Ketorolak Tretësirë për injeksion Reviewed by Momizat on . Ketorolak Tretësirë për injeksion – 30 mg / 1 ml (Ketorolak trometaminë) Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.  Ruaje Ketorolak Tretësirë për injeksion – 30 mg / 1 ml (Ketorolak trometaminë) Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.  Ruaje Rating: 0
You Are Here: Home » K » Ketorolak Tretësirë për injeksion

Ketorolak Tretësirë për injeksion

Ketorolak
Tretësirë për injeksion – 30 mg / 1 ml
(Ketorolak trometaminë)

ketorolak

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.
 Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
 Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
 Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t’i dëmtojë
ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma me ju.
 Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësohet ose në qoftë se vëreni
ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të
njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.
Në këtë fletëudhëzues:
1. Çfarë është Ketorolak dhe përse përdoret
2. Përpara se të merrni Ketorolak
3. Si ta merrni Ketorolak
4. Efekte anësore të mundshme
5. Si ta ruani Ketorolak
6. Informacion i mëtejshëm
1. ÇFARË ËSHTË KETOROLAK DHE PËRSE PËRDORET
Ketorolak përmban si lëndë vepruese ketorolak trometaminë.
Ketorolak është një antiinflamator josteroid, i cili përdoret në menaxhimin afatshkurtër të
dhimbjeve pasoperative akute të moderuara deri në të forta.
Mjeku juaj mund ta ketë dhënë Ketorolak për një qëllim tjetër. Pyesni mjekun tuaj nëse
doni të dini pse ju është dhënë ky bar.
2. PËRPARA SE TË MERRNI KETOROLAK
Mos merrni Ketorolak në qoftë se:
- jeni alergjik ndaj ketorolak trometaminë apo ndonjërit prej përbërësve të tjerë
(eksipientëve) të Ketorolak;
- keni mbindjeshmëri nga aspirina apo nga ndonjë antiinflamator josteroid tjetër
(reaksione alergjike, astma dhe urtikaria si përgjigje ndaj ekspozimit me aspirinë ose
ndonjë antiinflamator tjetër josteroid si dhe reaksione anafilaktike të rënda);
- keni ulçer peptike aktive ose të mëparshme, histori të gjakrrjedhjes gastrointestinale
ose perforim;
- vuani nga insufiçienca e rëndë e zemrës
- keni ose dyshoheni për hemorragji cerebrovaskulare, hipovolemi ose dehidrim;
- keni polipe nazale dhe diatezë hemorragjike (përfshirë çrregullime të koagulimit);
- keni insufiçiencë renale të avancuar ose rrezik për insufiçiencë renale për shkak të
uljes së vëllimit qarkullues;
- jeni shtatzënë ose gjatë lindjes (rrit rrezikun për hemorragji të mitrës, duke ndikuar
negativisht në qarkullimin e gjakut të fetusit);
- ushqeni me gji fëmijën;
- jeni duke marrë aspirinë, antiinflamatorë të tjerë josteroidë, pentoksifilinë dhe
probenecid (kundërindikohet përdorimi i njëkohshëm i këtyre barnave me Ketorolak).
Gjithashtu Ketorolak kundërindikohet si analgjezik profilaktik para operacionit dhe për
përdorim intraoperativ për shkak të efektit të tij antikoagulues dhe për përdorim
pasoperativ, në pacientët të cilët i janë nënshtruar një ndërhyrjeje kirurgjikale me rrezik
të lartë për hemorragji.
Administrimi neuroaksial (epidural ose intratekal) i Ketorolak është i kundërindikuar.
Tregoni kujdes të veçantë me Ketorolak
Pyesni mjekun tuaj përpara se të merrni Ketorolak.
Antiinflamatorët josteroidë joselektivë shoqërohen me një rritje të vogël të rrezikut për
trombozë edhe kur ata përdoren për një kohë të shkurtër në pacientët pa faktor risku
kardiovaskular.
Doza më e ulët efektive e antiinflamatorëve josteroidë duhet të përshkruhet për një
periudhë sa më të shkurtër dhe nevoja për trajtim afatgjatë duhet të shqyrtohet në
mënyrë periodike.
Kohëzgjatja maksimale e rekomanduar për terapi parenterale është 2 ditë dhe pacientët
duhet të transferohen në terapi orale sa më shpejt të jetë e mundur si dhe përdorimi oral
nuk duhet t’i kalojë 7 ditë.
Antiinflamatorët josteroidë duhet të përdoren me kujdes në pacientët me dëmtime
hepatike sepse ekziston rreziku i hemorragjisë gastrointestinale dhe i mbajtjes së
lëngjeve.
Ketorolak duhet të ndërpritet në qoftë se zhillohen simptoma klinike të hepatotoksicitetit.
Gjithashtu antiinflamatorët josteroidë duhet të përdoren me kujdes në të moshuarit
