Tag Archives: mjekimi me omeprazol gjate shtatzanise

Ulcosan (kapsula)

Ulcosan (kapsula)

Ulcosan

Informacion për pacientët:

Përmbajtja e substancave aktive : 20,0 mg omeprazol.

Përmbajtja e substancave ndihmese : karbonat magnezi-i butë, hidroksipropilcelulozë, dinatrium hidrogjenfosfat dihidrati, amidon misri, talk, saharoza, peletë sheqeri, hidroksipropilmetil celuloza, Eudragit L 100 55, dioksid titani, polisorbat 80, makrogol 6000, dioksid silici koloidal, kapsula xhelatinoze e fortë.

1.Çfarë është ULCOSAN® kapsula dhe për çfarë përdoret
ULCOSAN® kapsulat përmbajnë omeprazol, barin nga grupi, inhibitorët e pompës protonike“, i cili e zvogëlon prodhimin e acidit të stomakut nga qelizat e stomakut.
Është i caktuar për shërimin e sëmundjeve, të cilat shkaktohen si pasojë e tajimit të tepruar të acidit të stomakut.

Përbërja:

1 kapsulë përmban: 20,0 mg omeprazol.

Paketimi: Kuti me 14 kapsula.

Si vepron ULCOSAN® kapsula
Omeprazol është benzimidazol supstitues. I takon grupit të ri të barnave për regullimin e sekretimit të acidit të stomakut. Inhibitori i pompës protonike inhibon enzimin H+K+-ATP-azës, përgjithësisht pompën protonike në qelizat parietale të mukozës së stomakut, nëpërmes së cilave sekretohet acidi. Si pasojë e kësaj është zvoglimi i sekretimit të aciditetit bazal dhe stimulues, pa mare parasysh llojin e iritimit. Në dozat e rëndomta të terapisë omeprazoli mban PH rreth 3 përgjatë 16 deri 18 orë. Në kombinim me amoksicilinën dhe metronidazolin, është i pazëvendësueshëm në terapinë e ulçerës dhe dhembjeve të shkaktuara nga Helicobacter pylori.

Kur përdoret ULCOSAN® kapsula
– ulçera duodenale dhe e stomakut;
– ulçera rezistente;
– refluks ezofagiti;
– sindromi Zollinger-Ellison;
– eradikimi i Helicobacter pylori në kombinim me antimikrobikët.

2. Çfarë duhet të dini para se të përdorni
Informoni mjekun nëse vuani nga ndonjë sëmundje kronike, çrregullim metabolik, nëse e dini që jeni alergjik ose nëse jeni duke marrë barna të tjera.

Kur nuk duhet ta përdorni ULCOSAN® kapsula
– alergjia në komponentet ndihmëse dhe aktive të barit.

Përkujdesjet
Në rast të ulçerës së stomakut duhet mënjanuar procesin malinj. Te personat më të moshuar si dhe te të sëmurët me dëmtim të veshkes dhe mëlçisë nuk duhet të jepet dozë më e madhe se 20 mg omeprazol në ditë. Fëmijëve nuk u rekomandohet omeprazoli.

Marrja e ULCOSAN® kapsula me ushqim dhe pije
Marrja e përnjëhershme e ULCOSAN® kapsula me pije alkoolike do të rezultojë me sedacion të rritur.

Shtatzënia dhe ushqyerja me gji
Këshillohuni me mjekun ose farmacistin para se të filloni të merrni ndonjë bar.
Barit nuk duhet të jepet gjatë shtatzënisë dhe gjatë gjidhënies. Bari gjatë shtatzënisë duhet dhënë vetëm atëherë kur përfitimi e tejkalon rrezikun për fetusin. Gratë duhet ta ndërprejnë gjidhënien dhe duhet të kalojnë në mënyrë alternative të të ushqyerit.

Efektet mbi aftësinë për të drejtuar automjetin dhe për të përdorur makineri
Bari nuk ndikon në aftësitë psikofizike të pacientit.

Në çfarë duhet patur kujdes nëse përdorni barna të tjera
Informoni mjekun ose farmacistin nëse jeni duke marrë ose keni marrë kohët e fundit barna të tjera, qoftë edhe ato pa përshkrimin e mjekut.
Omeprazoli zvogëlon absorbimin e ketokonazolit, ampicilinës, ciankobalaminës dhe të kripërave të hekurit. Për shkak të inhibimit të enzimeve mikrozomale të mëlçisë nën ndikimin e omeprazolit prolongohet eliminimi i këtyre barnave: diazepamit, fenitoinës, aminopirinës dhe varfarinës.
Biodisponimi i digoksinës gjatë marrjes së njëkohshme me omeprazol, rritet për 10 %. Marrje e njëkohshme e depresorëve të palcës kurrizore dhe omeprazoli mund të potencohet efekti leukopenik dhe trombocitopenik.

3. Si përdoret ULCOSAN® kapsula
Nëse vëreni se efekti i barit është shumë i forte ose shumë i dobët këshillohuni me mjekun ose farmacistin.
Ulçera duodenale:
Rekomandohet 1 kapsulë Ulcosan (20 mg) një herë në ditë para mëngjesit. Shumica e pacientëve janë shëruar pas terapisë dy javore. Në rast se nuk vjen deri te përmirësimi, terapia vazhdohet edhe dy javë. Në rast të ulcerës rezistente në terapi të tjera, doza mund të rritet në 40 mg/ditë.
Ulçera ventrikulare dhe refluks ezofagiti:
Rekomandohet 1 kapsulë Ulcosan (20 mg) një herë në ditë para mëngjesit. Shumica e pacientëve janë shëruar pas terapisë katër javore. Në rast se nuk vjen deri te përmirësimi, terapia zgjatet edhe katër javë. Në rast të ulcerës rezistente në trajtime të tjera, doza mund të rritet në 40 mg/ditë.
Ucera rezistente:
Rekomandohen 2 kapsula Ulcosan (40 mg) një herë në ditë para mëngjesit. Shumica e pacientëve janë shëruar pas terapisë katërjavore. Në rast se vërehet përmirësimi, terapia zgjatet edhe katër javë.
Sindromi Zollinger-Ellison:
Rekomandohet doza fillestare prej 3 kapsulave Ulcosan (60mg) një herë në ditë. Dozimi tjetër është individual, kurse terapia me omeprazol mund të shkojë në kontinuitet më tepër se 5 vjet. Nëse doza ditore me omeprazol është më e madhe se 80 mg, jepet e ndarë në dy doza të ndara. Doza më e madhe ditore nuk guxon të jetë më e madhe se 120 mg/në ditë.
Eradikimi i Helicobacter pylori:
Bakteria Helicobacter pylori është faktori më i rëndësihsëm i rrezikut për formimin e gastritit dhe sëmundjeve ulçeroze. 7-14 ditët e para rekomandohet 1 kapsulë Ulcosan (20 mg) 2 herë në ditë në kombinim me amoksiclinën (Amoxibos), nga 2 kapsula të 500 mg Amoxibos (1000 mg) dy herë në ditë. Me qëllim të arritjes së rezultateve sa më të mira terapeutike ekzistojnë skema me kombinime të shumta të dozimit, p.sh.:
Terapia e trefisht në eradikimin e Helicobacter pylori
2 herë në ditë nga 20 mg omeprazol (Ulcosan)
2 herë në ditë nga 1000 mg amoksicilin (Amoxibos)
2 herë në ditë nga 500 mg metronidazol (Metrozol)
Ky kombinim merret 7 ditë, por vetëm Ulcosani edhe 14 ditë.

