Prodexa T Reviewed by Momizat on . Prodexa T Tableta – 0.5 mg (Deksametazon) Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e këtij bari.  Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mun Prodexa T Tableta – 0.5 mg (Deksametazon) Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e këtij bari.  Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mun Rating: 0
You Are Here: Home » P » Prodexa T

Prodexa T

Prodexa T
Tableta – 0.5 mg
(Deksametazon)

prodexa_t

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e këtij bari.
 Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund t’ju nevojitet ta lexoni përsëri.
 Nëse keni pyetje të mëtejshme, drejtohuni tek mjeku ose farmacisti juaj.
 Ky bar është përshkruar për ju personalisht. Mos ja jepni personave të tjerë. Mund t’i
dëmtojë ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
 Nëse ndonjë prej efekteve anësore bëhet serioz, ose nëse vëreni efekte anësore që
nuk përmenden në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të informoni mjekun ose farmacistin
tuaj.
Ky fletëudhëzues përmban:
1. Çfarë është Prodexa T dhe përse përdoret?
2. Çfarë duhet të dini përpara se të merrni Prodexa T?
3. Si ta merrni Prodexa T?
4. Efekte anësore të mundshme
5. Si ta ruani Prodexa T?
6. Informacione të mëtejshme
1. ÇFARË ËSHTË PRODEXA T DHE PËRSE PËRDORET?
Prodexa T përmban një glukokortikoid sintetik (hormon i gjendrës mbiveshkore) me veprim
në metabolizëm, balancën e elektrolitëve dhe funksionin e indeve.
Prodexa T indikohet
në sëmundje që kërkojnë trajtim sistemik me glukokortikoidë. Këtu bëjnë pjesë në varësi të
formës së shfaqur dhe shkallës së gravitetit:
Sëmundje neurologjike
edemë cerebrale (vetëm në presion të rritur intrakranial të konfirmuar nga tomografia e
kompjuterizuar), e shkaktuar nga një tumor cerebral, operacion neurokirurgjik, absces i
trurit.
Sëmundje të mushkërive dhe të rrugëve të frymëmarrjes
atake akutë, të rëndë, të astmës.
Sëmundje të lëkurës
trajtimi i hershëm i sëmundjeve akute, të rënda, të përhapura, të lëkurës, si eritrodermia,
pemfigus vulgaris, ekzemë akute.
Sëmundje të sistemit imun / Sëmundje reumatologjike
trajtimi i sëmundjeve reumatike sistemike (sëmundje reumatike që mund të prekin organet
e brendshme), si: lupus eritematoz sistemik.
Fazat aktive të disa inflamacioneve vaskulare (vaskulite sistemike), si: panarteritis nodosa
(në rast se njëkohësisht ka serologji pozitive për hepatit B, kohëzgjatja e trajtimit duhet të
kufizohet në dy javë).
Inflamacion reumatik aktiv i kyçeve (artrit reumatoid) me forma të rënda progresive p. sh.
forma që çojnë shpejt në dëmtim të kyçeve dhe / ose prekin edhe indet përveç kyçeve.
Artrit juvenil idiopatik (artrit që shfaqet në moshën e adoleshencës pa shkak të njohur) i
rëndë, sistemik (sindromi Still) ose që prek syrin në një formë që nuk kontrollohet lokalisht
(iridociklit).
Ethe reumatike që prekin edhe zemrën (kardit – inflamacion i zemrës).
Infeksione
infeksione të rënda me shenja të ngjashme me helmimin (p. sh. në tuberkuloz, tifo, vetëm i
shoqëruar me terapinë e përshtatshme antiinfektive).
Sëmundje tumorale
për trajtimin mbështetës të tumoreve malinje.
Parandalimi dhe trajtimi i të vjellave të shkaktuara nga trajtimi me citostatikë.
Parandalimi dhe trajtimi i të vjellave pasoperatore.
Terapi zëvendësuese hormonale
në funksion të reduktuar të mbiveshkoreve ose kur ai mungon krejtësisht (sindroma
adrenogenitale) tek të rriturit.
2. ÇFARË DUHET TË DINI PËRPARA SE TË MERRNI PRODEXA T?
