Prizitec 10 mg tableta Reviewed by Momizat on . Prizitec 10 mg tableta Prizitec 10 mg përmban cetirizinë dihidrokloride dhe 52,30mg laktosë monohidrat. Indikacionet Tableta Në të rritur dhe në fëmijë mbi mosh Prizitec 10 mg tableta Prizitec 10 mg përmban cetirizinë dihidrokloride dhe 52,30mg laktosë monohidrat. Indikacionet Tableta Në të rritur dhe në fëmijë mbi mosh Rating: 0
You Are Here: Home » P » Prizitec 10 mg tableta

Prizitec 10 mg tableta

Prizitec 10 mg tableta

Prizitec 10 mg përmban cetirizinë dihidrokloride dhe 52,30mg laktosë monohidrat.

Indikacionet

Tableta
Në të rritur dhe në fëmijë mbi moshën 6 vjeç:
Cetirizina është e indikuar në heqjen e simptomave nazale dhe okulare në rinitet alergjike stinore.
Cetirizina është e indikuar në heqjen e simptomave kronike nga urtikaria.

Solucioni me pika
Në të rritur dhe në fëmijë mbi moshën 2 vjeç:
Cetirizina është e indikuar në heqjen e simptomave nazale dhe okulare, në rinitet alergjike stinore.
Cetirizina është e indikuar në heqjen e simptomave kronike nga urtikaria.

Administrimi

Tableta

Fëmijë nga mosha 6-12 vjeç: 5 mg dy herë në ditë. (Gjysëm tablete 2 herë në ditë).

Të rritur dhe adoleshentë mbi 12 vjeç: 10 mg një herë në ditë (Një tabletë).
Tableta ka nevojë të tretet në një gotë me pak ujë.

Solucioni me pika

Fëmijë nga 2-6 vjeç: 2.5 mg dy herë në ditë (5 pika 2 herë në ditë).

Fëmijë nga 6-12 vjeç: 5 mg dy herë në ditë (10 pika 2 herë në ditë).

Të rritur dhe adoleshentë mbi 12 vjeç: 10 mg një herë në ditë (20 pika).

Pikat mund të hidhen në një gotë me ujë dhe të merren në rruge orale.Duhet patur kujdes sasia e ujit të jetë e mjaftueshme që pacienti ta ketë të lehtë për ta marrë sidomos fëmijët. Pas hedhjes në ujë solucioni duhet të merret menjëherë.
Për pacientet me probleme renale duhet patur parasysh “Klirensi I Kreatinines”dhe doza duhet të individualizohet duke patur parasysh funksionin e veshkës.

Më poshtë kemi percaktuar dozen në bazë të funksionit të veshkave,e nxjerrë kjo nga formula e Klirensit.

Grupi Normal          Klirensi deri ne 80                          Doza     10 mg një herë në ditë
Grupi                       Klirensi 50-79                                  Doza     10 mg një herë në ditë
Grupi Moderuar       Klirensi 30- 49                                Doza      5 mg një herë në ditë
Grupi i përzier         Klirensi <30                                    Doza      5 mg një herë në dy ditë

I sëmurë nga veshkat dhe pacientë që i nënshtrohen dializës është e kundraindikuar.

Në fëmijë të cilët vuajnë nga sëmundje të veshkave doza përcaktohet në baze të klirensit të kreatininës ,moshës dhe peshës.
Në pacientët që vuajnë nga probleme me heparin nuk ka nevojë për rregullim doze,vetëm në rastin kur pacienti ka probleme me veshkën dhe heparin bëhet rregullim doze.

Kundërindikime

 • Hipersensibilitet nga substancat aktive dhe eksipientët .
 • Pacientet me sëmundje të veshkave,me klirens kreatinine më të vogel se 10ml/min.
 • Pacientë me probleme në tolerimin e glukozë,galaktozë.

Duhet patur kujdes në personat epileptik me risk të lartë për të bërë konvulsione.
Duhet patur kujdes në fëmijë më të vegjël se 6 vjeç pasi tableta nuk është e rekomanduar.

Kujdes : Për shkak të eksipientëve në formulimin e preparatit solucioni me pika nuk është i rekomanduar për fëmijët në një moshë më të vegjel se 2 vjeç.
Metilparahidroksibenzoat dhe propilparahidroksibenzoat që ndoshen në solucionin me pika për përdorim oral 10mg/ml mund të shkaktojnë reaksione alergjike.

Ndërveprimi me barna të tjera
Duke patur parasysh farmakokinetikën dhe farmakodinamikën si dhe tolerancën e cetirizinës nuk priten ndërveprime të barnave me këtë antihistaminik.
Efekti i cetirizinës nuk ulet nga prania e ushqimit.