Nëse përdorni më shumë sesa duhet
Nëse keni marrë një mbidozë, këshillohuni menjëherë me mjekun ose farmacistin!

Nëse harroni të merrni ULCOSAN® kapsula
Kurrë mos merrni dozë të dyfishuar për të zëvendësuar dozën e harruar. Vazhdoni përdorimin e barit në intervale të zakonshme.

4. Efektet anësore të mundshme
Si të gjitha barnat e tjera, edhe ULCOSAN® kapsula mund të shkaktojë efekte anësore
Shumica e pacientëve e përballojnë mirë omeprazolin. Rrallë paraqiten kokëdhembje, diarre, dhembje në stomak, mundim, vjellje, opstipacion, ënjtje dhe alergji.
Nëse vëreni ndonjë nga efektet anësore të renditura më sipër ose ndonjë efekt anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzim, ju lutemi informoni mjekun ose farmacistin.

5. Ruajtja dhe afati i përdorimit

Ruajtja
Mbajeni larg fëmijëve.

Afati i përdorimit
Bari nuk duhet përdorur pas kalimit të afatit të përdorimit të shënuar në paketim.

Mënyra e dhënies së barit
Bari jepet vetëm me recetë të mjekut.

Ulcezol (kapsula)

Ulcezol (kapsula)

ulcezol 20mg

Omeprazol 20 mg
Kapsula rigide gastrorezistente

Principi aktiv
Çdo kapsulë Ulcezol përmban 20 mg omeprazol.

Indikacionet terapeutike

Të rriturit:

 • Trajtimi i ulçerës duodenale.
 • Ulçera gastrike.
 • Ezofagiti i shkaktuar nga refluksi.
 • Trajtimi i ulçerës peptike të shoqëruar nga infeksioni me Helicobacter pylori.
 • Trajtim dhe profilaksi i ulçerave gastrike e duodenale.
 • Gastropati erosive e shkaktuar nga përdorimi për kohë të gjatë i antiinflamatoreve josteroide.
 • Trajtimi dhe parandalimi i recidivave të ezofagiteve të shkaktuar nga refluksi gastroezofageale.
 • Trajtimi i dispepsise funksionale jo ulçeroze.
 • Sindromi Zollinger-Ellison.

Te fëmijët:

 • Trajtimin e ezofagiteve të rënda të shkaktuara nga refluksi gastroezofageal, në fëmijë mbi dy vjeç, për një periudhë jo më të gjatë se dy muaj.

Kundërindikacionet
Hipersensibilitet nga produkti dhe përbërësit e tij.
shtatzënia dhe gjidhënia.

Ndërveprimet
Përthithja e disa preparateve mund të modifikohet nga gjëndja acide e ambjentit intragastrik. Përthithja e ketokonazolit mund të zvogëlohet gjatë trajtimit me omeprazol, ashtu sikurse edhe gjatë trajtimit me frenues të tjerë të sekrecionit acid. Nuk është evidentuar ndërveprim midis omeprazolit dhe përdorimit të përkohshëm të antiacideve.
Duke ditur se omeprazoli metabolizohet në hepar nga citokromi P450, duhet njohur mundësia e zgjatjes së kohës së eleminimit të diazepamit, fenitoinës, varfarinës dhe antagonistë të tjerë të vitaminës K, të cilët janë të gjithë substrat të pjesshëm për këte enzimë.

Efektet e padëshiruara
Disa nga më të shpeshtat janë; dhimbje koke, diarre, dhimbje barku, nauzea, marrje mendsh, çrregullime të gjumit.
Frenuesit e pompës mund të jenë të lidhur edhe me inçidencën e lartë për fraktura të artikulacionit kokso-femoral si dhe të diarresë nga clostridium difficile.

Kujdes!
Rekomadohet monitorimi i pacientëve në tajtim me fenitoinë, pasi mund të nevojitet edhe reduktimi i dozës së këtij preparati.
Në pacientë të cilët trajtohen me varfarinë ose antagonistë të tjerë të vitaminës K, rekomandohet monitorimi i INR-se.
Nuk është vënë re ndërveprim i omeprazolit me ushqimin.

Doza dhe administrimi
Këshillohet që tableta Ulcezol, të merret në mëngjes duke e shoqëruar me një gotë ujë. Kapsula nuk duhet të përtypet ose përbërja e saj të tretet.
Për të rriturit doza e rekomanduar është nje kapsulë Ulcezol në ditë.
Në pacientë të cilët vuajnë nga ulçera duodenale e rëndë, këshillohet të merret 40 mg omeprazol në ditë (dy kapsula në një administrim).
Doza e rekomanduar për ulçerën gastrike është 20 mg në ditë.
Kohëzgjatja e mjekimit për pjesën më të madhe të pacientëve është katër javë.
Vetëm në ato raste kur ulçera nuk është cikatrizuar plotësisht atëhere është e nevojshme, zgjatja e mjekimit 6-8 javë. Në ulçerat peptike të shoqëruara nga infeksioni me Helicobakter pylori atëhere sugjerohet terapia tripel: Ulcezol 20 mg dy herë në ditë me dy antibiotikë për një javë terapi.
Në rast profilaksie, këshillohet një tabletë Ulcezol ne dite.
Në sindromen Zllinger-Ellison, doza e keshilluar është 60 mg omeprazol ne dite (tre tableta Ulcezol në një marrje të vetme).

Protec (kapsula)

Protec (kapsula)

Protec

Përmbajtja e substancave aktive:
1 kapsulë e fortë gastrorezistente përmban 20 mg omeprazol si substancë aktive.

Përmbajtja e substancave ndihmëse:

Çdo kapsulë përmban substancat ndihmëse si në vijim:
-Bërthama: Celulozë mikrokristalore, hidroksipropilcelulozë me zëvendësim të ulët, manitol, kroskarmellozë natriumi, polisorbat 80, povidon K-30, argininë, lauril natrium sulfati, glicinë, karbonat magnezi i lehtë.
-Mbështjellësi: hipromellozë, kopolimer etil akrilat të acidit metakrilik, trietil citrat, hidroksid natriumi, dioksid titani, talk.
-Kapsula: xhelatinë, indigo karminë (E 132), dioksid titani, ujë.

1. Çfarë është PROTEC® – dhe për çfarë përdoret
PROTEC® është bari nga grupi i inhibitorëve të pompës protonike.

Forma farmaceutike dhe përmbajtja:
Kapsula të forta gastro-rezistente që përmban 20 mg omeprazol.

Paketimi:
Pako me 14 kapsula gastrorezistente PROTEC të 20mg.

Si vepron PROTEC®
Protec (Omeprazol) është inhibitor specifik i pompës protonike në nivel të qelizave parietale të stomakut. Omeprazoli gjatë administrimit një herë në ditë vepron shpejt dhe shkakton inhibimin e kthyeshëm dhe të kontrolluar të sekretimit të acidit në stomak.
Omeprazoli është bazë e dobët që shndërrohet dhe koncentrohet në formën e tij aktive në ambient të fuqishëm acidik në duktusin intraqelizor të qelizave parietale, ku inhibon pompën protonike, H+, K+ -ATPazën.
Ky veprim në fazën e fundit të formimit të acidit hidroklorik është dozë-vartës dhe shkakton inhibim efikas të fuqishëm sikurse të sekretimit bazal ashtu edhe të sekretimit të stimuluar të lëngut acidik, pavarësisht prej stimuluseve të përdorura.

