Menartan plus 20 mg/12,5 mg Reviewed by Momizat on . Menartan plus 20 mg/12,5 mg Tableta të veshura me film (cipë) Lëndët vepruese: olmesartan medoksomil dhe hidroklortiazid Fletë udhëzuese për pacientin Lexojeni Menartan plus 20 mg/12,5 mg Tableta të veshura me film (cipë) Lëndët vepruese: olmesartan medoksomil dhe hidroklortiazid Fletë udhëzuese për pacientin Lexojeni Rating: 0
You Are Here: Home » M » Menartan plus 20 mg/12,5 mg

Menartan plus 20 mg/12,5 mg

Menartan plus 20 mg/12,5 mg

Tableta të veshura me film (cipë)

Lëndët vepruese:

olmesartan medoksomil dhe hidroklortiazid

Fletë udhëzuese për pacientin

Lexojeni me kujdes të gjithë fletën udhëzuese përpara se të përdorni barin

  • Ruajeni këtë fletë-udhëzuese pasi mund t’ju nevojitet përsëri.
  • Drejtohuni tek mjeku ose farmacisti në rast se keni pyetje të tjera.
  • Mjeku e ka përshkruar këtë bar vetëm për ju. Mos ia jepni atë personave të tjerë, edhe sikur simptomat e tyre të ngjasojnë me tuajat, pasi mund t’i dëmtoni ata.
  1. Çfarë është Menartan plus 20 mg/12,5 mg dhe për çfarë përdoret
  2. Përpara se të përdorni Menartan plus 20 mg/12,5 mg
  3. Si përdoret Menartan plus 20 mg/12,5 mg
  4. Efektet e padëshiruara të mundshme
  5. Si ruhet Menartan plus 20 mg/12,5 mg

Përbërja

Lëndët vepruese:
1 tabletë e veshur me film përmban 20 mg olmesartan medoksomil dhe 12.5 mg hidroklortiazid.

Përbërës të tjerë:
Celulozë mikrokristaline, laktozë monohidrat, hiprolozë (5.0 – 16.0 % grupe hidroksipropoksi), hiprolozë, stearat magnezi (Ph. Eur.) [vegjetal], dioksid titani (E 171), talk, hipromelozë, okside hekuri (III) (E 172)

Formëdoza dhe përmbajtja:

Menartan plus 20 mg/12,5 mg gjendet në paketime (kuti) që përmbajnë 14, 28, 56 ose 98 tableta të veshura me film.
Tableta të veshura me film, me ngjyrë të kuqe në të verdhë, të rrumbullakta, në njërën anë të të cilave është shënuar “C 22″.

1. Çfarë është Menartan plus 20 mg/12,5 mg dhe për çfarë përdoret
Menartan plus 20 mg/12,5 mg përmban dy lëndë vepruese, olmesartan medoksomil dhe hidroklortiazid.
Olmesartan medoksomil i përket grupit të barnave që njihen me emrin “antagonistët e receptorëve të angiotenzinës II”.
Ai vepron duke relaksuar muskujt e lëmuar të enëve të gjakut dhe duke pakësuar presionin e gjakut.
Hidroklortiazidi i përket grupit të barnave që njihen me emrin “diuretikët tiazidikë”.
Ai vepron duke shtuar sasinë e urinës dhe duke pakësuar presionin e gjakut.
Kombinimi i këtyre dy lëndëve vepruese në tabletat Menartan plus 20 mg/12,5 mg  e pakëson presionin e gjakut më tepër se sa kur secila prej tyre përdoret e vetme.

Zotërues i Lejes së Tregëtimit
MENARINI INTERNATIONAL O. L. S. A.
1, Avenue de la Gare,
L-1611 Luxembourg

 Përfaqësues i autorizuar:
BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP)
Glienicker Weg 125
12489 Berlin, Germany

Përdorimet
Menartan plus 20 mg/12,5 mg përdoret për trajtimin e presionit të rritur të gjakut, që nuk shkaktohet nga dëmtime të njohura të organeve (hipertension esencial) në rast se, sipas mendimit të mjekut, kombinimi i këtyre lëndëve vepruese gjen indikim.
Një rast i tillë haset zakonisht në pacientë tek të cilët trajtimi vetëm me olmesartan medoksomil nuk e ul presionin e gjakut në masën e duhur.