Prodexa T nuk duhet të merret,
nëse jeni i mbindjeshëm (alergjik) ndaj deksametazonit ose ndonjërit prej përbërësve të
tjerë të Prodexa T.
Tregoni kujdes të veçantë me Prodexa T
Trajtimi me glukokortikoidë mund të çojë në ulje të funksionit të mbiveshkoreve (prodhim i
pamjaftueshëm endogjen i glukokortikoidëve), që në varësi të dozës dhe kohëzgjatjes së
trajtimit, mund të zgjasë për disa muaj pas ndërprerjes së glukokortikoidëve, ndonjëherë
edhe më shumë se një vit. Nëse gjatë trajtimit me glukokortikoidë ndodhin strese të
caktuara, si: sëmundje që shoqërohen me temperaturë, aksidente, operacione ose lindje,
duhet të kontaktohet mjeku ose urgjenca për të vendosur për vazhdimin e trajtimit. Mund
të nevojitet një rritje kalimtare e dozës ditore të Prodexa T. Edhe në rast të një funksionimi
të ulur të kores së mbiveshkoreve edhe pasi trajtimi ka mbaruar, në situata stresi fizik,
mund të nevojitet dhënia e glukokortikoidëve. Në rast të një trajtimi afatgjatë me Prodexa
T, mjeku duhet t’ju pajisë me një kartë kortikoidësh, të cilën duhet ta mbani gjithmonë me
vete.
Për të shmangur një hipofunksionim akut të kores së mbiveshkoreve të shkaktuar nga
trajtimi, në fund të tij, mjeku duhet të përcaktojë një plan për reduktimin e dozës, të cilin
duhet ta ndiqni me kujdes.
Trajtimi me Prodexa T duhet të fillohet për sëmundjet e mëposhtme vetëm nëse mjeku e
sheh të domosdoshme. Nëse është e nevojshme, njëkohësisht duhet të merren edhe
barna kundër patogjenit shkaktar:
- infeksione virale akute (lia, herpes, infeksione nga herpes simpleks, inflamacion i
kornesë së syrit nga viruset herpes)
- hepatit kronik aktiv HBsAG-pozitiv (inflamacion infeksioz i mëlçisë)
- afërsisht 8 javë përpara deri në 2 javë pas vaksinimit me vaksina me shkaktar të
dobësuar (vaksina të gjalla)
- infeksione bakteriale akute dhe kronike
- sëmundje mykotike që prekin organet e brendshme
- sëmundje të caktuara të shkaktuara nga parazitë (ameba, infeksione nga krimbat, p.
sh. nga nematodet)
- poliomielit
- sëmundje e nyjeve limfatike pas vaksinimit për tuberkuloz
- nëse ka tuberkuloz në anamnezë, përdorimi duhet bërë vetëm i shoqëruar me barna
kundër tuberkulozit.
Gjithashtu, Prodexa T duhet përdorur në sëmundjet e mëposhtme vetëm nëse mjeku e
sheh të domosdoshme dhe nëse njëkohësisht këto sëmundje trajtohen në mënyrë të
përshtatshme:
- ulçera gastrointestinale
- humbje e madhe e masës kockore (osteoporozë)
- presion i lartë i gjakut që kontrollohet me vështirësi
- sëmundje e sheqerit që kontrollohet me vështirësi (diabet melitus)
- çrregullime psikiatrike (edhe në anamnezë)
- presion i rritur intraokular (glaukomë me kënd të ngushtë dhe të gjerë)
- dëmtime dhe ulçeracione të kornesë së syrit.
Për shkak të rrezikut të çarjes së murit të zorrës dhe peritonitit, Prodexa T duhet përdorur
vetëm për arsye shumë të forta mjekësore dhe nën mbikqyrje të kujdesshme:
- në inflamacion të rëndë të kolonit (kolit ulçeroz) që rrezikon çarjen, me absces ose
inflamacion purulent
- në protuberancat e inflamuara të murit të zorrës (divertikulit)
- pas operacioneve intestinale (enteroanastomoza), menjëherë pas operacionit.