Kur përdoret PROTEC®

PROTEC® përdoret për:

Të rriturit:
• Trajtimin afatshkurtër të ulçerës duodenale, ulçerës gastrike dhe refluks ezofagitit
• Trajtimin e ulçerës peptike të shoqëruar me infeksion nga Helicobacter pylori
• Trajtimin dhe profilaksën e ulçerës gastrike dhe duodenale dhe të gastropatisë erozive, të shoqëruar nga përdorimi i zgjatur i barnave anti-inflamatore josteroide.
• Trajtimin dhe parandalimin e përsëritjes së refluks ezofagitit dhe sëmundjes së refluksit gastro-ezofageal.
• Trajtimin e dispepsisë funksionale jo-ulçeroze.
• Sindromi Zollinger-Ellison.

Fëmijët:
• Trajtimin formave të rënda të refluks ezofagitit gastro-ezofageal te fëmijët mbi 2 vjeç, për periudhë jo më të gjatë se 2 muaj.
2. Çfarë duhet të dini para se të përdorni PROTEC®
Informoni mjekun nëse vuani nga ndonjë sëmundje kronike, çrregullim metabolik, nëse e dini që jeni alergjik në barna ose keni përjetuar ndonjë reaksion alergjik në njërën nga këto barna.

Kur nuk duhet ta përdorni PROTEC®
Tabletat PROTEC® (omeprazol) janë të kundërindikuara te të sëmurët me alergji (të tejndjeshëm) në substancën aktive ose në ndonjërën prej substancave tjera përbërëse të barit. Kryesisht është kundërindikuar dhënja e barit në shtatzani dhe gjidhënje (shiko “kapitullin 4.6”).

Përkujdesjet:
Në prani të simptomeve alarmuese siç është humbja sinjifikante dhe e padëshiruar e peshës trupore, vjellja e përsëritur, disfagjia, hematemeza (prania e gjakut në masat e vjella) ose melena (prania e gjakut në feçe) dhe kur ulçera gastrike është e dyshimtë ose e konfirmuar, natyra malinje e ulçerës duhet përjashtuar, pasi që terapia simptomatike mund të vonojë diagnostifikimin e saktë të sëmundjeve malinje.

Marrja e PROTEC® me ushqimin dhe pijet
Nuk ka të dhëna për ndërveprimet ndërmjet Protec dhe ushqimit.

Shtatzania dhe ushqyerja me gji
Këshillohuni me mjekun ose farmacistin tuaj para se të filloni të merrni ndonjë bar.
Nëse jeni shtatzënë ose mendoni se jeni shtatzënë, kontaktoni mjekun tuaj.
Rreziku për efektet e dëmshme pas administrimit të omeprazolit si te fetusi ashtu edhe te foshnjet nuk mund të përjashtohet, prandaj përdorimi i këtij bari gjatë shtatzënisë duhet konsideruar vetëm në raste të nevojave të domosdoshme.
Asnjëherë nuk rekomandohet përdorimi i omeprazolit gjatë tremujorit të parë të shtatzanisë.
Nuk është e njohur nëse omeprazoli ekskretohet në qumështin e nënës, prandaj në periudhën e gjidhënjes, është e domosdoshme të vendoset që të ndërprehet gjidhënja para fillimit të terapisë ose anasjelltas, të ndërpritet marrja e medikamentit nëse vendoset për vazhdimin e gjidhënjes.

Efektet mbi aftësinë për të drejtuar automjetin dhe për të përdorur makineri
Përkundër faktit se omeprazoli vështirë se mund të ndikon në aftësinë për të drejtuar automjetin dhe aftësinë për të përdorur makineri, i sëmuari duhet informuar për mundësinë e paraqitjes ndonëse të rrallë të marramendjes dhe përgjumësisë (shiko “kapitullin 4.8”).

Në çfarë duhet patur kujdes nëse përdorni barna të tjera
Informoni mjekun ose farmacistin nëse jeni duke marrë ose keni marrë kohët e fundit barna të tjera, qoftë edhe ato pa përshkrimin e mjekut.
Mjeku juaj do të konsiderojë këto informacione gjatë përcaktimit të dozës.

Si ndikon omeprazoli në farmakokinetikën e barnave tjera
Për shkak të zvogëlimit të aciditetit të stomakt nga Protec mund të ndryshohet absorbimi i disa barnave.
Gjatë trajtimit me omeprazol mund të zvogëlohet absorbimi i ketokonazolit ose itrikonazolit, sikurse edhe gjatë trajtimit me inhibitorë tjerë të sekretimit të lëngut gastrik ose barna antiacide.
Nuk janë raportuar ndërveprime gjatë përdorimit të njëkohëshëm të omeprazolit dhe barnave antiacide.
Pasi që omeprazoli metabolizohet në mëlçi përmes sistemit citokromik P450 2C19 (CYP2C19), koha e eliminimit për diazepam, fenitoinë dhe varfarin (R-varfarinë) dhe antagonistëve tjerë të vitaminës K mund të rritet, pasi që të gjitha këto barna janë substrat i pjesërishëm për këtë enzimë.
Rekomandohet monitorimi i pacientëve që trajtohen me fenitoinë, pasi që mund të jetë e nevojshme zvogëlimi i dozës së këtij bari.
Ndonëse është raportuar se trajtimi në të njëjtën kohë me omeprazol në dozë ditore prej 20 mg nuk ka ndryshuar pëqëndrimin në gjak të fenitoinës te pacientët që janë trajtuar vazhdimisht me ketë medikament.
Te pacientët që janë në trajtim me varfarinë ose antagonistë tjerë të vitaminës K, rekomandohet të përcillen vlerat e INR pasi që mund të jetë e nevojshme zvogëlimi i dozës së varfarinës (ose antagonistëve tjerë të vitaminës K).
Sidoqoftë, trajtimi i njëkohëshëm me 20mg omeprazol në ditë nuk ka ndryshuar kohën e koagulimit te pacientët që janë në terapi të vazhduar me varfarinë.
Është raportuar se administrimi në të njëjtën kohë i omeprazolit zvogëlon nivelin e përqendrimit plazmatik të atazanavirit.
Bashkë administrimi i omeprazolit me takrolimus mund të rrisë nivelin e takrolimusit në serum.
Administrimi në të njëjtën kohë i omeprazolit dhe vorikonazolit, një inhibitor i CYP2C19 dhe CYP3A4, ndikon më rritjen e kohës së ekspozimit të omeprazolit për më shumë se dy herë.

Ndikimi i barnave tjera në farmakokinetikën e omeprazolit
Përqëndrimi plazmatik i omeprazolit dhe klaritromicinës tregon rritje gjatë bashkadministrimit të këtyre 2 barnave, por jo edhe ndërveprime me metronidazol dhe amoksicilinë.
Këta antibiotikë përdoren së bashku me omeprazolin në terrapinë për çrrënjosjen e Helicobacter pylori.

3.Si përdoret PROTEC®
Si dhe sa shpesh duhet marrë PROTEC®?
Gjithmonë barin duhet marrur ashtu siç ju ka rekomanduar mjeku juaj dhe mos e ndërpreni marrjen e barit, përderisa mjeku juaj nuk vendos ta ndërpreni.
Për çdo paqartësi kontaktoni mjekun tuaj ose farmacistin.

