Piroftal (kolir) Reviewed by Momizat on . Piroftal (kolir) Solucion piroxicam 0.5 % Për përdorim në sy. kolir Përbërja 100 ml të solucionit 0.5 % përmbajnë 0.5 g piroxicam. Forma farmaceutike 10 ml pika Piroftal (kolir) Solucion piroxicam 0.5 % Për përdorim në sy. kolir Përbërja 100 ml të solucionit 0.5 % përmbajnë 0.5 g piroxicam. Forma farmaceutike 10 ml pika Rating: 0
You Are Here: Home » P » Piroftal (kolir)

Piroftal (kolir)

Piroftal (kolir)

Piroftal

Solucion piroxicam 0.5 %

Për përdorim në sy.

kolir

Përbërja
100 ml të solucionit 0.5 % përmbajnë 0.5 g piroxicam.

Forma farmaceutike
10 ml pika për sy.

Kategria farmaceutike
Aniti inflamator jo steroid, oftalmik.

Indikacionet
Gjendjet inflamatore të syrit.
Edemë korneale dhe konjuktivale.
Trauma okulare, uveitis, skleritis, përpara dhe pas operacionit të kataraktes (mbajtje e midriazes intaoperatore), neovaskularizimi korneal nga lentet e kontaktit.

Kundërindikacionet
Hipersensibilitet individual nga çdo komponent i solucionit.
Në gratë shtatëzana dhe gjatë gjidhënies, produkti duhet administruar vetëm në rastet me domosdoshmëri të lartë.

Kujdes
Në pacientë të moshuar, preparati duhet administruar me kujdes të veçantë.
Përdorimi për periudha të gjata, mund të bëhet shkak për shfaqjen e fenomeneve të sensibilitetit.
Nëse ato shfaqen, atëhere mjekimi duhet ndërprerë dhe duhet filluar një tjetër preparat.
Duhet të mbahet larg vendeve të arritshme prej fëmijëve.
Produkti duhet ruajtur në vende të erreta dhe në temperaturë 25 Gradë Celcius.

Ndërveprime me preparate të tjera
Nuk njihen.

Efektet në aftësinë për ti dhënë makinës dhe përdorimin e makinerive të tjera
Efekte në aftësinë për ti dhënë makinës dhe përdorimin e makinerive të tjera nuk njihen.

Mënyra e dhënies
Një – dy pika, tre herë në ditë.
Këshillohet të përdoret për katër deri në dhjetë ditë.
Pikat hidhen në forniksin konjuktival.

Mbidoza
Rastet me mbidozë nga administrimi okular nuk njihen.

Efektet e padëshiruara
Rrallë mund të shfaqet irritacion tranzitor i lehtë.
Eshtë e këshillueshme që pacientët të referojnë tek mjeku ose farmacisti i tyre për ndonje efekt anësor që mund t`i shfaqet gjatë mjekimit.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Comment

© 2013. Te gjitha te drejtat e rezervuara.

Scroll to top