Shenjat e irritimit peritoneal pas shpërthimit të një ulçere gastrointestinale mund të
mungojnë tek pacientët që marrin doza të larta glukokortikoidësh.
Në rast se njëkohësisht vuani nga diabeti, metabolizmi duhet të kontrollohet rregullisht;
nevoja për barnat që trajtojnë diabetin (insulinë, antidiabetikë oralë) mund të jetë më e
rritur.
Gjatë trajtimit me Prodexa T, kryesisht nëse përdoret në doza të larta dhe në pacientë me
hipertension që nuk kontrollohet lehtë, është i nevojshëm një kontroll i rregullt i presionit të
gjakut.
Pacientët me funksion shumë të dobësuar të zemrës duhet të monitorohen me shumë
kujdes sepse ekziston rreziku për përkeqësim.
Prodexa T mund të maskojë shenjat e një infeksioni, duke vështirësuar kështu përcaktimin
e një infeksioni ekzistues ose që po zhvillohet.
Përdorimi afatgjatë, edhe në doza të vogla, i deksametazonit, çon në rritje të riskut për
infeksione, edhe nga ato mikroorganizma, të cilat në kushte të tjera rrallë shkaktojnë
infeksione (të ashtuquajturat infeksione oportuniste).
Vaksinat me mikroorganizma të ngordhur janë të mundura. Gjithsesi duhet treguar kujdes
sepse reaksioni imun dhe për pasojë suksesi i vaksinimit mund të ndikohen nga dozat e
larta të kortikoidëve.
Në trajtimet afatgjata me Prodexa T janë të nevojshme kontrolle të rregullta mjekësore
(duke përfshirë kontrollet tek okulisti në intervale 3-mujore).
Veçanërisht në trajtimet afatgjata me doza të larta të Prodexa T duhet marrë një dietë e
pasur me kalium (p. sh. perime, banane) dhe një marrje e kufizuar e kripës, si dhe nivelet
e kaliumit në gjak duhen monitoruar.
Në varësi të kohëzgjatjes së trajtimit dhe dozimit, duhet të konsiderohet një ndikim negativ
në metabolizmin e kalçiumit, kështu që rekomandohet parandalimi i osteoporozës. Kjo
vlen kryesisht kur ka faktorë të tjerë risku, si: predispozitë familjare, mosha e madhe,
marrja e pamjaftueshme e proteinave dhe kalçiumit, pirja e shumtë e duhanit, konsum i
tepërt i alkoolit, periudha pas menopauzës si dhe mungesa e aktivitetit fizik. Parandalimi
konsiston në marrjen e mjaftueshme të kalçiumit dhe vitaminës D dhe në kryerjen e
aktivitetit fizik. Në rast të një osteoporoze ekzistuese, mjeku mund të konsiderojë një
trajtim shtesë.
Kur përfundon ose në rast se ndërpritet trajtimi afatgjatë me glukokortikoidë, duhet të
konsiderohen këto mundësi: rikthimi ose përkeqësimi i sëmundjes, insufiçiencë akute e
kores së mbiveshkoreve, sindroma e ndërprerjes së kortizonit.
Sëmundjet virale (p. sh. fruthi, lia) mund të shfaqen në formë veçanërisht agresive tek
pacientët që trajtohen me Prodexa T.
Më të rrezikuar janë fëmijët me sistem imun të dobësuar si dhe personat që nuk janë
prekur më parë nga fruthi dhe lia. Nëse gjatë kohës që trajtohen me Prodexa T ata kanë
kontakt me persona të sëmurë nga fruthi dhe lia, duhet të kontaktohet menjëherë mjeku
për të marrë një mjekim parandalues nëse është nevoja.
Fëmijët
Tek fëmijët, për shkak se ekziston risku i frenimit të rritjes, Prodexa T duhet përdorur
vetëm nëse është e detyrueshme nga ana mjekësore dhe në trajtimet afatgjata me
glukokortikoidë, rritja në gjatësi duhet të kontrollohet rregullisht.
Të moshuarit
Edhe tek të moshuarit duhet të bëhet një vlerësim i kujdesshëm i raportit përfitim / risk për
shkak të riskut të rritur për osteoporozë.