Të rriturit
Ulçera duodenale
Doza e rekomaduar është një kapsulë 20 mg Protec në ditë.
Në shumicën e pacientëve përmirësimi i shpejtë i simptomeve të dhëmbjes mund të arrihet në kursin prej 24 deri 48 orë, ndërsa cikatrizimi i ulçerës paraqitet në shumicën e rasteve brenda 2 javëve nga fillimi i terapisë.
Në rastet e cikatrizimit jokomplet të ulçerës, shërimi kryesisht arrihet përmes zgjatjes së trajtimit për 2 javë tjera.
Pacientët që vuajnë nga ulçera e rëndë duodenale është raportuar se arrijnë cikatrizimin në dozë prej 40 mg Protec (2 kapsula të 20 mg) kryesisht për 4 javë.
Ulçera gastrike
Doza e rekomanduar është 1 kapsulë Protec 20 mg në ditë.
Kohëzgjatja e trajtimit është 4 javë. Vetëm në rastet e cikatrizimit jokomplet të ulçerës, është e nevojshme të zgjatet trajtimi prej 6 deri 8 javë.
Te pacientët që vuajnë nga ulçera gastrike e rëndë, cikatrizimi i ulçerës mund të arrihet me dozë ditore të omeprazolit prej 40 mg, kryesisht për 8 javë.
Ulçera gastrike e shoqëruar me infeksion nga Helicobacter pylori
Terapia trefishe: 20 mg PROTEC 2 herë në ditë në kombinim me 2 antibiotikë në një terapi me kohëzgjatje një javore.
Terapia dyfishe: 40 mg PROTEC në ditë e kombinuar me një antibiotik në periudhë kohore prej 2 javëve.
Antibiotikët si në vijim janë eksperimentuar në terapine e kombinuar me omeprazol: amoksicilina, klaritromicina, metronidazoli dhe tinidazoli.
Përsëritja e ciklit të terapisë është e nevojshme nëse pacienti është pozitiv në Helicobacter Pylori edhe pas ciklit të parë të terapisë. Për të arritur cikatrizimin në pacientë me sëmundje aktive të ulçerës peptike, shikoni grafikun e dozimit të ilustruar për ulçerën gastrike dhe duodenale.
Ulçera gastrike dhe duodenale dhe gastropatitë erozive të shoqëruara me përdorimin e zgjatur të barnave anti-inflamatore steroide (FANS).
Doza e rekomanduar është 1 kapsulë Protec 20 mg në ditë.
Në shumicën e pacientëve simptomet përmirësohen shpejt dhe cikatrizimi përfundon brenda 4 javëve.
Nëse pacientët nuk janë të shëruar plotësisht pas kësaj kohe, cikatrizimi ndodh kryesisht pas zgjatjes së trajtimit edhe për 4 javë të tjera.
Për qëllime profilaktike, doza e rekomanduar është 1 kapsulë Protec 20 mg në ditë.
Refluks ezofagiti
Doza e rekomanduar është 1 kapsulë Protec 20 mg në ditë për 4 javë; në rastet rezistente do të jetë e nevojshme zgjatja e terapisë deri në 6 – 8 javë. Nëse pacientët nuk reagojnë në këtë terapi, mund të jetë e nevojshme ngritja e dozës në 40 mg Protec në një dozë të vetme ditore, në mënyrë që të arrihet cikatrizimi, që kryesisht ndodh përafërsisht brenda 8 javëve.
Për parandalimin e recedivave, doza e rekomanduar është 10 – 20 mg në ditë, varësisht prej rekomandimeve të mjekut.
Sëmundja e refluksit gastro-ezofageal (SRGE)
Doza e rekomanduar për trajtim afatshkurtër dhe për mbajtjen e gjendjes së remisonit të sëmundjes së refluksit gastro-ezofageal, është 1 kapsulë Protec 20 mg, në ditë. Pasi pacientët mund të reagojnë mirë edhe në dozën prej 10 mg/ditë, është e mundshme adaptimi i dozës varësisht prej nevojave individuale.
Dispepsia funksionale jo-ulçeroze
Te pacientët nën 45 vjeç, pa simptome alarmuese (anemia, humbja e peshës, etj.), që vuajnë nga dispepsia me simptome problematike të ngjajshme me ulçerën (dhëmbje epigastrike në stomak të zbrazur ose gjatë natës), rekomandohet doza fillestare prej 1 kapsulë Protec 20 mg në ditë për 4 javë.
Pasi pacientët mund të reagojnë mirë edhe në dozën prej 10 mg/ditë, është e mundshme që kjo dozë të administrohet në fazat fillestare të sëmundjes.
Te pacientët mbi moshën 45 vjeçare, që manifestojnë simptomet alarmuese të lartëpërmendura, rekomandohet ekzaminimi endoskopik me qëllim të përjashtimit të patologjive tjera organike.
Sindromi Zollinger-Ellison
Doza fillestare e rekomanduar është 60 mg omeprazol e administruar në një dozë ditore të vetme (3 (kapsula të 20 mg). Pastaj, doza duhet adaptuar individualisht dhe të vazhdoj deri në përmirësimin e gjendjes klinike. Në më shumë se 90% të pacientëve me forma të rënda të sëmundjes, të cilët nuk kanë reaguar mirë në terapitë tjera, mbajtja efektive e kontrollës së simptomeve është arritur me doza prej 20 mg deri 120 mg në ditë. Dozat ditore mbi 80 mg në ditë duhet ndarë në 2 doza ditore.

Fëmijët
Fëmijët mbi 2 vjeç me refluks ezofagit të rëndë.
Përvoja klinike me fëmijë është e limituar. Omeprazoli duhet përshkruar vetëm fëmijëve që vuajnë nga refluks ezofagiti i formës së rëndë rezistant në masat tjera terapeutike.
Trajtimi duhet filluar nga mjeku pediatër në spital. Në këtë rast, në mënyrë që të arrihet përgjegjeja optimale terapeutike, mund të rekomandohet të realizohen matjet e vazhdueshme të pH dhe përcaktohet gjenotipi. (i referohet gjendjes së CYP 2C19).
Te fëmijët me moshë mbi 2 vjeç me refluks ezofagit të rëndë, rekomandohen dozat (ekuivalent me 1mg/kg/ditë) në bazë të peshës trupore si në vijimin.
Pesha Doza
10-20 kg 10 mg
> 20 kg 20 mg
Dozat mund të rriten nëse është e nevojshme, deri në 20 mg respektivisht 40 mg.
Pasi nuk disponojmë me të dhëna për përdorim afatgjatë te kjo grup moshë, trajtimi nuk duhet zgjatur më shumë se 2 muaj.

Të moshuarit
Është e panevojshme ndryshimi i dozës për pacientët e moshuar.
Pacientët me disfunksion të veshkave
Është e panevojshme ndryshimi i dozës për pacientët me disfunksion të veshkave.
Pacientët me disfunksion të mëlçisë.
Te pacientët që vuajnë nga funksioni i zvogëluar i mëlçisë kryesisht është e mjaftueshme administrimi i dozës ditore prej 10 – 20 mg në ditë, pasi biodisponueshmëria dhe gjysmëkoha plazmatike e omeprazolit në këta pacientë është e zgjatur.