2. Përpara se të përdorni Menartan plus 20 mg/12,5 mg

Menartan plus 20 mg/12,5 mg nuk duhet të përdoret në rast se:

● Keni mbindjeshmëri (alergji) ndaj ndonjërës prej lëndëve vepruese, ndaj përbërësve të tjerë të tabletës ose ndaj substancave që rrjedhin prej sulfonamideve
● Vuani nga dëmtimi i rëndë i funksionit të veshkave (klirensi i kreatininës < 30 ml/min)
● Vuani nga pakësimi i patrajtueshëm i nivelit të kaliumit në gjak (hipokalemi)
● Vuani nga shtimi i patrajtueshëm i nivelit të kalciumit në gjak (hiperkalcemi)
● Vuani nga pakësimi i patrajtueshëm i nivelit të natriumit në gjak (hiponatremi)
● Vuani nga shtimi i nivelit të acidit urik në gjak, të shoqëruar me ankesa
● Vuani nga dëmtimi i rëndë i funksionit të mëlçisë, ngushtimi i kanaleve të tëmthit  (obstruksion i rrugëve biliare) ose çrregullime të derdhjes së lëngut të tëmthit nga fshikëza e tëmthit (kolestazë)
● Jeni shtatzënë (4-9 muajshe) ose jeni duke ushqyer foshnjën me gji

Masa paraprake dhe përkujdesje gjatë përdorimit
Menartan plus 20 mg/12,5 nuk duhet të përdoret nga fëmijët apo të rinjtë nën 18 vjeç.

Nevojitet një kujdes i veçantë gjatë përdorimit të Menartan plus 20 mg/12,5 mg në rastet kur e dini se vuani nga problemet shëndetësore të mëposhtme: 

Çrregullime të funksionit të veshkave ose pas transplantit të veshkave
Në kushtet e çrregullimeve të formës së lehtë deri të mesme të funksionit të veshkave këshillohet që të kontrollohet rregullisht nga mjeku niveli në gjak i kaliumit, kreatininës dhe acidit urik. Menartan plus 20 mg/12,5 mg nuk duhet të përdoret në rastet e dëmtimit të rëndë të funksionit të veshkave, me një klirens të kreatininës < 30 ml/min) (shih paragrafin ” Menartan plus 20 mg/12,5 mg nuk duhet të përdoret”).
Duke qenë se mungon përvoja e përdorimit të Menartan plus 20 mg/12,5 menjëherë pas transplantit të veshkave, një gjë e tillë nuk këshillohet.

● Sëmundjet e mëlçisë
Menartan plus 20 mg/12,5 mg mund të ndikojë në balancën e kripës dhe lëngjeve të organizmit.
Ky veprim, në pacientët me sëmundje të mëlçisë, mund të çojë deri në komë hepatike.
Përveç kësaj, përvoja e përdorimit të olmesartan medoksomil në kushtet e çrregullimit të funksionit të mëlçisë është e pakët.
Për këto arsye, përdorimi i Menartan plus 20 mg/12,5 mg në pacientët me sëmundje të mëlçisë nuk është i këshilluar.
Menartan plus 20 mg/12,5 mg nuk duhet të përdoret në të sëmurët me dëmtim të rëndë të funksionit të mëlçisë, ngushtim të kanaleve të tëmthit (obstruksion i rrugëve biliare) ose çrregullime të derdhjes së lëngut të tëmthit nga fshikëza e tëmthit (kolestazë).

● Ngushtimi i valvulave të zemrës (stenozë e valvulës mitrale ose e aortës) ose në raste të tjera të pengesave të rrjedhjes së gjakut në barkushen e majtë të zemrës (kardiomiopatia hipertrofike obstruktive).

● Mungesa e lëngjeve dhe/ose natriumit në organizëm (p.sh në rastet me të vjella ose heqje barku të theksuar, gjatë përdorimit me doza të larta të barnave që rritin sasinë e urinës).
Në rastet e mungesës (defiçitit) së natriumit dhe lëngjeve, trajtimi mund të fillohet vetëm pasi kjo gjendje është korrigjuar, në të kundërt, ndërmjet të tjerave ka rrezik që presioni i gjakut të ulet në mënyrë të theksuar.