Efektet nga keqpërdorimi për qëllime dopingu
Përdorimi i Prodexa Tmund të çojë në rezultate pozitive gjatë kontrolleve për doping.
Pasojat shëndetësore të përdorimit të Prodexa T si agjent dopingu nuk mund të
parashikohen; rreziqet serioze nuk mund të përjashtohen.
Marrja e Prodexa T me barna të tjera
Ju lutemi të informoni mjekun ose farmacistin tuaj nëse merrni / përdorni ose keni marrë /
përdorur së fundmi barna të tjera, përfshirë ato të marra pa recetë.
Prodexa T mund të ndikohet si më poshtë:
- rritje e veprimit dhe theksim i mundshëm i efekteve anësore
barnat që ngadalësojnë metabolizmin në mëlçi, si disa antimykotikë (ketokonazol,
itrakonazol), mund të rrisin efektin kortikoid.
Disa hormone seksuale femërore, p. sh. për parandalimin e shtatzënisë (“pilula”),
mund të rrisin efektin kortikoid.
- ulje e veprimit
barnat që përshpejtojnë metabolizmin në mëlçi, si disa gjumësjellës (barbiturate),
barnat kundër konvulsioneve (fenitoinë, karbamazepinë, primidon) dhe disa barna
kundër tuberkulozit (rifampicin), mund të reduktojnë efektin kortikoid.
Përdorimi i hidroksidit të aluminit ose magnezit (barna për uljen e prodhimit të acidit në
stomak, antiacidë) tek pacientët me sëmundje kronike të mëlçisë, mund të reduktojë
efektin kortikoid.
Barnat që përmbajnë efedrinë, që përdoren për të ulur enjtjen e mukozave, mund të
përshpejtojnë metabolizmin e glukokortikoidëve, duke ulur kështu efektin e tyre.
Prodexa T ndikon në veprimin e barnave të mëposhtëm:
- rritje e veprimit dhe theksim i mundshëm i efekteve anësore
Prodexa T mund të rrisë riskun për ndryshime në formulën e gjakut nëse përdoret
njëkohësisht me disa barna antihipertensive (ACE inhibitorë).
Prodexa T mund të rrisë veprimin e glikozideve kardiake nëpërmjet eliminimit të
kaliumit.
Prodexa T mund të rrisë ekskretimin e kaliumit nga barnat diuretike (saluretike) ose
laksative.
Prodexa T mund të rrisë rrezikun për ulçera dhe gjakrrjedhje gastrointestinale nëse
përdoret njëkohësisht me barna antiinflamatore dhe antireumatike (salicilate,
indometacinë dhe antiinflamatorë të tjerë josteroidë).
Prodexa T mund të zgjasë efektin miorelaksant të disa barnave (miorelaksantët
jodepolarizues).
Prodexa T mund të theksojë efektin e rritjes së presionit intraokular të disa barnave
(atropina dhe antikolinergjikë të tjerë).
Prodexa T mund të rrisë riskun për shfaqjen e sëmundjeve të muskujve ose të
muskulit të zemrës nëse përdoret njëkohësisht me barna kundër malaries ose
sëmundjeve reumatike (klorokinë, hidroksiklorokinë, meflokinë).
Prodexa T mund të rrisë nivelet e ciklosporinës (bar për suprimimin e sistemit imun) në
gjak dhe në këtë mënyrë të rrisë rrezikun për konvulsione.
- ulje e veprimit
Prodexa T mund të reduktojë veprimin e uljes së sheqerit në gjak të antidiabetikëve
oralë dhe insulinës.
Prodexa T mund të dobësojë veprimin e barnave që pengojnë koagulimin e gjakut
(antikoagulantët oralë, kumarinat).
Prodexa T mund të reduktojë veprimin e barnave kundër parazitëve (prazikuantel).
Prodexa T, veçanërisht në doza të larta, mund të reduktojë veprimin e hormonit të
rritjes (somatropin).
Prodexa T mund të reduktojë rritjen e hormonit stimulues të tiroides (TSH) pas marrjes
së protirelinës (TRH, hormon i trurit të mesëm).