Shtatzania dhe gjidhënia
Studimet që janë bërë në kafshë nuk tregojnë në mënyrë direkte apo indirekte efektet e dëmshme në shtatzani të cetirizinës ,në zhvillimin embrional ,apo në moszhvillimin gjatë apo pas lindjes.Duhet treguar kujdes gjatë përshkrimit të preparatit.
Cetirizina sekretohet me qumështin e gjirit dhe 25%-90% përqendrohet në plazëm si gjatë marrjes së produktit ashtu dhe pasi është ndërprerë keshtu që përshkrimi në gratë që ushqejnë fëmijët me gji duhet bërë me shumë kujdes.
Për personat që përdorin makinë apo makineri të ndryshme nuk duhet ta tejkalojnë dozën e rekomanduar, në një doze prej 10mg nuk është vënë re një humbje e aftësisë për të ngarë makinën apo gjëndje gjumi.

Efekte të padëshiruara
Studimet klinike kanë treguar se cetirizina e marrë në dozën e rekomanduar ka shumë pak efekte të padëshiruara në SNQ ku përfshihen lodhje, dhimbje koke.
Cetirizina është një antagonist selektiv i receptorëve H1 dhe mund të japi efekt antikolinergjik si mosakomodim i syrit,goje të thatë.
Janë raportuar funksione jo normale të heparit si rritje e enzimave të tilla si bilirubina, këto parametra rregullohen pas ndërprerjes së produktit.

Efekte të padëshiruara në gjak dhe në limfe:

 • shume e rrallë –trombocitopeni.

Sistemin imun:

 • e rrallë-hipersensibilitet,
 • shumë e rrallë –shok anafilaktik.

Shqetësime psikike:

 • E pazakontë-axhitimi,
 • e rrallë agresion ,konfuzion, depresion,aluçinacione, pagjumësi.
 • Shume e rralle-tik.

Sistemin nervor:

 • E pazakontë –paraestazi,
 • e rralle-konvulsione,probleme me lëvizjen,
 • shumë e rrallë-tremor,diskinezia,sinkop.
 • E panjohur –amnesi.

Shqetësime të zemrës:

 • E rrallë –takikardia.

Shqetësime gastrointestinale:

 • e pazakontë-diarre.

Hepar:

 • E rrallë-rritje e transaminazave,alkalin fosfatazes si dhe e bilirubinës.

Në lëkurë:

 • E pazakontë –prurit ,rash,
 • e rrallë-urtikarie.

Në raste overdozë vëmë re shqetësime në SNQ ose shqetësime të cilat do të duan një bar antikolinergjik.

Ndër problemet që do të shfaqen janë:
Konfuzion, lodhje, tremor, dhimbje koke, midriaz, prurit, takikardi, dhe retension urinar.
Për cetirizinën nuk ka një antidote të njohur deri tani.
Në raste se kemi një overdozë veprojmë në bazë të simptomave që ka si dhe bëhet lavazh stomaku.
Duhet theksuar se cetirizina nuk largohet as me aplikimin e dializës.
Cetirizina i përket grupit të derivative të piperazinës.
Është antagoniste selektive e receptoreve H1.
Efektet e saj anti receptorëve H1 janë shfaqur në vetitë antialergjike që ajo ka me një dozë 10 mg një ose dy herë në ditë.
Studimet në njërëz të shëndoshë kanë treguar se cetirizina 5mg dhe 10mg zvogëlon nivelin e histaminës edhe pse ajo qëndron në një nivel të lartë në lëkurë.
Në një studim prej 35 ditësh në fëmijë nga 5 deri ne 12 vjeç pas përdorimit të cetirizinës nuk u gjet ndonjë efekt antihistaminik, pas trajtimit, lëkura e mori përsëri nivelin e histaminës pas tre ditësh.
Në 6 javë studime me 186 pacientë, me rinite alergjike dhe astma stinore, pas administrimit te 10mg cetirizinë, simptomat u larguan dhe nuk u prek funksioni i pulmoneve.
Kjo tregon sigurinë e preparatit.
Duke u marrë në dozën e caktuar cetirizina përmirëson jetën e pacientëve me rinite alergjike stinore.
Përqëndrimi i saj në plazëm është 300ng/ml, nuk ka akumulim për një dozë 10mg për 10 ditë .
Bioefektiviteti i cetirizinës është i njëjtë kur jepet si solucion, kapsul dhe tabletë.
Cetirizina nuk i nënshtrohet efektit first pass ajo jashtëqitet me urinë e pandryshuar dhe gjysëmjeta plazmatike e saj është 10 orë.
Gjysemjeta plazmatike është 6 orë në fëmijët 6-12vjeç, 5 orë në fëmijët 2- 6vjeç dhe 6-24 muajsh 3.1orë.

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Comment

© 2013. Te gjitha te drejtat e rezervuara.

Scroll to top