● Rritje mbi normë të niveleve të aldosteronit në gjak (hiperaldosteronizëm parësor).
Në përgjithësi këto pacientë nuk i përgjigjen trajtimit.
Për këtë arsye, përdorimi i Menartan plus 20 mg/12,5 nuk këshillohet.

● Ngushtim i arterieve të veshkave (i të dy veshkave ose i veshkës së vetme)
Në këto kushte, ashtu si me barnat e tjerë që ulin presionin e gjakut, ka rrezik që rënia e presionit të gjakut të jetë shumë e shprehur dhe të shfaqet pamjaftueshmëria e funksionit të veshkave (insufiçienca renale).

● Diabeti
Diuretikët tiazidikë, si p.sh hidroklortiazidi, mund të shkaktojnë rritje të nivelit të sheqerit në gjak.
Në këto kushte, një diabet i formës së fshehur mund të shfaqet.
Gjithashtu, mund të jetë e nevojshme që mjeku të bëjë përshtatjen e dozave të insulinës ose barnave antidiabetikë oralë (që merren nga goja).

● Lupusi eritematoz
Janë raportuar raste të përkeqësimit ose riakutizimit të lupusit eritematoz (sëmundje që ka lidhje me sistemin imunitar të organizmit).

● Alergjia ose astma bronkiale
Ndonjëherë, reaksionet e mbindjeshmërisë ndaj hidroklortiazidit janë më të shpeshta në këta pacientë.

● Format e rënda të pamjaftueshmërisë së punës së zemrës ose sëmundjeve të veshkave, përfshi edhe ngushtimin e arterieve renale, pasi ka rrezik që rënia e presionit të gjakut të jetë shumë e shprehur ose, rrallë, ndërmjet të tjerave, të shfaqet insufiçienca renale akute.

● Edemat
Në kushtet e motit të nxehtë, mund të vërehet një pakësim i nivelit të natriumit në gjak në pacientët me edema (grumbullim të lëngjeve në inde).

● Në parim, në pacientët me arteriosklerozë të gjeneralizuar, sëmundje koronare të zemrës ose sëmundje ishemike cerebrovaskulare (çrregullime të qarkullimit të gjakut në tru), ka rrezik që, në rast se rënia e presionit të gjakut të jetë shumë e shprehur, të ndodhë insult cerebral (goditje në tru) ose infarkt miokard (krizë në zemër).

● Veçanërisht në pacientë me cirozë hepatike, që marrin diuretikë të fuqishëm, që kanë defiçit të kripës, që vuajnë nga insufiçienca kardiake (pamjaftueshmëria e punës së zemrës) apo që janë diabetikë këshillohet të mbikqyret me kujdes niveli i kaliumit në gjak.

Për çfarë nevojitet vëmendje:

● Menartan plus 20 mg/12,5 mg mund të shkaktojë një shtim të nivelit të yndyrnave dhe acidit urik në gjak, si dhe mund të precipitojë krizat e podagrës (gutës) në pacientët e prirur.

● Menartan plus 20 mg/12,5 mg mund të ndikojë në balancën e kripës dhe kriprave minerale të trupit në mënyra të ndryshme. Për këtë arsye, mjeku mund të kërkojë ekzaminime të gjakut për këtë qëllim.

Simptomat e mëposhtme mund të jenë shenja që tregojnë se balanca e ujit, kripës dhe kriprave minerale të trupit tuaj është e çrregullt (p.sh. nivelet e kaliumit, kalciumit, magnezit, natriumit ose klorit): etje; tharje e gojës; dobësi trupore; gjendje letargjike; përgjumje; nervozizëm; dhimbje ose krampe të muskujve; dobësi muskulare; rënie e theksuar e presionit të gjakut (hipotension); pakësim i sasisë së urinës (oliguri); shtim i shpeshtësisë së rrahjeve të zemrës (takikardi) dhe çrregullime të tretjes, si të përziera dhe të vjella (shih gjithashtu paragrafin “Efektet e padëshiruara të mundshme”).

Njoftoni mjekun në rast se ju shfaqen simptomat e mësipërme.

● Diuretikët që mbajnë kaliumin në organizëm, shtesat me kalium ose zëvendësuesit e kripës së gjellës që përmbajnë kalium, si edhe disa barna të tjerë që rritin nivelin e kaliumit në gjak (p.sh. heparina) mund të merren njëkohësisht me Menartan plus 20 mg/12,5 mg vetëm në rast se tregohet shumë kujdes dhe niveli i kaliumit në gjak kontrollohet vazhdimisht.