Ndikimi në testet laboratorike
Glukokortikoidët mund të fshehin reaksionet e lëkurës në testet e alergjisë.
Shtatzënia dhe ushqimi me gji
Këshillohuni me mjekun ose farmacistin tuaj përpara se të merrni / përdorni çdo bar.
Shtatzënia
Gjatë shtatzënisë, veçanërisht në tre muajt e parë, mjekimi mund të bëhet vetëm pas një
analize të kujdesshme përfitim – risk, prandaj gratë duhet të informojnë mjekun për një
shtatzëni ekzistuese ose të mundshme.
Në një trajtim afatgjatë me glukokortikoidë gjatë shtatzënisë, nuk mund të përjashtohen
çrregullimet e rritjes të fëmijës së palindur. Nëse glukokortikoidët merren në fund të
shtatzënisë, mund të shfaqet një ulje e funksionit të mbiveshkoreve tek i porsalinduri, që
mund të kërkojë një trajtim të kujdesshëm zëvendësues tek ai.
Ushqimi me gji
Glukokortikoidët, ku bën pjesë edhe deksametazoni, kalojnë në qumështin e gjirit. Nuk ka
të dhëna se fëmija mund të dëmtohet. Megjithatë, nëse jepet gjatë ushqimit me gji, duhet
bërë vetëm nëse është e domosdoshme. Nëse për shkak të sëmundjes kërkohen doza më
të larta, duhet të ndërpritet ushqimi me gji.
Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive
Nuk ka të dhëna që Prodexa T ndikon në aftësinë për të drejtuar automjetin apo për të
përdorur makineri. E njëjta gjë vlen edhe për punët që kryhen pa patur një pikëmbështetje
të sigurt.
Informacione të rëndësishëm për disa nga përbërësit e Prodexa T
Ky bar përmban laktozë. Ju lutemi që ta merrni Prodexa T vetëm pasi të keni folur me
mjekun tuaj nëse jeni në dijeni që vuani nga intoleranca ndaj sheqernave të caktuar.
3. SI TA MERRNI PRODEXA T?
Gjithmonë merreni Prodexa T sipas udhëzimit të mjekut. Flisni me mjekun ose farmacistin
tuaj nëse nuk jeni i sigurt.
Doza e deksametazonit do të përcaktohet nga mjeku për ju personalisht.
Ju lutemi t’i përmbaheni udhëzimeve të përdorimit, përndryshe Prodexa T mund të mos
ketë efektin e duhur.
Nëse nuk përshkruhet ndryshe nga mjeku, doza e zakonshme është:
Sëmundje neurologjike
- Edemë cerebrale:
fillimisht, në format akute, në varësi të shkakut dhe shkallës së sëmundjes, 8 deri 10
mg (deri në 80 mg) deksametazon në venë (i.v.), më pas 16 deri 24 mg (deri në 48 mg)
deksametazon në ditë, të ndarë në 3 – 4 (deri në 6) doza unike, në venë ose si tableta,
për 4 deri 8 ditë.
Gjatë trajtimit me rrezatim ose të tumoreve të trurit që nuk mund të operohen, mund të
nevojiten doza të ulëta, afatgjata të deksametazonit.
Sëmundje të mushkërive dhe të rrugëve të frymëmarrjes
- Atake akutë, të rëndë, të astmës:
Të rriturit: sa më shpejt të jetë e mundur 8 deri 20 mg deksametazon si tabletë ose i.v.,
kur është e nevojshme, dhënie të tjera prej 8 mg deksametazon çdo 4 orë.
Fëmijët: 0,15 deri 0,3 mg deksametazon/kg peshë i.v. ose si tabletë ose 1,2 mg/kg i.v.,
më pas 0,3 mg/kg çdo 4 deri 6 orë.
Sëmundje të lëkurës
- Sëmundje akute të lëkurës:
në varësi të llojit dhe përhapjes së sëmundjes, doza ditore prej 8 deri 40 mg
deksametazon, në raste të veçanta deri në 100 mg deksametazon. Më pas vazhdohet
trajtimi me doza që vijnë duke u ulur.