(rritet rreziku për efekte anësore të rënda deri në raste fatale), si dhe në pacientët me
çrregullime alergjike, probleme të koagulimit të gjakut dhe çrregullime të indit lidhor.
Në pacientët me dëmtim të zemrës kujdesi është i nevojshëm sepse gjendja e tyre
mund të rëndohet.
Antiinflamatorët josteroidë duhet të përdoren me kujdes në pacientët me dëmtim të
veshkave; duhet të përdoren doza sa më të ulëta efektive me një kohëzgjatje mjekimi
sa më të shkurtër si dhe funksioni i veshkave duhet të monitorohet (pacientët me
dëmtime të lehta të veshkave duhet të marrin doza të reduktuara të Ketorolak dhe t’i
nënshtrohen monitorimit të funksionit të veshkave në mënyrë të vazhdueshme).
Përdorimi i një antiinflamatori josteroid në pacientët që vuajnë ose kanë vuajtur nga
ulçera / hemorragjia gastrointestinale duhet evituar dhe këshillohet që mjekimi me këto
barna të ndërpritet nëse pacientit i shfaqen dëmtime gastrointestinale. Megjithatë
pacientët që vuajnë nga sëmundje reumatike serioze (si p.sh. artriti reumatoid),
zakonisht kanë varësi nga mjekimi me antiinflamatorë josteroidë. Për këtë arsye,
pacientët që kanë nevojë për mjekim me barna antiinflamatore josteroide dhe që kanë
rrezik për ulçer gastrointestinale (përfshirë të moshuarit), këshillohet të trajtohen
njëkohësisht me mjekim gastroprotektiv.
Marrja në të njëjtën kohë e një antiinflamatori josteroid me doza të vogla të aspirinës
mund të rrisë rrezikun për efekte anësore gastrointestinale. Për këtë arsye, ky kombinim
duhet përdorur vetëm në rast se është i nevojshëm, si dhe pacienti duhet mbajtur nën
kontroll.
Ketorolak përmban alkool etilik (etanol 96%), prandaj duhet treguar kujdes i veçantë në
fëmijët dhe pacientët me rrezikshmëri të lartë si p.sh. ata me insufiçiencë hepatike dhe
epilepsi. Alkooli etilik (etanol 96%) është i dëmshëm për personat që vuajnë nga
alkoolizmi.
Doza ditore e përgjithshme e Ketorolak duhet të reduktohet në të moshuarit dhe në
pacientët që peshojnë më pak se 50 kg.
Marrja e barnave të tjera:
Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë, keni marrë së fundmi
ose mund të merrni barna të tjera, përfshirë ato të marra pa recetë. Është veçanërisht e
rëndësishme që mjeku juaj të jetë në dijeni të faktit që ju jeni duke u trajtuar me:
- analgjezikë, duhet shmangur përdorimi i njëkohshëm i ketorolakut me
antiinflamatorët e tjerë josteroidë dhe aspirinën (rriten efektet anësore dhe rreziku
për hemorragji);
- diuretikë, rreziku i nefrotoksicitetit të antiinflamatorëve josteroidë rritet nga diuretikët
si dhe ketorolaku kundërshton veprimin e diuretikëve;
- litium, ketorolaku redukton jashtëqitjen e litiumit (rrit riskun për toksicitet); të
shmanget përdorimi i njëkohshëm;
- pentoksifilinë, rritet rreziku për gjakrrjedhje kur merret me ketorolak (të shmanget
përdorimi i njëkohshëm);
- probenecid, jashtëqitja e ketorolakut reduktohet nga probenecid (rritet përqëndrimi
plazmatik); të shmanget përdorimi i njëkohshëm.
Marrja e Ketorolak me ushqim dhe pije
Nuk aplikohet.
Shtatzënia, ushqimi me gji dhe fertiliteti
Shtatzënia
Këshillohet të shmanget përdorimi i antiinflamatorëve josteroidë gjatë tremujorit të parë
dhe të dytë të shtatzënisë, përveç rasteve kur përfitimi potencial për nënën e tejkalon
rrezikun potencial ndaj të cilit ekspozohet fetusi.
Përdorimi i antiinflamatorëve josteroidë është i kundërindikuar gjatë tremujorit të fundit
të shtatzënisë sepse shoqërohet me rritje të rrezikut për mbyllje të duktusit arterior të
fetusit në mitër dhe mundësi për hipertension të vazhdueshëm pulmonar tek i
porsalinduri. Gjithashtu, lindja mund të vonohet dhe proçesi i lindjes mund të zgjatet.
Ketorolak përmban alkool etilik (etanol 96%), kështu që duhet treguar kujdes i veçantë
në gratë shtatzëna.
Ushqimi me gji
Duke qenë se të dhënat mbi përdorimin e ketorolakut gjatë ushqimit me gji janë
kontradiktore dhe ky produkt përmban alkool etilik (etanol 96%), rekomandohet që ky
bar të evitohet gjatë ushqimit me gji.
Fertiliteti
Përdorimi i zgjatur i disa antiinflamatorëve josteroidë është i lidhur me reduktimin e
pjellorisë tek femrat, e cila është e kthyeshme pas ndërprerjes së trajtimit.
Kërkoni këshillën e farmacistit ose të mjekut përpara se të merrni këtë bar.

Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive
Ketorolak shkakton marrje mendsh dhe përgjumje, duke ndikuar në këtë mënyrë
aftësinë për të drejtuar automjetin dhe përdorur makineritë.
Informacion i rëndësishëm për disa nga përbërësit e Ketorolak
Ketorolak përmban alkool etilik (etanol 96%). Alkooli etilik është i dëmshëm për
personat që vuajnë nga alkoolizmi. Gjithashtu duhet treguar kujdes i veçantë në gratë
shtatzëna, ato që ushqejnë me gji, fëmijët dhe pacientët me rrezikshmëri të lartë si p.sh.
ata me insufiçiencë hepatike dhe epilepsi.
3. SI TA MERRNI KETOROLAK
Gjithmonë Ketorolak merret ekzaktësisht si ju thotë mjeku juaj. Duhet të konsultoheni
me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se nuk jeni i sigurt.
Për shkak të shqetësimeve mbi incidencën e lartë të efekteve anësore të raportuara
nga përdorimi i ketorolakut, dozimi dhe kohëzgjatja maksimale e përdorimit të tij janë të
kufizuara. Kohëzgjatja maksimale e rekomanduar për terapinë parenterale me
Ketorolak është 2 ditë dhe pacientët duhet të transferohen në terapi orale sa më shpejt
të jetë e mundur si dhe përdorimi oral nuk duhet t’i kalojë 7 ditë.
Të rriturit dhe fëmijët mbi 16 vjeç
Me injeksion intramuskular ose me injeksion intravenoz: injektimi kryhet në jo më pak se
15 sekonda, fillimisht 10 mg, pastaj 10 – 30 mg çdo 4 – 6 orë sipas nevojës (deri në çdo
2 orë, gjatë periudhës fillestare pasoperative); maksimumi 90 mg në ditë (të moshuarit
dhe pacientët që peshojnë më pak se 50 kg maksimumi 60 mg në ditë).
Kohëzgjatja maksimale e trajtimit është 2 ditë.
Fëmijët nën 16 vjeç
Siguria dhe efikasiteti në fëmijë nuk janë përcaktuar ende. Prandaj, Ketorolak – tretësirë
për injeksion nuk rekomandohet të përdoret në fëmijët nën moshën 16 vjeç.
Në qoftë se keni marrë më shumë Ketorolak
Në qoftë se keni marrë më shumë Ketorolak se sasia që duhet të merrnit, ose në qoftë
se fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj, spitalin
ose të telefononi urgjencën për të marrë një mendim për rrezikun dhe këshillë për
veprimet që duhet të ndërmerren.
Mbidozimi me ketorolak shoqërohet me simptoma të ndryshme si: dhimbje barku,
nauze, të vjella, hiperventilim, ulçer peptike dhe / ose gastrit eroziv si dhe
mosfunksionim të veshkave, simptoma të cilat zhduken pas ndërprerjes së mjekimit.
Dializa nuk e pastron në mënyrë të konsiderueshme ketorolakun nga qarkullimi i gjakut.
Në qoftë se keni harruar të merrni Ketorolak
Në qoftë se harroni një dozë (ose më shumë doza), merrni dozën në vazhdim kur të jetë
koha për marrjen e zakonshme të saj.
Mos merrni një dozë të dyfishtë (ose më të lartë) për të plotësuar dozën (dozat) e
harruar(a).
Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose
farmacistin tuaj.
4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME
Si të gjitha barnat e tjera, Ketorolak mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo
çdokush i manifeston. Efektet anësore të mundshme të Ketorolak janë:
Efektet në traktin gastrointestinal: hemorragji gastrointestinale (sidomos në të
moshuarit), perforim, ulçer peptike, çrregullim i shijes, tharje e gojës, melena, dhimbje
barku, konstipacion, diarre, fryrje barku, urth, dispepsi, nauze, stomatit dhe të vjella.
Efektet në lëkurë: reaksione të rënda të lëkurës përfshirë sindromin Stevens-Johnson
dhe sindromin Lyell, eritroderma, nekrolizë epidermale toksike, prurit dhe rash.
Efektet në gjak: trombocitopeni, gjakrrjedhje nga hunda, frenim i koagulimit të gjakut
duke zgjatur kohën e gjakrrjedhjes, hemorragji e plagëve pasoperative, hematoma,
anemi dhe purpura.