● Njoftoni mjekun në rast se jeni duke mbajtur një dietë të varfër me kripë.

● Menartan plus 20 mg/12,5 mg duhet të ndërpritet përpara se të kryhen testet e funksionit të gjendrës paratiroide.

● Menartan plus 20 mg/12,5 mg përmban hidroklortiazid, i cili mund të shkaktojë vlera pozitive të testeve anti-doping.

● Efekti mbi presionin e gjakut është më i paktë tek personat me ngjyrë.

Shtatzënia
Nuk ka përvojë lidhur me përdorimin e Menartan plus 20 mg/12,5 mg te gratë shtatzëna.
Në kuadrin e përkujdesjeve, ju nuk duhet të përdorni Menartan plus 20 mg/12,5 mg gjatë tremujorit të parë të shtatzënisë.
Për këtë arsye, ju duhet të njoftoni mjekun në rast se planifikoni të mbeteni shtatzënë ose ndërkohë që keni mbetur shtatzënë, me qëllim që ai të përcaktojë një alternativë të përshtatshme trajtimi për ju.
Duke qenë se përdorimi i olmesartan medoksomil, njërit prej lëndëve vepruese që përmban Menartan plus 20 mg/12,5 mg, në tremujorin e dytë dhe të tretë të shtatzënisë mund të dëmtojë apo të shkaktojë vdekjen e fetusit (fëmijës së palindur), si edhe të porsalindurit, ju nuk duhet të përdorni Menartan plus 20 mg/12,5 mg përgjatë gjashtë muajve të fundit të shtatzënisë (shih ” Menartan plus 20 mg/12,5 mg nuk duhet të përdoret”).
Në rast se zbuloni që keni mbetur shtatzënë, duhet të ndërprisni sa më parë përdorimin e Menartan plus 20 mg/12,5 mg. Për këtë qëllim, takohuni menjëherë me mjekun.

Ushqyerja me gji
Në rast se jeni duke ushqyer me gji fëmijën, ju nuk duhet të përdorni Menartan plus 20 mg/12,5 mg (shih ” Menartan plus 20 mg/12,5 mg nuk duhet të përdoret”).

Drejtimi i automjeteve dhe përdorimi i makinerive
Ka pak mundësi që Menartan plus 20 mg/12,5 mg të dëmtojë aftësinë tuaj për të drejtuar automjete ose për të përdorur makineri të tjera.
Megjithatë, gjatë trajtimit të presionit të rritur të gjakut, rastësisht, mund të shfaqen marrje mendsh ose lodhje.
Në rast se vini re një veprim të tillë, këshillohuni me mjekun përpara se të ndërmerrni veprimtaritë e mësipërme.

Të dhëna të rëndësishme lidhur me disa nga lëndët e tjera përbërëse të Menartan plus 20 mg/12,5 mg
Ky produkt mjekësor përmban laktozë.
Në rast se mjeku ju ka thënë që vuani nga intoleranca ndaj disa sheqernave, këshillohuni me mjekun përpara se të përdorni këtë produkt.

Ndërveprimet me barna të tjerë
Njoftoni mjekun ose farmacistin në rast se jeni duke përdorur ose keni përdorur para pak kohësh barna të tjerë, përfshi edhe ata që merren pa recetë.

Nuk këshillohet përdorimi në të njëjtën kohë i Menartan plus 20 mg/12,5 mg me barnat e mëposhtëm:

● Litium, pasi niveli i litiumit në gjak mund të rritet dhe, për pasojë, efektet e padëshiruara të tij mund të shtohen.
Në rastet kur përdorimi i njëkohshëm i këtyre barnave është i nevojshëm, mjeku do të kërkojë që të kontrolloni rregullisht nivelin e litiumit në gjak.

● Barna që ndikojnë në nivelin e kaliumit në gjak: shtesat me kalium, zëvendësuesit e kripës së gjellës që përmbajnë kalium, barna të tjerë që rritin nivelin e kaliumit në gjak (p.sh. heparina, ACE inhibitorët), diuretikët që mbajnë kaliumin në organizëm apo diuretikët që eliminojnë kaliumin (diuretikët kaliuretikë), laksativët, karbenoksoloni, penicilina G, amfotericina, derivatet e acidit salicilik (disa barna kundër dhimbjes dhe inflamacionit), kortizonikët ose hormoni adrenokortikotrop (ACTH).