Sëmundje reumatike / Sëmundje autoimune
- Ethe reumatike që prekin edhe zemrën (kardit – inflamacion i zemrës):
12 deri 15 mg deksametazon në ditë.
- Panarteritis nodosa:
6 deri 15 mg deksametazon në ditë (në rast se njëkohësisht ka serologji pozitive për
hepatit B, kohëzgjatja e trajtimit duhet të kufizohet në dy javë).
- Lupus eritematoz sistemik:
6 deri 15 mg deksametazon në ditë.
- artrit reumatoid aktiv me forma të rënda progresive p. sh. forma që çojnë shpejt në
dëmtim të kyçeve:
12 deri 15 mg deksametazon në ditë,
kur preken edhe indet përveç kyçeve:
6 deri 12 mg deksametazon në ditë.
artrit juvenil i rëndë, sistemik (sindromi Still) ose që prek syrin në një formë që nuk
kontrollohet lokalisht (iridociklit):
doza fillestare 12 deri 15 mg deksametazon në ditë.
Infeksione
- infeksione të rënda me shenja të ngjashme me helmimin:
4 deri 20 mg deksametazon në ditë i.v. ose si tabletë për disa ditë, gjithmonë i
shoqëruar me trajtimin e përshtatshëm antiinfektiv, në raste të veçanta (p. sh. tifo) doza
fillestare është deri 200 mg i.v., e cila më pas ulet.
Sëmundje tumorale
- për trajtimin mbështetës të tumoreve malinje:
në fillim 8 deri 16 mg deksametazon në ditë,
nëse trajtimi është pak më i zgjatur, 4 deri 12 mg deksametazon në ditë.
- parandalimi dhe trajtimi i të vjellave të shkaktuara nga trajtimi me citostatikë:
trajtimi bëhet sipas skemave të caktuara.
- parandalimi dhe trajtimi i të vjellave pasoperatore:
doza unike prej 8 deri 20 mg deksametazon oral përpara fillimit të operacionit, tek
fëmijët 2 vjeç e sipër, 0,15 deri 0,5 mg/kg peshë (maksimumi 16 mg).
Sindroma adrenogenitale tek të rriturit:
1/2 deri 1 1/2 tablete Prodexa T (ekuivalente me 0,25 deri 0,75 mg deksametazon) në ditë
si dozë unike.
Nëse është rasti, jepet edhe një mineralkortikoid (fludrokortizon). Në strese të caktuara
fizike, si: infeksione që shoqërohen me temperaturë, aksidente, operacion ose lindje, doza
mund të rritet në mënyrë të përkohshme sipas udhëzimit të mjekut.
Mënyra dhe kohëzgjatja e përdorimit
Tableta që merren nga goja.
Merrini tabletat gjatë ose pas ushqimit, të pacopëtuara, me një sasi të mjaftueshme lëngu
(këshillohet një gotë uji).
Kur është e mundur, doza ditore duhet të merret si dozë unike në mëngjes. Në sëmundje
që kërkojnë trajtim me doza të larta, është e domosdoshme marrja më shpesh se një herë
në ditë për të arritur efektin maksimal. Mjeku do të vlerësojë mundësinë për të marrë
trajtim të alternuar (një herë në 2 ditë) në varësi të shkallës së sëmundjes dhe përgjigjes
tuaj ndaj kurës.
Kohëzgjatja e trajtimit varet nga sëmundja bazë si dhe nga ecuria e saj. Mjeku juaj do të
përcaktojë një skemë të cilën duhet ta ndiqni me rigorozitet. Sapo të arrihet një efekt i
kënaqshëm nga trajtimi, doza reduktohet në një dozë mbajtëse ose trajtimi përfundon.
Ndërprerja duhet të bëhet në mënyrë graduale.
Pas terapisë fillestare, nëse konsiderohet i nevojshëm një trajtim afatgjatë, duhet kaluar në
kurën me prednizon / prednizolon, sepse mundësia për të shkaktuar insufiçiencë të kores
së mbiveshkoreve është më e ulët.
