazol (bar për trajtimin e mykozave);
– fluoksetin (bar për trajtimin e depresionit);
– haloperidol (bar për trajtimin e psikozave të veçanta mendore / psiqike);
– eritromicin (antibiotik);
– ciklosporinë (bar për suprimimin e sistemit imun, për parandalimin e reaksioneve
të mospranimit pas transplantit të organeve, gjithashtu i përdorur p.sh. për
probleme të caktuara reumatike ose dermatologjike);
– klonidinë (bar për reduktimin e presionit të gjakut ose trajtimin e migrenës);
– verapamil, diltiazem, amiodaron (barna për trajtimin e aritmive);
– kinidinë, disopiramid, meksiletin, propafenon, flekainid (barna për trajtimin e
aritmive);
– barna të tjera për uljen e presionit të gjakut. Karvediloli mund të shtojë efektin e
barnave të tjera të përdorura për uljen e presionit të gjakut të dhëna njëkohësisht
(p.sh. antagonistët e receptorëve alfa-1) dhe barnave që uljen e presionit të
gjakut e japin si efekt anësor, p.sh. barbituratet (në trajtimin e epilepsisë),
fenotiazinat (për trajtimin e psikozave), antidepresivët triciklikë (në trajtimin e
depresionit), barnat vazodilatatorë (barnat për zgjerimin e enëve të gjakut) dhe
alkooli;
– insulinë ose antidiabetikë oralë (agjentë për uljen e sheqerit në gjak), meqenëse
efekti i tyre për uljen e sheqerit në gjak mund të shtohet dhe të maskohen
simptomat e sheqerit të ulët në gjak;
– anestezikë inhalatorë (barnat e përdorura në anestezi);
– simpatomimetikë (barna që shtojnë funksionin e sistemit nervor simpatik);
– dihidropiridina (barna për trajtimin e presionit të lartë të gjakut dhe sëmundjeve të
zemrës);
– nitrate (barna për trajtimin e sëmundjeve të zemrës);
– preparate bllokues neuromuskularë (barna të cilat reduktojnë tensionin
muskular);
– ergotaminë (bar për trajtimin e migrenës);
– disa tableta kundër dhimbjes (AIJS), estrogjenë (hormone) dhe kortikosteroidë
(hormone adrenale), meqenëse këto në disa rrethana ulin efektin e karvedilolit;
– barna që përmbajnë rezerpinë, guanetidinë, metildopa, guanfacinë dhe inhibitorë
të monoaminooksidazës (MAOI) për trajtimin e depresionit, meqenëse këto mund
të çojnë në një ulje të mëtejshme të rrahjeve të zemrës.
Marrja e Dilapro me ushqim dhe pije
Dilapro mund të forcojë efektin e alkoolit.

Shtatzënia
Kërkoni këshillën e farmacistit ose të mjekut përpara se të merrni këtë bar.
Ekziston rreziku i dëmtimit të fëmijës së palindur. Karvediloli duhet të përdoret gjatë
shtatzënisë vetëm në qoftë se mjeku e sheh të nevojshme. Prandaj, gjithmonë
konsultohuni me mjekun tuaj përpara se të përdorni Dilapro gjatë shtatzënisë.
Ushqimi me gji
Karvediloli kalon në qumështin e gjirit dhe prandaj nuk duhet të përdoret gjatë ushqimit
të foshnjes me gji.
Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive
Trajtimi me këtë bar kërkon kontrolle të rregullta mjekësore.
Në fillim të trajtimit, kur rritet doza ose kur ndryshohet preparati si dhe gjatë
ndërveprimit me alkoolin, mund të keni marramendje dhe lodhje. Në qoftë se ju merren
mendtë ose ndiheni i dobët gjatë marrjes së tabletave, duhet të evitoni drejtimin e
automjetit ose punën që kërkon vëmendje të lartë.
3. SI TA MERRNI DILAPRO?
Gjithmonë merreni Dilapro sipas këshillës së mjekut. Në qoftë se nuk jeni i sigurt,
kontaktoni me mjekun ose farmacistin. Në qoftë se ndjeni që efektet e Dilapro janë
shumë të forta ose shumë të dobëta, flisni me mjekun ose farmacistin tuaj.
Tabletat duhet të gëlltiten me të paktën gjysmë gote ujë.
Rekomandohet që Dilapro të merret bashkë me ushqimin në mënyrë që lënda vepruese
të merret më ngadalë dhe në këtë mënyrë të minimizohet mundësia e shqetësimeve të
qarkullimit të gjakut nëse ngriheni në mënyrë të menjëhershme (efekti ortostatik).
Kohëzgjatja e trajtimit përcaktohet nga mjeku. Zakonisht, trajtimi me karvedilol zgjat në
kohë dhe duhet që ai mos të ndërpritet në mënyrë të menjëhershme, por gradualisht
për 1 – 2 javë.