Nëse përdorni PROTEC®më shumë sesa duhet
Nëse mendoni se keni marrur dozë më të lartë të PROTEC® sesa doza që ju është rekomanduar ose ndonjë person tjetër ka marrur barin tuaj, menjëherë drejtohuni mjekut tuaj ose farmacistit apo Institucionit Shëndetësor më të afërt!
Raste të rralla të mbidozimit me omeprazol janë raportuar. Në literature doza deri në 560 mg një herë në ditë janë raportuar rrallë kurse dozat deri në 2400 mg të omeprazolit janë raportuar shumë rrallë (doza prej 120 herë më e lartë se doza klinike e zakonshme e raportuar). Si simptome të mbidozimit me omeprazol janë raportuar neveria, vjellja, marramendja, dhëmbje abdominale, diareja dhe kokëdhëmbja si dhe raste individuale të apatisë, depresionit dhe konfuzionit.
Simptomet e përshkruara nga mbidozimi me omeprazol kanë qenë tranzitore dhe nuk është raportuar ndonjë pasojë serioze.
Rritja e dozës së omeprazolit nuk ka ndikuar në shpejtësinë e eliminimit (kinetika e rendit të parë) dhe nuk ka nevojë ndonjë terapi specifike.

Nëse harroni të merrni PROTEC®
Asnjëherë mos dyfishoni dozën e barit për të kompenzuar dozën e harruar të barit!
Nëse keni keni harruar të merrni një herë dozën e barit, merreni sa më shpejt që ju kujtohet. Megjithatë, nëse është afruar koha për marrjen e dozës së ardhshme, vazhdoni marrjen e barit sipas regjimit të rekomanduar.
Mjeku juaj do tju rekomandojë kur duhet ndërprerë marrja e barit.

4. Efektet anësore të mundshme
Si të gjitha barnat e tjera, edhe PROTEC®mund të shkaktojë efekte anësore.
Omeprazole tolerohet mirë dhe efektet anësore të raportuara tolerohen mirë kryesisht janë lehta dhe të kthyeshme.
Efektet anësore të prezantuara më poshtë janë raportuar gjatë hulumtimeve klinike si dhe gjatë përdormit klinik të zakonshëm, por në shumicën e rasteve nuk është vërtetuar lidhje e tyre me administrimin e omeprazolit.

Shpeshtësia e manifestimit të efekteve anësore është definuar si në vijim:
Të shpeshta nga ≥ 1/100 deri < 1/10
Jo të shpeshtë ≥ nga 1/1000 deri < 1/100
Rrallë nga > 1/10,000 deri < 1/1000
Ndryshimet e sistemit të gjakut dhe limfatik
Rrallë: Leukopenia, trombocitopenia, agranulocitoza dhe pancitopenia.
Ndryshimet e sistemit imun
Rrallë: Reaksionet e hiperzentivitetit (alergjisë) si angjioedema dhe shoku anafilaktik.
Ndryshimet nutricionale (ushqyerjes) dhe metabolike
Rrallë: Edema periferike dhe hiponatriemia.
Ndryshimet psikatrike
Jo të shpeshta: Insomnia
Rrallë: Agjitimi, konfuzioni mental i kthyeshëm, depresioni, agresiviteti dhe halucinacionet, sidomos te pacientët e sëmurë rëndë.
Ndryshimet e sistemit nervor
Të shpeshta: Kokëdhëmbja
Jo të shpeshta: Marramendja, parastezia, përgjumësia dhe marramendja.
Rrallë: Çrregullimi i shijës.
Ndryshimet e të parit:
Rrallë: turbullimi i të parit.
Ndryshimet respiratore, torakale dhe mediastinale
Rrallë: bronkospazmi.
Ndryshimet gastrointestinale
Të shpeshta: dhëmbje abdominale, obstipacioni, diareja, fryerja e barkut dhe neveria/vjellja.
Rrallë: tharja e gojës, stomatiti, kandidiaza gastrointestinale dhe pankreatiti.
Ndryshimet hepatobiliare (mëlçisë dhe rrugëve biliare)
Jo të shpeshta: vlera të rritura të enzimeve të mëlçisë
Rrallë: encefalopatia te pacientët me sëmundje serioze paraprake të mëlçisë, hepatit me ose pa verdhëz dhe insufiçienca (pamjaftueshmëria) e mëlçisë.
Ndryshimet e lëkurës dhe indit nënlëkuror.
Jo të shpeshta: skuqja, dermatiti dhe/ose pruriti dhe urtikaria.
Rrallë: alopecia, fotosenzitiviteti, eritema multiforme, sindromi Stevens-Johnson dhe nekroliza epidermale toksike (NET).
Ndryshimet në indin muskuloskeletor, indin lidhor dhe eshtrave.
Rrallë: artralgjia, dobësia muskulare dhe mialgjia.
Ndryshimet në veshka dhe sistemin urinar
Rrallë: nefriti intersticial me mundësia e zhvillimit në insuficiencë të veshkave.
Ndryshimet mamare dhe të sistemit reproduktiv.
Rrallë: gjinekomastia.
Ndryshimet e përgjithshme dhe kushteve administrimi.t
Jo të shpeshta: dobësia.
Rallë: djersitje e shtuar dhe rritje e temperaturës.
Njoftoni mjekun apo farmacistin tuaj, nëse manifestoni efekte anësore, të cilat nuk janë të përshkruara në këtë informacion.

5. Ruajtja dhe afati i përdorimit
Të ruhen në temperaturën deri 30 Gradë Celcius.
Bari të ruhet në kutinë origjinale dhe të përdoret deri në datën e shtypur ne kuti.
Bari të ruhet larg arritjes së fëmijëve.

Afati i përdorimit
Afati i përdorimit të tabletave është 2 vjet.
Bari nuk duhet përdorur pas kalimit të afatit të përdorimit të shënuar në paketim.
Bari që nuk përdoret duhet asgjësuar sipas rregulloreve të vlefshme për asgjësim të barnave.

Mënyra e dhënies së barit
Kapsulat PROTEC® jepen vetëm me recetë mjeku.

Cletus 20 mg (kapsula)

Cletus 20 mg (kapsula)

cletus 20mg

Lexoni me kujdes këte fletëpalosje para se të përdorni këtë bar.

 • Nëse keni pyetje të tjera, ju lutemi drejtohuni tek mjeku ose farmacisti.
 • Ky bar është përshkuar për ju personalisht prandaj nuk duhet t’ua  jepni të tjerëve.
 • Ai mund të jetë i dëmshëm për ta edhe nëse simptomat e tyre janë të njëjta me tuajat.

Përmbajtja e fletëpalosjes:
1. Cfarë është CLETUS dhe për çfarë përdoret?
2. Cfarë duhet të dini para se të përdorni CLETUS-in
3. Si të përdoret CLETUS?
4. Efektet anësore të mundshme
5. Ruajtja dhe afati i përdorimit të CLETUS-it

Përmbajtja e substancave aktive: omeprazol.

Përmbajtja e substancave ndihmese:
Ekscipientet kryesor apo të bërthames celuloze e mikrokristalte, Hidroksipropil metilceluloze, mannitol, natriumi kroskarameloze, polisorbat 80, povidone K-30, arginine, lauril natrium sulfat, glicine, karbonat magnezi i lehtë.

Përbërja e mbështjellësit: hipromelozë, acid copolymer metacrylic-ethylcrilate, trietill citrat, hidroksid natriumi, dioksid titaniumi, talk.

Kapsula: xhelatine, indigo i kuq (E-132), dioksid titaniumi, ujë.

1. ÇFARË ËSHTË CLETUS DHE PËR ÇFARË PËRDORET
CLETUS është bar i cili i takon një kategorie farmakoterapeutike të barnave të quajtur inhibitorët e pompës protonike.