Njoftoni mjekun në rast se jeni duke përdorur barnat e mëposhtëm:

● Barna të tjerë që shërbejnë për uljen e presionit të gjakut, pasi efekti i Menartan plus 20 mg/12,5 mg mund të shtohet prej tyre.

● Barna kundër dhimbjes dhe inflamacionit (antiinflamatorë jo steroidë).
Efekti i Menartan plus 20 mg/12,5 mg mbi presionin e gjakut mund të pakësohet Në disa të sëmurë me dëmtim të funksionit të veshkave (p.sh. në pacientë të moshuar ose me defiçit të lëngjeve), ekziston rreziku për të zhvilluar insufiçiencë renale akute.
Për këtë arsye, nevojitet që t’i kushtohet kujdes marrjes së përshtatshme të lëngjeve dhe kontrollit të funksionit të veshkave.
Në rastet kur përdoren doza të larta të disa prej barnave kundër dhimbjes (salicilate), Menartan plus 20 mg/12,5 mg mund të shtojë efektet e padëshiruara të tyre në sistemin nervor qëndror.

● Alkool, barbiturate, disa gjumëdhënës dhe barna anestetikë, antidepresantë, pasi ato mund të shkaktojnë një rënie të theksuar, të papritur, të presionit të gjakut gjatë ngritjes në këmbë (hipotension ortostatik).

● Baklofen dhe amifostinë, pasi ato mund të fuqizojnë efektin antihipertensiv të Menartan plus 20 mg/12,5 mg.

● Kripëra të kalciumit, pasi niveli i tyre në gjak mund të rritet nga hidroklortiazidi.
Në rastet kur përdorimi i njëkohshëm i tyre është i nevojshëm, mjeku do të kërkojë të kontrollojë nivelet e kalciumit në gjak dhe të përshtasë dozën e kalciumit.

● Kolestiraminë dhe kolestipol (barna për uljen e yndyrnave në gjak), pasi ato mund të ndikojnë përthithjen e hidroklortiazidit nga organizmi.

● Barna antikolinergjikë (p.sh. atropinë dhe biperiden), pasi ato mund të shtojnë biodisponibilitetin (sasinë e përthithur) të hidroklortiazidit.

● Barna efekti i të cilëve ndikohet nga çrregullimet e balancës së kaliumit në gjak, pasi nevojitet një monitorim i rregullt i nivelit të kaliumit dhe EKG: glukozidë digitalikë (barna për trajtimin e dobësisë së zemrës), barna për trajtimin e çrregullimeve të ritmit (p.sh. kinidinë, hidrokinidinë, dizopiramid, amiodaron, sotalol, dofetilid ose ibutilid), barna psikoaktivë (p.sh. tioridazinë, klorpromazinë, levomepromazinë, trifluoperazinë, ciamemazinë, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol ose droperidol) ose barna të tjerë që mund të shkaktojnë disa ndryshime në EKG (“torsadë të majës”; një shtim i rrezikshëm i frekuencës së zemrës me origjinë nga ventrikujt) (p.sh. bepridil, cisaprid, difemanil, halofantrinë, mizolastinë, pentamidinë, sparfloksacinë, terfenadinë ose infuzionet ose injeksionet e eritromicinës ose vinkaminës).

● Barna që ulin nivelin e sheqerit në gjak (antidiabetikët oralë dhe insulina), pasi mjekut mbase do t’i duhet të përshtasë dozat e tyre.

● Metformina, pasi ka rrezik për shtim të aciditetit të gjakut (acidozë laktike), të shkaktuar nga insufiçienca funksionale renale e mundshme, që lidhet me hidroklortiazidin.

● Barnat beta bllokues dhe diazoksidi, pasi veprimi i tyre rritës i nivelit të sheqerit në gjak mund të shtohet nga lëndë të tilla si hidroklortiazidi.

● Barna simpatomimetikë (p.sh. noradrenalinë), pasi efekti mund të pakësohet.

● Disa barna miorelaksantë (p.sh. tubokurarinë), pasi efekti i tyre mund të shtohet nga hidroklortiazidi.