Për përdorim vetëm tek të rriturit:
Nëse nuk përshkruhet ndryshe nga mjeku, doza e zakonshme është:
Insufiçiencë kardiake
kronike e stabilizuar
Doza ditore
Doza fillestare 14 ditët e para:
3.125 mg karvedilol në mëngjes dhe 3.125 mg karvedilol
në darkë
Doza normale Nëse kjo dozë tolerohet, ajo rritet në intervale prej të
paktën 2 javësh në:
6.25 mg karvedilol në mëngjes dhe 6.25 mg karvedilol
në darkë, më pas 12.5 mg karvedilol në mëngjes dhe
12.5 mg karvedilol në darkë, më pas 25 mg karvedilol
në mëngjes dhe 25 mg karvedilol në darkë. Do të merret
doza maksimale e toleruar nga pacienti.
Doza maksimale në raste të
veçanta
25 mg karvedilol në mëngjes dhe 25 mg karvedilol në
darkë.
Presion i lartë esencial i
gjakut
Doza ditore
Doza fillestare Në 2 ditët e para:
12.5 mg karvedilol një herë në mëngjes.
Doza normale 25 mg karvedilol një herë në ditë në mëngjes
Doza maksimale në raste të
veçanta
Minimumi pas 14 ditësh:
25 mg karvedilol në mëngjes dhe 25 mg karvedilol në
darkë.
Kujdes! Doza unike prej 25 mg ose doza ditore prej 50 mg karvedilol nuk duhet
tejkaluar.

Angina pektoris kronike, e
stabilizuar
Doza Ditore
Doza fillestare Në 2 ditët e para:
12,5 mg karvedilol në mëngjes dhe 12,5 mg karvedilol
në darkë
Doza normale 25 mg karvedilol në mëngjes dhe 25 mg karvedilol në
darkë
Doza maksimale në raste të
veçanta
Minimumi pas 14 ditësh:
50 mg karvedilol në mëngjes dhe 50 mg karvedilol në
darkë.
Dozimi tek të moshuarit:
Në hipertension esencial
Doza fillestare Në 2 ditët e para:
12.5 mg karvedilol në mëngjes
Doza normale Nëse efekti nuk është i mjaftueshëm, doza mund të rritet
në intervale prej të paktën 14 ditësh në:
12,5 mg karvedilol në mëngjes dhe 12,5 mg karvedilol)
në darkë, deri në 25 mg karvedilol në mëngjes dhe 25
mg karvedilol në darkë.
Doza maksimale 25 mg karvedilol në mëngjes dhe 25 mg karvedilol në
darkë.
Në fillim të trajtimit, edhe për të moshuarit rekomandohen 12,5 mg karvedilol në ditë.
Tek disa pacientë, ky dozim mund të sigurojë ulje të mjaftueshme të presionit të gjakut
edhe në terapinë afatgjatë.
Në angina pektoris kronike të stabilizuar
Doza maksimale Në trajtimin afatgjatë
25 mg karvedilol në mëngjes dhe 25 mg karvedilol në
darkë.
Tek të moshuarit, nuk duhet të tejkalohet doza prej 2 x 25 mg karvedilol, e ndarë gjatë
ditës.
Në qoftë se keni marrë më shumë Dilapro:
Në qoftë se keni marrë më shumë Dilapro se sasia që duhet të merrnit, ose në qoftë se
fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj, spitalin ose
të telefononi urgjencën për të marrë një mendim për rrezikun dhe këshillë për veprimet
që duhet të ndërmerren.
Simptomat e mbidozimit mund të përfshijnë: ndjenjë ligështie si pasojë e presionit tepër
të ulët të gjakut, rrahje të ngadalta të zemrës dhe në raste të veçanta serioze, mungesë
të rrahjeve të zemrës. Mund të shfaqet gjithashtu vështirësi në fymëmarrje, ngushtim i
rrugëve të ajrit, pafuqi, nivel i ulët i vetëdijes dhe kriza.
Në qoftë se keni harruar të merrni Dilapro:
Në qoftë se harroni një dozë (ose më shumë doza), merrni dozën në vazhdim kur të jetë
koha për marrjen e zakonshme të saj.
Mos merrni një dozë të dyfishtë (ose më të lartë) për të plotësuar dozën (dozat) e
harruar(a).
Në qoftë se ndërprisni trajtimin me Dilapro:
Doza e këtij bari nuk duhet të ndryshohet pa udhëzimin e mjekut. Po ashtu, trajtimi nuk
duhet të ndërpritet pa udhëzimin e mjekut. Trajtimi me Dilapro nuk duhet ndërprerë në
mënyrë të menjëhershme, por duhet të reduktohet gradualisht.
Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose
farmacistin tuaj.
4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME TË DILAPRO
Si të gjitha barnat e tjera, karvediloli mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo
çdokush i manifeston.