CLETUS kapsulat përdoren:
Tek të rriturit
– Trajtimi i ulçerave duodenale ;
– Profilaksia e rikthimit të ulçerave duodenale ;
– Trajtimi i ulçerave gastrike ;
– Profilaksia e rikthimit të ulçerave gastrike;
– Çrrënjosjen e Helicobacter pylori (H. pylori): omeprazol duhet të përdoret në kombinim me antibiotikët për zhdukjen e Helicobacter pylori në sëmundjet me ulcera peptike ;
– Trajtimi i ulçerave duodenale gastrike beninje dhe duke përfshirë edhe ato të ndërlikuar me terapi NSAID
– Profilaksia e ulçerave duodenale beninje gastrike dhe duke përfshirë edhe ato të ndërlikuar me terapi NSAID;
– Trajtimi i ulçerave peptike të cilat janë tëe lidhura me infeksionin me Helicobacter pylori;
– Trajtimi dhe profilaksia e ulçerave gastrike, ulçerave duodenale dhe erozionit gastroduodenal të lidhura me NSAID tek pacientët me një histori të mëparshme të lezioneve gastroduodenale që kërkojnë trajtim të vazhdueshëm me NSAID;
– Trajtimi i simptomave refluks te ezofagitit;
– Menaxhimin afatgjate te pacienteve me refluks të ezofagut të mbyllur;
– Trajtimi i sëmundjes me refluks gastro-ezofageale;
– Sindromi i Zollinger-Ellison;
Përdorimi pediatrik Fëmijet mbi 1 vjeç dhe 10 kg;
– Trajtimi i ezofagitit;
– Trajtim simptomatik i aciditetit në stomak dhe largimi acidik në sëmundjet gastro-ezofageale;
Fëmijët dhe të rinjtë mbi moshen 4 vjeçare;
– Trajtimi i ulçerave peptike kur janë të lidhura me infeksionin me Helicobacter pylori.

PËRMBAJTJA
Përmbajtja e substancave aktive: CLETUS Cdo kapsulë përmban substancen aktive: omeprazol 20 mg.

Përmbajtja e substancave ndihmëse:
Ekscipientet kryesor apo të berthamës celuloze e mikrokristalte, Hidroksipropil metilceluloze, mannitol, natriumi kroskarameloze, polisorbat 80, povidone K-30, arginine, lauril natrium sulfat, glicine, karbonat magnezi i lehtë.

Përbërja e mbeshtjellsit: hipromeloze, acid copolymer metacrylic-ethylcrilate, trietill citrat, hidroksid natriumi, dioksid titaniumi, talk. Kapsula: xhelatine, indigo i kuq (E-132), dioksid titaniumi, ujë.

PAKETIMI
Kuti kartoni e cila përmban 14 kapsula të paketuara në blister PVC-AL-PA/AL-AL.
CLETUS 20 mg, kuti me 14 kapsula.

SI VEPRON BARI CLETUS
Omeprazol zvogëlon sekretimin e acidit gastrik nëpërmjet një mekanizmi teë veçantë të veprimit.
Ky është një frenues i veçantë të pompës protonike të stomakut në qelizën parietale.
Ai vepron shpejt dhe krijon kontrollin e kthyeshëm e sekretimit të acidit të stomakut përmes një dozimi një herë në ditë.

KUR PËRDORET CLETUS – i
CLETUS-i përdoret në raste të paraqitjes së nevojës për një trajtim afatshkurtër (4 deri 8 javë) të ulçeres aktive duodenale, ulceres gastrike, ezofagitit erroziv, refluksit gastroezofageal (GERD).
Cletus 20 mg indikohet për një trajtim afatgjatë (për më shumë se 5 vjet) të kushteve hipersekretore patologjike si sindromi Zollinger- Ellisson, adenoma multipel endokrine dhe mastocitoza sistemike.

2.ÇFARË DUHET TË DINI PARA SE TË PËRDORNI BARIN
Paralajmeroni mjekun nëse merrni barna të tjera, keni ndonjë sëmundje kronike, ndonjë çrregullim të metabolizmit, jeni të ndjeshëm në barna ose keni pasur ndonjë reaksion nga ndonjëri prej tyre.

KUR NUK DUHET TË PËRDORNI CLETUS
CLETUS nuk duhet të përdoret në qoftë se jeni i ndjeshem (alergjik) ndaj Omeprazolit ose ndaj ndonjërit prej përbërësve të tjerë të CLETUS-it, në qoftë se vuani nga sëmundje zemre, në qoftë se vuani nga ndonjë sëmundje e veshkës apo mëlçisë, në qoftë se jeni duke ushqyer me gji.

PËRKUJDESJET
Kur disa simptoma alarmuese (p.sh. humbja e konsiderueshme e peshës, të vjellja të përseritura, disfagia, hematemeza ose melena) ose kur ulçera gastrike është e dyshuar, mundësia e malignitetit duhet të përjashtohet para se trajtimi të jetë vendosur, si trajtim mund të lehtësojë simptomat por të vonojë diagnozen.
Bashke-administrimi i atazanavir-it dhe inhibitoreve të pompes protonike nuk është i rekomanduar.
Në qoftë se administrimi i përbashket i tyre gjykohet se është i nevojshëm, një monitorim i ngushtë klinik (p.sh. ngarkesës virale) në bashkëpunim apo shoqërim me një rritje të dozës se atanavir deri në 400 mg së bashku me 100 mg të ritonavir-it është rekomanduar, doza e omeprazolit nuk duhet të jetë mbi 20 mg. Omeprazoli, si të gjitha barnat acido-supresive, mund të zvogëlojnë absorbancën e vitamines B12 (cianokobalamines) për shkak të hipoklorhidrise ose aklorhidrise.
Kjo duhet të merret në konsiderat tek pacientët me rezerva të reduktuar për absorbim të reduktuar të vitaminës B12 gjatë terapisë afat-gjatë.
Përdorimi i njëkohshëm i klopidrogel-it dhe omeprazolit duhet të shmanget.
Disa fëmijë me sëmundje kronike mund të kërkojnë një trajtim më të gjatë edhe pse ajo nuk është e rekomanduar.
Trajtimi me barna të cilat ulin aciditetin mund të çojnë në një rrezik të rritur të infeksioneve gastrointestinale të tilla si infeksione me Salmonella dhe Campylobacter.
Si për të gjitha trajtimet afatgjata, kryesisht në qoftë se kohëzgjatja e trajtimit të fundit është më shumë se 1 vit, pacientët duhet të monitorohen me kujdes.

MARRJA E BARIT CLETUS ME USHQIM OSE PIJE
Produkti mjekësor mund të merret para ose pas ngrënies kryesore, preferohet të merret para ushqimit

SHTATËZËNIA DHE USHQYERJA ME GJI
Këshillohuni me mjekun tuaj ose farmacistin para se të filloni te merrni çfarëdo lloj bari.
Ekziston rreziku i dëmtimit të fëmijës së palindur.
Cletusi (omeprazoli) duhet të përdoret gjatë shtatzënisë vetëm në qoftë se mjeku e sheh të nevojshme. Prandaj, gjithmone konsultohuni me mjekun tuaj perpara se të përdorni Cletus-in gjate shtatzënisë.

Ushqyerja me gji
Cletus kalon në qumështin e gjirit dhe prandaj nuk duhet të përdoret gjatë ushqimit të foshnjës me gji.