● Barna kundër gutës (probenecid, sulfinpirazon dhe allopurinol), pasi hidroklortiazidi mund të shtojë nivelin e acidit urik në gjak, dhe pasi reaksionet e mbindjeshmërisë ndaj allopurinolit ndodhin më shpesh.

● Amantadinë, pasi hidroklortiazidi mund të shtojë rrezikun për efekte të padëshiruara të amantadinës.

● Barna që pengojnë ndarjen qelizore (p.sh. ciklofosfamid, metotreksat), pasi hidroklortiazidi mund të pakësojë jashtëqitjen e këtyre barnave nga veshka dhe të shtojë veprimin dëmtues të tyre mbi palcën e kockave.

● Metilldopa, pasi gjatë marrjes në të njëjtën kohë me hidroklortiazidin janë raportuar raste të veçuara të anemisë hemolitike (shkrirjes së rruazave të kuqe të gjakut).

● Ciklosporinë, pasi trajtimi në të njëjtën kohë mund të shtojë rrezikun për rritjen e acidit urik dhe shfaqjen e podagrës (gutës).

● Tetraciklina, pasi trajtimi në të njëjtën kohë mund të shkaktojë rritje të azotemisë.

● Hidroksid alumini dhe magnezi (barna kundër aciditetit të shtuar të stomakut), pasi mund të pakësojnë, lehtësisht, biodisponibilitetin e olmesartanit.

3. Si përdoret Menartan plus 20 mg/12,5 mg
Menartan plus 20 mg/12,5 mg duhet të përdoret gjithmonë sipas këshillave të mjekut.
Në rast se nuk ndiheni të sigurtë pyetni mjekun ose farmacistin.
Tabletat e Menartan plus 20 mg/12,5 mg mund të merren gjatë ushqimit ose pavarësisht prej tij.
Tabletat duhet të gëlltiten duke u ndihmuar nga një sasi e vogël uji.
Këshillohet që, sa herë është e mundur, tabletat të merren në të njëjtën kohë të ditës, p.sh në mëngjes.
Është shumë e rëndësishme që trajtimi me Menartan plus 20 mg/12,5 mg të vazhdojë për aq kohë sa e këshillon mjeku.
Në rast se mjeku nuk e përshkruan ndryshe, doza e këshilluar, është 1 tabletë e veshur me film Menartan plus 20 mg/12,5 mg në ditë.
Njoftoni mjekun në rast se keni përshtypjen që veprimi i Menartan plus 20 mg/12,5 mg është tepër i fortë ose i mangët.

Të sëmurët e moshuar
Për të sëmurët mbi 65 vjeç, për dozimin vlejnë të njëjtat këshilla si tek të rriturit më të rinj.

Çrregullimi i funksionit të veshkave
Në rast se Menartan plus 20 mg/12,5 mg duhet të përdoret në pacientë me dëmtim të formës së lehtë deri mesatare të funksionit të veshkave (klirensi i kreatininës 30 – 60 ml/min), këshillohet që të kontrollohet rregullisht funksioni i veshkave (shih “Përkujdesje dhe paralajmërime gjatë përdorimit”).

Përdorimi i gabuar dhe mbidozimi
Menjëherë njoftoni mjekun ose kërkoni ndihmë mjekësore në spitalin më të afërt në rast se përdorni doza më të mëdha nga ato që ju nevojiten ose në rast seMenartan plus 20 mg/12,5 mg, aksidentalisht gëlltitet nga fëmijët.
Në rast se harroni të merrni dozën e ditës, mos ndërmerrni asnjë veprim, por vazhdoni mjekimin rregullisht ditën tjetër.
Nuk është e nevojshme që të dyfishoni dozën, për të zëvendësuar dozën e harruar.

4. Efektet e padëshiruara të mundshme
Si të gjithë barnat, Menartan plus 20 mg/12,5 mg mund të shfaqë efekte të padëshiruara.

Vlerësimi i efekteve të padëshiruara është bërë sipas shpeshtësisë së më poshtme:

Shumë të zakonshme: Më shumë se 1 në 10 pacientë të trajtuar

Të zakonshme: Më pak se 1 në 10, por më shumë se 1 në 100 pacientë të trajtuar

Jo të zakonshme: Më pak se 1 në 100, por më shumë se 1 në 1,000 pacientë të trajtuar

Të rralla: Më pak se 1 në 1,000, por më shumë se 1 në 10,000 pacientë të trajtuar

Shumë të rralla: Më pak se 1 në 10,000 pacientë të trajtuar, përfshi edhe rastet e veçuara.