Zakonisht, trajtimi i sindromës adrenogenitale zgjat gjithë jetën.
Në rastet e hipotiroidizmit ose cirrozës së mëlçisë mund të mjaftojnë doza më të ulëta ose
mund të nevojitet një reduktim i dozës.
Ju lutemi të flisni me mjekun ose farmacistin tuaj nëse keni përshtypjen se efekti i Prodexa
T është shumë i fortë ose shumë i dobët.
Nëse keni marrë më shumë Prodexa T sesa duhet
Në përgjithësi, edhe kur merret në sasi të mëdha për një kohë të shkurtër, Prodexa T nuk
shkakton komplikacione. Nuk është e nevojshme të merren masa të veçanta. Nëse vini re
efekte anësore më të theksuara ose të pazakonta, duhet të këshilloheni me mjekun.
Nëse keni harruar të merrni Prodexa T
Doza e harruar mund të rekuperohet gjatë ditës dhe të nesërmen duhet të vazhdoni
mjekimin si zakonisht me dozën që ju ka rekomanduar mjeku.
Nëse keni harruar më shumë se një herë ta merrni barin, mund të ndodhë rikthim ose
përkeqësim i sëmundjes që po trajtohet. Në të tilla raste duhet të njoftoni mjekun, i cili do
të shikojë dhe rregullojë trajtimin në mënyrën e përshtatshme.
Nëse ndërprisni marrjen e Prodexa T
Gjithmonë ndiqni dozimin që ju ka përshkruar mjeku. Prodexa T nuk mund të jepet
asnjëherë pa recetë, sepse veçanërisht pas trajtimeve të gjata, ai mund të çojë në
suprimim të prodhimit endogjen të vetë organizmit të glukokortikoidëve (insufiçiencë e
mbiveshkoreve). Një stres i fortë fizik, pa prodhimin e mjaftueshëm të glukokortikoidëve,
mund të jetë kërcënues për jetën.
Nëse keni pyetje të tjera mbi përdorimin e këtij bari, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME
Si të gjitha barnat, Prodexa T mund të ketë efekte anësore, por që mund të mos shfaqen
tek kushdo.
Në terapinë zëvendësuese hormonale, nëse ndiqen dozat e rekomanduara, rreziku për
efekte anësore është i vogël. Në përdorimin afatgjatë, veçanërisht kur përdoren doza të
larta, janë të pritshme efektet anësore të shkallëve të ndryshme.
Çrregullime hormonale
shfaqja e sindromës Cushing (shenjat tipike janë: facies lunata, obezitet trunkal dhe skuqje
në fytyrë), hipofunksion dhe atrofi e kores së mbiveshkoreve, frenim i rritjes tek fëmijët,
çrregullime të prodhimit të hormoneve seksuale (menstruacione jo të rregullta ose që
mungojnë, impotencë), rritje e sheqerit në gjak (toleranca e ulur ndaj glukozës është e
mundur), sëmundje e sheqerit.
Çrregullime të metabolizmit dhe të të ushqyerit
shtim në peshë, rritje e yndyrnave në gjak (kolesterol dhe trigliceride), mbajtje e natriumit
në inde duke shkaktuar edema, defiçiencë e kaliumit si pasojë e eliminimit të shtuar të tij
(mund të shkaktojë aritmi).
Çrregullime të lëkurës dhe të indit subkutan
strie në lëkurë, hollim i lëkurës (“lëkura pergamenë”), zgjerim i enëve të gjakut të lëkurës,
mavijosje, ekimoza në formë pike ose si njolla, shtim i qimeve në trup, akne, shërim i
vonuar i plagëve, ndryshime inflamatore të lëkurës në fytyrë, veçanërisht në gojë, hundë
dhe sy, ndryshime në pigmentimin e lëkurës, reaksione mbindjeshmërie, p. sh. rash i
shkaktuar nga barnat.
Çrregullime të kockave, muskujve të skeletit dhe indit lidhor
dobësi dhe atrofi muskulare, humbje e masës kockore (osteoporozë), forma të tjera të
rezorbimit të kockës (nekrozë kockore e kokës së humerusit dhe femurit), laceracion i
tendineve.