EFEKTET MBI AFTËSINË PËR TË DREJTUAR AUTOMJETIN DHE PËR TË PËRDORUR MAKINERI
Ky produkt mjekesor ka një ndikim minimal mbi aftësinë për të drejtuar automjetin dhe përdorur makineri.
Në fillim të trajtimit ose kur trajtimi ndryshohet mund të keni marramendje dhe lodhje.
Në qoftë se keni marramendje ose ndiheni i dobët gjatë marrjes së kapsulave, duhet të evitoni drejtimin e automjetit ose punën që kërkon vëmendjë të lartë.

ÇFARË DUHET TË DINI RRETH SUBSTANCAVE NDIHMËSE TË CILAT I PËRMBAN BARI CLETUS ?
Nuk ka të dhëna.

NË ÇFARË DUHET PATUR KUJDES NËSE PËRDORNI BARNA TË TJERA
Informoni mjekun ose farmacistin nëse jeni duke marrë ose keni marrë kohët e fundit barna të tjera, qoftë edhe ato pa përshkrimin e mjekut.
Të keni parasysh se këto informacione mund ti përkasin barnave të cilat më nuk i pini, si dhe barnat të cilat planifikoni ti merrni në të ardhmen.
Ndikimi i omeprazolit në vetitë farmakokinetike e barnave të tjera .
Për shkak të aciditetit të ulur intergastrik, absorbimi i disa llojeve të barnave mund të jetë i zvogëluar gjatë trajtimit me omeprazol.
Absorbimi i ketokonazolit ose itrakonazolit mund të zvogelohet gjatë trajtimit me omeprazol.
Pasi që omeprazoli metabolizohet në mëlçi nëpërmjet 2C19 P450 citokromeve (CYP2C19) ajo mund të vonojë eliminimin e phenytoines diazepamit, varfarines (R-varfarin) dhe antagonist të tjerë të vitaminës K që janë të gjitha një pjesë e substratit të këtij enzimi.
Trajtimi i njëkohshëm me barna të tjera mund të ndikojë ose të ndikohet nga Cletus 20 mg.
Mos harroni të informoni mjekun tuaj për trajtimin me Cletus 20 mg në qoftë se ju jepet ndonjë bar tjeter gjatë trajtimit.

Është veçanërisht e rëndësishme që mjeku juaj të jetë në dijeni të faktit qe ju jeni trajtuar me:
– Digoksinë (per trajtimin e insufiçencës kardiake;)
– Varfarinë (antikoagulant) Cletus 20 mg mund të zgjasë eleminimin e varfarinës. Ai rrit kohën e INR dhe të protrombinës;
– Atazanavir (bar antiviral) Cletus 20 mg redukton nivelet plazmatike te atazanavirit;
– Ketokonazol (bar per trajtimin e mykozave) Cletus 20 mg interferon ne absorbimin e ketokonazolit;
– Fluoksetine (bar për trajtimin e depresionit);
– Ciklosporina (bar për komprimimin e sistemit imun, për parandalimin e reaksioneve të mospranimit pas transplantit të organeve gjithashtu i përdorur për p.sh., probleme të caktuara reumatike ose dermatologjike);
– Disulfiram (bar për trajtimin e alkolizmit kronik);
– Takrolimus (imunosupresor) Cletus 20 mg mund të rriti nivelet e serumit të takrolimus;
– Fenitione (antiepileptik) Cletus 20 mg zgjat eleminimin e fenitoinës;
– Teofilinë (antiasmatik);
– Ampiciline (antibakterial);
– Hekur (agjent ushqyes);
– Klaritromicine (antibakterial) bashke-administrimi i Cletus 20 mg dhe i klaritromicines ka rezultuar në rritje të niveleve plazmatike të Cletus 20 mg klaritromicines dhe 14-hidroksi-klaritromicines;
– Një bar për gjumësjellje apo ankth si diazepam, alprazolam, temazepam,klorazepat, klordiazepoksid dhe te tjera.

3.SI PËRDORET BARI CLETUS
Nëse vëreni se efekti i barit është shume i fortë ose shumë i dobët këshillohuni me mjekun ose farmacistin.
Ndiqni në mënyrë rigoroze instruksionet e mjekut.
Nuk duhet të ndryshoni dozat ose të ndërpritni trajtimin pa u këshilluar më parë me mjekun tuaj.
Gjithmone merreni Cletus 20 mg sipas këshillës së mjekut.
Në qoftë se nuk jeni i sigurt kontaktoni me mjekun ose farmacistin.
Në qoftë së ndjeni që efektet e Cletus 20 mg janë shumë të forta ose shumë të dobëta, flisni me mjekun ose farmacistin tuaj.
Kapsulat duhet të merren përpara ushqimit.
Kapsulat me clirim të vonuar nuk duhet të hapen, përtypen apo të thyhen, ato duhet të gëlltiten.
Kapsulat e Cletus 20 mg disponohen në dozën :20 mg.
Për qetësimin e dispepsisë acid-lidhëse Cletus 20 mg jepet në doza 10 ose 20 mg në ditë nga goja për 2 deri ne 4 javë.
Doza e zakonshme per trajtimin e refluksit gastro-ezofageal është 20 mg nga goja një herë në ditë për 4 javë, e ndjekur për 4-8 javë në qoftë se nuk është shëruar plotësisht.
Në ezofagitin refraktor, mund të përdoret një dozë prej 40 mg në ditë.
Terapia mbajtëse pas shërimit të ezofagitit është 20 mg një herë në ditë, dhe për refluksin acid është 10 mg në ditë.
Në fëmijet mbi 2 vjeç, dozat prej 0.7 deri 1.4 mg/kg/ në ditë, deri në një dozë maksimale ditore prej 40 mg, jepen për 4-12 javë.
Në menaxhimin e sëmundjes së Ulçerës Peptike jepet një dozë ditore prej 20 mg nga goja, ose 40 mg në disa raste.
Trajtimi vazhdohet për 4 javë për ulçerën duodenale dhe 8 jave për ulçerën gastrike.
Kur është e përshtatshme, një dozë prej 10 deri në 20 mg një herë në ditë, mund të jepet për terapi mbajtëse.
Për çrrenjosjen e Helicobacter pylori në ulçeracionin peptik Cletus 20 mg mund të kombinohet me antibakteriale në terapi dyfishe apo trefishe.
Terapia trefishe efektive përfshin Cletus 20 mg nga 20mg dy herë në ditë e kombinuar me: amoxicillin 500mg dhe metronidazol 400mg (ose tinidazol 500mg) të dy dy herë në ditë; ose me amoxicillin 1g dhe clarithromycin 500 mg të dy dy herë në ditë.
Këto trajtime jepen për 1 javë.
Terapia e dyfishtë me Cletus 20 mg konsiston me përdorimin e 40 mg në ditë të këtij preparati, me amoxicillin 750mg deri 1 g dy herë në ditë ose clarithromycin 500 mg tre herë në ditë, janë më pak efektive dhe duhet të jepen për 2 javë.
I vetëm Cletus 20 mg mund të vazhdohet për 2-8 javë.
Dozat prej 20 mg në ditë përdoren në trajtimin e ulçeracionit të lidhur me NSAID (barnat antiinflamatore josteroide); një dozë prej 20 mg në ditë mund të përdoret për profilaksinë në pacientë me një histori të mëparshme të lesioneve gastro-duodenale të cilët kërkojnë një trajtim të vazhdueshëm me NSAID.
Doza fillestare e rekomanduar për pacientë me sindromin Zollinger-Ellison është 60 mg nga goja një herë në ditë, e rregulluar siç kërkohet.
Pjesa më e madhe e pacientëve efektivisht janë kontrolluar nga doza 20 deri 120 mg në ditë, por janë përdorur dhe doza mbi 120 mg tri herë në ditë.
Dozat ditore mbi 80 mg duhet të administrohen në doza të ndara(zakonisht 2).
Cletus 20 mg gjithashtu përdoret për profilaksine e aspirimit acid gjate anestezisë së përgjithshme, në doza prej 40 mg në darkë para kirurgjisë dhe 40 mg dy deri në gjashtë orë përpara proçedurës.
Doza e Cletus 20 mg mund të reduktohet në pacientë me dëmtime hepatike.
Pacientet pediatrik
Për trajtimin e GERD ose crregullime të tjera acid-lidhëse, doza e rekomanduar për
pacientet pediatrik është si vijon:
Pesha e pacientit / Cletus 20 mg Doza
<20 kg / 20 mg