Shpeshtësia e efekteve të mundshme anësore tregohet në tabelën më poshtë:

Shumë të
zakonshme:
Ndodhin në më shumë se 1 në 10 përdorues
Të zakonshme: Ndodhin në më pak se 1 në 10, por më shumë se 1 në 100 përdorues
Të pazakonta: Ndodhin në më pak se 1 në 100, por më shumë se 1 në 1,000 përdorues
Të rralla: Ndodhin në më pak se 1 në 1,000, por më shumë se 1 në 10,000 përdorues
Shumë të rralla: Ndodhin në më pak se 1 në 10,000 përdorues, përfshirë raste të izoluara
Pjesa më e madhe e efekteve anësore janë të lidhura me dozën dhe zhduken kur doza
reduktohet ose trajtimi ndërpritet. Disa efekte anësore mund të ndodhin në fillim të
trajtimit dhe zhduken në mënyrë spontane me vazhdimin e mjekimit.
Efekte anësore tek pacientët me insufiçiencë kardiake kronike të stabilizuar:
Shumë të zakonshme:
Nivel i rritur i glukozës në gjak tek diabetikët, mbingarkesë në fluide, edemë e
gjeneralizuar (enjtje e më shumë se një pjese të trupit) dhe edemë gjenitale, çrregullime
të shikimit, rrahje të ngadalta të zemrës, marramendje (p.sh. kur ngrihesh menjëherë),
pafuqi, diarre dhe të vjella.
Të zakonshme:
Ulje e numrit të pllakëzave të gjakut (trombocitopeni) dhe marramendje.
Të pazakonta:
Konstipacion.
Të rralla:
Vilani, çrregullime të sistemit përçues të zemrës, përkeqësim i insufiçiencës kardiake në
fillim të trajtimit dhe përkeqësim i funksionit renal.
Në raste të rralla ka ndodhur insufiçiencë renale akute dhe çrregullime në funksionin
renal në pacientët me ngushtim arterial dhe / ose dëmtim të funksionit renal.
Efekte anësore tek pacientët me presion të rritur të gjakut (hipertension esencial)
ose me dhimbje në kraharor (angina pektoris kronike, e stabilizuar):
Shumë të zakonshme:
Marramendje (p.sh. kur ngrihesh menjëherë), lodhje, dhimbje koke, rrahje të pakta të
zemrës në veçanti në fillim të trajtimit.
Sy të thatë (pakësim i lotëve) dhe dhimbje në krahë edhe këmbë.
Të zakonshme:
Nivele të rritura të kolesterolit, pafuqi, dhimbje stomaku dhe diarre.
Të rralla:
Formulë gjaku e ndryshuar (leukopeni dhe trombocitopeni), edema (enjtje në më shumë
se një pjesë të trupit), çrregullime të gjumit, depresion, ndjesi jonormale, duar dhe
këmbë të ftohta, hundë e bllokuar, konstipacion, të vjella, përkeqësim i funksionit renal
dhe vilani.
Shumë të rralla:
Çrregullime të shikimit, irritim i syve, tharje e gojës, vështirësi në urinim dhe impotencë.
Në raste shumë të rralla, mund të ndodhin gjithashtu çrregullime në sistemin përçues të
zemrës dhe përkeqësim të simptomave tek pacientët me glaukomë ose me sëmundjen
e Raynaud (gishtat në fillim marrin një nuancë blu, më pas të bardhë dhe më vonë
skuqen dhe dhembin).
Disa reaksione të lëkurës (p.sh. dermatit alergjik, kruarje dhe inflamacion i lëkurës)
mund të ndodhin.
Mund të ndodhë psoriazë ose psoriaza paraekzistuese mund të keqësohet.
Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore përkeqësohet, ose në qoftë se vëreni efekte
anësore që nuk përmenden në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të lajmëroni mjekun ose
farmacistin tuaj.

5. SI TA RUANI DILAPRO?
Mbajeni larg fëmijëve.
Mos e përdorni Dilapro pas datës së skadimit e cila është e shënuar në paketim.
Mos e ruani mbi 25°C.
Ruajeni në paketimin origjinal për ta mbrojtur nga drita dhe në një vend të thatë.
6. INFORMACION I MËTEJSHËM
Çfarë përmban Dilapro – Tableta 12.5 mg
Lënda vepruese është karvedilol.
Çdo tabletë përmban 12.5 mg karvedilol.
Përbërësit e tjerë janë: celulozë mikrokristalore, stearat magnezi, silicë koloidale
anhidër.
Çfarë përmban Dilapro – Tableta 25 mg
Lënda vepruese është karvedilol.
Çdo tabletë përmban 25 mg karvedilol.
Përbërësit e tjerë janë: celulozë mikrokristalore, stearat magnezi, silicë koloidale
anhidër.
Përmbajtja e paketimit
Dilapro 12.5 mg: Kuti me 30 tableta.
Dilapro 25 mg: Kuti me 30 tableta.
Mbajtësi i autorizimit për tregtim dhe prodhuesi:
PROFARMA Sh.a.
Rruga “Myslym Keta”
Tel: 00355 4 23 89 602
Tiranë – Shqipëri
Ky fletëudhëzues u rishikua për herë të fundit në Nëntor 2013.