Çrregullime psikiatrike
depresion, irritueshmëri, eufori, dëshirë dhe oreks i shtuar, psikoza dhe shqetësime të
gjumit.
Çrregullime të sistemit nervor
presion i rritur intrakranial (kryesisht tek fëmijët), shfaqja e një epilepsie të panjohur më
parë, shpeshtim i konvulsioneve në rastin e një epilepsie të njohur.
Çrregullime të traktit gastrointestinal
ulçera gastrointestinale, gjakrrjedhje gastrointestinale, pankreatit.
Çrregullime vaskulare
presion i lartë i gjakut, rritje e riskut për arteriosklerozë dhe trombozë, inflamacion i enëve
të gjakut (e njohur edhe si sindromë e ndërprerjes së trajtimit pas një kohe të gjatë).
Çrregullime të gjakut dhe të sistemit limfatik
ndryshime në formulën e gjakut (leukocitozë e moderuar, limfopeni, eozinopeni,
poliglobuli).
Çrregullime të sistemit imun
dobësim i mbrojtjes imune, maskim i infeksioneve ekzistues, shpërthim nën nivelin e
pragut i infeksioneve ekzistues, reaksione alergjike.
Çrregullime në sy
rritje e presionit intraokular (glaukomë), opacitet i lentes (katarakt), përkeqësim i
ulçeracioneve korneale, favorizim ose përkeqësim i inflamacioneve të syrit të shkaktuara
nga viruset, bakteret ose kërpudhat, risk i rritur për korioretinopati centrale, seroze
(sëmundje e retinës me humbje të shikimit). Bëni kontrolle të rregullta të syve tek mjeku
okulist.
Udhëzim:
Kur bëhet reduktim i shpejtë i dozës pas një trajtimi afatgjatë, mund të ndodhë përveç të
tjerash të shfaqet sindroma e ndërprerjes së trajtimit, me simptoma si p. sh. dhimbje
muskujsh dhe kyçesh.
Masat që merren
Nëse keni ankesa gastrointestinale, dhimbje shpine, shpatullash ose të zonës së ijes,
shqetësime psiqike, tek diabetikët luhatje jonormale të sheqerit në gjak ose shqetësime të
tjera, ju lutemi të njoftoni menjëherë mjekun.
Informoni mjekun ose farmacistin tuaj nëse ndonjë prej efekteve anësore bëhet serioz ose
nëse vini re efekte që nuk përmenden në këtë fletëudhëzues.
Në asnjë rast mos e ndërprisni vetë trajtimin.
5. SI TA RUANI PRODEXA T?
Ruajeni në paketimin origjinal për të mbrojtur tabletat nga drita.
Mos e ruani mbi 30 ºC.
Ruajeni barin larg fëmijëve.
Nuk duhet ta përdorni barin pas datës së skadencës të shënuar në blister dhe në kuti.
Data e skadencës i referohet ditës së fundit të muajit.
6. INFORMACIONE TË MËTEJSHME
Çfarë përmban Prodexa T:
Lënda aktive është deksametazoni.
1 tabletë përmban 0,5 mg deksametazon,
1/2 tablete përmban 0,25 mg deksametazon dhe
1/4 tablete përmban 0,125 mg deksametazon.
Përbërësit e tjerë janë:
laktozë monohidrat, amidon patateje, talk, glikolat natriumi i amidonit (Tip A), xhelatinë,
stearat magnezi.
Si paraqitet Prodexa T dhe përmbajtja e paketimit:
Tabletë e bardhë me një kryq nga njëra anë dhe shkrimin „D“ nga njëra anë.
Prodexa T është në paketime me 20 tableta dhe 30 tableta.
Mbajtësi i autorizimit për tregtim (MAH)
PROFARMA Sh.a.
Rruga “Myslym Keta”
Tel.Fax. 00 355 4 23 89 602
Tiranë – Shqipëri
Ky fletëudhëzues u rishikua për herë të fundit në Nëntor 2013.

Leave a Comment

© 2013. Te gjitha te drejtat e rezervuara.

Scroll to top