NËSE PËRDORNI CLETUS MË SHUMË SESA DUHET
Nëse keni marrë një mbidozë, këshillohuni menjëhere me mjekun ose farmacistin !
Jane raportuar raste të mbidozimit me omeprazol tek njerëzit.
Jane raportuar nauzea, të vjella, marramendje, dhimbje të barkut, diarre dhe dhimbje koke nga mbidozimi me omeprazol.
Gjithashtu apatia, depresioni dhe konfuzioni janë përshkruar në disa raste të vetme.
Simptomat e përshkruara në lidhje me mbidozimin me omeprazol kanë qenë të përkohshme, dhe pa asnjë rezultat të rëndë.

NË RAST SE JU HARRONI TË MERRNI CLETUS
Kurre mos merni dozën e dyfishtë për ta plotësuar dozën që keni harruar ta merrni!
Nëse harroni të merrni dozën e caktuar, kalojeni dozën e humbur.
Merrni dozën tjeter siç ju është rekomanduar.
Mos e dyfishoni dozën për të kompensuar atë që keni harruar.

4. EFEKTET ANËSORE TË MUNDSHME
Si të gjithë barnat e tjera edhe CLETUS mund të mund të shkaktojë efekte anësore.
Omeprazol është toleruar mirë dhe reaksionet negative kane qenë në përgjithesi të buta apo  të lehta dhe të kthyeshme.
Në vijim janë raportuar si efekte negative në hulumtime klinike ose janë raportuar nga përdorimi rutinor, por në shumë raste bashkadministrimi në trajtim me omeprazol nuk është krijuar.
Efektet negative janë të klasifikuara në bazë të frekuencave dhe Sistemit të Klasifikimit për Organ (SKO).

Klasa e frekuencave përcaktohet sipas rregullave të mëposhtme:
Shume të zakonshme (. 1 / 10), të zakonshme (nga . 1 / 100 deri <1 / 10), të pazakonshme (nga . 1 / 1000 te <1 / 100), të rralla (nga . 1 / 10000 per <1 / 1000), Shumë të rralla (<1 / 10000), Nuk dihet (frekuenca nuk mund të percaktohet mbi bazën e të dhënave në dispozicion).
SKO/frekuenca / Efektet negative
Çregullimet e sistemit limfatik dhe atij të gjakut
Rallë: Leukopoenia, trombocitopenia;
Shume rallë: Agranulocitoza dhe pancitopenia;
Çregullimet e sistemit imun
Rallë: Çregullimet e ndjeshmerisë p,sh ethet, angiooedema and shoku anafilaktik;
Çregullimet e metabolizmit;
Rallë: Hiponatraemia;
Shume rallë: Hipo magnezia;
Ndryshimet psiqike
Të pazakonshme: Insomnia (pagjumësia);
Rallë: Agjitim, konfuzion mental reverzibil, depresion;
Shumë rallë: Agresiviteti dhe halucinacionet kryesisht tek disa pacient të sëmurë rëndë;
Çregullimet e sistemit nervor
Të zakonshme: Dhimbje koke e lehtë;
Të pazakonshme: Marramendje, paraestezia, përgjumje dhe nauzë;
Rallë: Çregullime të shqisave;
Çregullime të syve
Rallë: Çregullime vizuale;
Veshi dhe labirinthi
Të pazakonshme: Marramendje;
Çregullime respiratore, torakale dhe mediastinale;
Rallë: Bronkospazem;
Çregullime Gastrointestinale
Të zakonshme: Dhembje barku, konstipacion, diarre, flatulencë dhe nauzea/vjellje;
Rallë: Gojë e tharë, stomatit, kandidiaza gastrointestinale;
Çregullime Hepatobiliare
Të pazakonshme: rritjen e përkohshme e enzimeve hepatike;
Rallë: Hepatit me ose pa verdhëze;
Shumë rallë: Encefalopati tek pacietët me para-ekzistimin e disa sëmundjeve të mëlçisë hepatike;
Çregullime të lëkurës dhe indeve subkutane
Të pazakonshme: Skuqje e lekurës, dermatitit dhe/ose prurit dhe urtikarje;
Rallë: Alopecia, fotosenzitiviteti;
Shume rallë: Eritema multiforme, Stevens-Johnson sindromi dhe nekrolize toksike epidermale (NTE);
Çregullime Muskulo-skeletale, indeve lidhëse dhe eshtrave
Rallë: Artralgi dhe Mialgi;
Shumë rallë: Dobësi muskulare;
Çregullime Renale dhe Urinare
Rallë: Nefrit Intersticial;
Çregullime të sistemit Reproduktiv dhe gjirit
Shumë rallë: Ginecomastia;
Çregullime të përgjithshme
Të pazakonshme: Dhembje aspecifike, edeme periferale;
Ralle: Djersitje (hiperhidroz);
Pacientët pediatrik
Siguria e omeprazolit është vleresuar në një total prej 310 fëmijëve të moshes 0-16 vjet me sëmundje me acid te lidhur.
Nuk ka të dhëna afatgjata lidhur me efektet e trajtimit omeprazolit në pubertet dhe rritje.
Informoni mjekun ose farmacistin nëse ndonjeri nga efektet anësore keqësohet ose keni efekte të cilat nuk janë përshkruar këtu.

5. RUAJTJA DHE AFATI I PËRDORIMIT
RUAJTJA
Mbajeni preparatin në vende të paarritshme për fëmijët.
Bari të ruhet në paketim origjinal në mënyrë që të mbrohet nga lagështia.
Të mos ruhet në temperaturë mbi 30 Gradë Celcius.

AFATI I PËRDORIMIT
Bari nuk duhet përdorur pas kalimit të afatit të përdorimit data e cila është shënuar në kutinë e barit.
Data e skadimit ka të bëje me ditën e fundit të atij muaji.

MËNYRA E DHËNIES SË BARIT
Bari mund të përdoret vetëm me përshkrimin e mjekut apo farmacistit.

MASAT E VEÇANTA PËR ASGJËSIMIN E BARIT TË PAPËRDORUR OSE BARIT TË MBETUR
Bari i papërdorur shkatërrohet sipas rregullave në fuqi.
Barnat nuk duhet të hidhen në vende të papërshtatshme.
Pyetni farmacistin tuaj se ku duhet ti hidhni.
Këto masa do të ndihmojnë për të mbrojtur mjedisin.