Efektet në sistemin kardiovaskular: infarkt miokardi, prirje për formimin e trombeve,
edemë, hipertension, bradikardi, dhimbje në gjoks, palpitacion dhe zbehje.
Efektet në SNQ: përgjumje, marrje mendsh, dhimbje koke, ethe, konvulsione, meningit
aseptik, eufori, psikozë, ëndrra jonormale, hiperkinezi, konfuzion, dhe haluçinacione.
Efektet në mëlçi: nekrozë hepatike, hepatit, rritje e enzimave të mëlçisë në gjak,
verdhëz dhe insufiçiencë hepatike.
Efektet në veshka: mbajtje e lëngjeve, rritje e uresë dhe kreatininës në gjak,
insufiçiencë renale akute, retension urinar dhe sindrom nefrotik.
Efektet në elektrolitë: hiponatremi dhe hiperkalemi.
Efektet në sy: çrregullime të shikimit dhe neurit optik.
Çrregullime të sistemit imunitar: reaksione të mbindjeshmërisë si anafilaksi,
bronkospazëm, edemë laringeale dhe hipotension.
Çrregullime të frymëmarrjes: astma, dispne dhe edemë pulmonare.
Lajmëroni mjekun ose farmacistin tuaj nëse ju shfaqen këto efekte anësore ose çdo
efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues.
Efekte të tjera: dhimbje në vendin e injektimit, djersitje, dhimbje të muskujve, etje.
5. SI TA RUANI KETOROLAK
Mbajeni larg fëmijëve.
Mos e përdorni Ketorolak pas datës së skadencës të shënuar në paketim.
Mos e ruani në temperaturë mbi 25°C.
Ruajeni në paketimin origjinal.
6. INFORMACION I MËTEJSHËM
Çfarë përmban Ketorolak – Tretësirë për injeksion 30 mg / ml
Lënda vepruese është ketorolak trometaminë.
1 ampulë 1 ml përmban 30 mg ketorolak trometaminë.
Përbërësit e tjerë: acid citrik monohidrat, etanol 96%, hidroksid natriumi, ujë për
injeksion.
Përmbajtja e paketimit:
Kuti me 10 ampula 1 ml
Kuti me 100 ampula 1 ml (për përdorim spitalor)
Mbajtësi i autorizimit për tregtim (MAT) dhe prodhuesi:
PROFARMA Sh.a.
Rruga “Myslym Keta”
Tel.Fax: 00355 4 23 89 602
Tiranë – Shqipëri
Ky fletëudhëzues u formulua në Maj 2013.

Leave a Comment

© 2013. Te gjitha te drejtat e rezervuara.

Scroll to top