 Menartan plus
Efektet e padëshiruara të vërejtura në të gjithë studimet klinike të kryera me Menartan plus dhe placebo janë rreshtuar më poshtë.

Të zakonshme: Marrje mendsh, lodhje

Jo të zakonshme: Palpitacione (perceptim i rrahjeve të zemrës), rënie e presionit të gjakut, rënie e papritur e presionit të gjakut gjatë ngritjes në këmbë (hipotension ortostatik), dobësi trupore, të fiktë, shpërthime në lëkurë, ekzemë, rritje e nivelit të acidit urik në gjak (hiperuricemi), rritje e nivelit të triglicerideve në gjak (hipertrigliceridemi).

Vlerat laboratorike:

Jo të zakonshme: Rritje e nivelit të yndyrnave në gjak, rritje e azotemisë, rritje ose pakësim i nivelit të kaliumit në gjak, rritje e nivelit të kalciumit në gjak.

Të rralla: Rritje jo e theksuar e nivelit të acidit urik në gjak, rritje jo e theksuar e kreatininemisë, pakësim jo i theksuar i vlerave të hemoglobinës dhe hematokritit
Nga të gjithë simptomat e vërejtura gjatë studimeve klinike, vetëm marrja e mendve është raportuar me një shpeshtësi më të madhe në pacientët që kanë përdorur Menartan plus se në ata që kanë përdorur placebo.
Siç ndodh zakonisht, gjatë përdorimit të barnave që janë kombinim i dy lëndëve vepruese, nuk mund të përjashtohet shfaqja e efekteve të padëshiruara nga secila

lëndë vepruese.
Olmesartan medoksomil

Përvoja pas hedhjes në treg Pas hedhjes në treg, në pacientët e trajtuar me olmesartan medoksomil janë raportuar efektet e padëshiruara të mëposhtme:

Shumë të rralla: Trombocitopeni (pakësim i numrit të trombociteve), marrje mendsh, dhimbje koke, kollë, dhimbje stomaku, të përziera, të vjella, të kruara, shpërthime në lëkurë (ekzantema), skuqje të
lëkurës (rash), sëmundje alergjike të tilla si angioedema (enjtje e indeve të fytyrës, gojës dhe/ose laringut), inflamacion alergjik i lëkurës, enjtje të fytyrës (edema) dhe urtikaria, krampe muskulare, dhimbje muskulare, insufiçiencë renale akute, çrregullime të funksionit të veshkave, dobësi trupore  ose mungesë fuqie, lodhje, përgjumje, ndjesi e të qenurit sëmurë.

Vlerat laboratorike: Shtim i nivelit të kreatininës dhe azotemisë në gjak, shtim i nivelit të enzimave hepatike (mëlçisë)

Studimet klinike

Gjatë studimeve klinike me olmesartan medoksomil janë raportuar efektet e padëshiruara të mëposhtme:

Të zakonshme: Marrje mendsh, bronkit, kollë, inflamacion i fytit, rrjedhje hundësh, dhimbje stomaku, heqje barku (diarre), çrregullime të tretjes, të përziera, inflamacion gastrointestinal, inflamacion i kyçeve, dhimbje mesi, dhimbje kockash, gjak në urinë, infeksione të rrugëve urinare, dhimbje gjoksi, lodhje, simptoma të ngjashme me gripin, edema periferike (grumbullim i ujit në inde), dhimbje

Jo të zakonshme: Ndjesi të fikti, angina pektoris (dhimbje gjoksi), shpërthime në lëkurë (rash kutan)

Të rralla: Rënie të presionit të gjakut.

Vlerat laboratorike

Të zakonshme: Rritje të nivelit të kreatinë fosfokinazës, rritje e nivelit të yndyrnave në gjak, rritje e nivelit të acidit urik në gjak, shtim i nivelit te enzimave hepatike (mëlçisë)

Të rralla: Shtim i nivelit të kaliumit në gjak.

Nga të gjithë simptomat e raportuara gjatë studimeve klinike, vetëm marrja e mendve, rritja e nivelit të yndyrnave në gjak dhe rritja e nivelit të kreatinë fosfokinazës, është raportuar me një shpeshtësi më të madhe në pacientët që kanë përdorur olmesartan medoksomil se në ata që kanë përdorur placebo.

Hidroklortiazidi

Në pacientët e trajtuar me hidroklortiazid, lënda e dytë vepruese në përbërje të Menartan plus, janë raportuar efektet e padëshiruara të mëposhtme:

Hidroklortiazidi mund të shkaktojë ose të shtojë humbje të lëngjeve, veprim ky që mund të çrregullojë balancën e kripës dhe kriprave minerale të trupit (shih paragrafin “Përkujdesje dhe paralajmërime gjatë përdorimit”).

Të zakonshme: Ndjesi të fikti, marrje mendsh, dobësi, gjendje konfuzioni,

dhimbje koke, lodhje.

Jo të zakonshme: Pakësim i oreksit, mungesë oreksi, hipotension ortostatik (rënie e papritur e presionit të gjakut gjatë ngritjes në këmbë), shqetësime në stomak, të përziera, të vjella, diarre (heqje barku), kapsllëk (konstipacion,) shtim të gazrave, dhimbje stomaku, mbindjeshmëri ndaj dritës, shpërthime në lëkurë (rash), urtikaria.

Të rralla: Inflamacion i gjendrave të pështymës, leukopeni (pakësim i numrit të rruazave të bardha të gjakut), neutropeni/ agranulocitozë (pakësim i numrit të granulociteve, të cilat janë një grup i caktuar i rruazave të bardha të gjakut), trombocitopeni (pakësim i numrit të trombociteve), anemi aplastike dhe hemolitike (pakësim i numrit të rruazave të kuqe të gjakut), dëmtim i palcës së kockave, shqetësim, depresion, çrregullime të gjumit, apati, parestezi (ndjesi jo normale në lëkurë), konvulsione, shikim i objekteve me ngjyrë të verdhë, mjegullime të përkohshme të pamjes, pakësim i lotëve, çrregullime të ritmit të zemrës, inflamacion nekrotizues i enëve të gjakut (vaskulit, vaskulit i enëve të gjakut të lëkurës), trombozë dhe emboli, vështirësi në frymëmarrje (përfshi pneumoninë dhe edemën pulmonare), inflamacion i pankreasit, verdhëz (ikter), inflamacion akut i fshikëzës së tëmthit, reaksione të ngjashme me lupusin eritematoz, rishfaqje të lupusit eritematoz kutan, reaksione anafilaktike (reaksione mbindjeshmërie), nekrolizë toksike të epidermës (shkolitje të lëkurës me formim të fshikëzave), krampe muskulare (ngërçe), dobësi muskulare, parezë (paralizë jo e plotë, e formës së lehtë), çrregullime të funksionit të veshkave, inflamacion i veshkave, insufiçiencë renale akute, ethe, çrregullime të potencës seksuale.

Shumë të rralla: Ileus paralitik (obstruksion intestinal)

Vlerat laboratorike:

Të zakonshme: Rritje e nivelit të sheqerit në gjak, shtim i jashtëqitjes së sheqerit në urinë (glikozuri), rritje e nivelit të acidit urik në  gjak, çrregullime të balancës së kripës dhe kriprave minerale (ulje të nivelit të natriumit, magnezit, klorit dhe kaliumit, si edhe rritje të nivelit të kalciumit në gjak), rritje e nivelit të yndyrnave në gjak (kolesterol dhe trigliceride), rritje e nivelit në gjak të lëndëve që jashtëqiten nga veshkat (kreatininë, ure).

Në rast se ju shfaqen efekte të padëshiruara të cilat nuk janë përshkruar në këtë fletë udhëzuese njoftoni mjekun ose farmacistin.

5. Si ruhet Menartan plus 20 mg/12,5 mg
Mbajeni në vende që nuk mund të shihen dhe arrihen nga fëmijët.
Mos e përdorni Menartan plus 20 mg/12,5 mg pas kalimit të datës së skadencës, e cila është e shënuar në paketim.

Kjo fletë udhëzuese është miratuar në 07/2006

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Comment

© 2013. Te gjitha te drejtat e rezervuara.

Scroll to top